اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۵

جستجو

برای اولین بار دهها هزار نفر در حمایت از اصلاحات راهپیمایی کردند؛ وزیران قول تصویب دادند

روز دوشنبه، اندکی پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اعلام کرد که طرح اصلاحات معوّق شد، دهها هزار نفر از حامیان دولت در حمایت از اصلاح نظام قضایی و علیه قرار تعویق آن در اورشلیم تظاهرات کردند.

تصویر: معترضان در راهپیمایی حمایت از طرح برنامه-ریزی شدهٔ دولت برای اصلاح نظام قضایی، اورشلیم، ۲۷ مارس ۲۰۲۳. (Arie Leib Abrams/Flash90)
تصویر: معترضان در راهپیمایی حمایت از طرح برنامه-ریزی شدهٔ دولت برای اصلاح نظام قضایی، اورشلیم، ۲۷ مارس ۲۰۲۳. (Arie Leib Abrams/Flash90)

در حالیکه نخست وزیر تعویق اعلام کرد، معترضان خواهان پیشبرد اصلاح نظام قضایی شدند؛ علیه «نخبگان» خروشیدند، مدعی شدند انتخابات آنها را «به سرقت برده-اند».

روز دوشنبه، اندکی پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اعلام کرد که طرح اصلاحات معوّق شد، دهها هزار نفر از حامیان دولت در حمایت از اصلاح نظام قضایی و علیه قرار تعویق آن در اورشلیم تظاهرات کردند.

این راهپیمایی، بزرگترین از نوع خود از هنگامی است که دولت در ماه ژانویه طرح اصلاحات وسیع خود را آغاز کرد. ماههای گذشته شاهد تظاهرات عظیم مخالفان اصلاحات بوده، اما راهپیمایی-های موافقان تا همین دوشنبه که معلوم شد طرح به تعویق افتاده، اندک و با فاصله بوده است.

نتانیاهو گفت تلاش-های معطوف به اصلاحات نظام قضایی را به حال تعلیق درمی-آورد تا امکان قرارداد بالقوهٔ مصالحه با اپوزیسیون مهیا شود.

در راهپیمایی موافقان اصلاحات در «پارک ساخر» اورشلیم معترضان شعار می-دادند «اهمیت صدای ما از صدای خلبانان کمتر نیست». ارجاع این شعار به هشدارهای وسیع خلبانان ذخیرهٔ نیروهای هوایی است گفته-اند در صورت آسیب به دموکراسی اسرائیل، که به زعم ایشان در صورت بازسازی [نظام قضایی] روی خواهد داد، به خدمت ادامه نخواهند داد. دیگران شعار دادند «ما دقیقا می-دانیم به کی رأی داده-ایم.»

برخی پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته بود «شهروندان درجهٔ دوم» و «دارند انتخابات ما را از ما می-دزدند.» بسیار شعار می-دادند که «مردم خواهان اصلاح نظام قضایی-اند» و برخی نیز با یادآوری بلوک شهرک-های مهاجرنشین اسرائیل در غزه پیش از متارکهٔ ۲۰۰۵، فریاد می-زدند «در گاش کاتیف، شما کجا بودید؟»

پلیس تلاش کرد معترضان موافق اصلاحات و معترضان مخالف اصلاحات که آنها نیز مقابل کنست گرد آمده بودند را جدا نگاه دارد تا از خشونت میان دو جانب جلوگیری شود. در ساعات بعدازظهر، حدود ۱۰۰ هزار معترض ضد اصلاحات در نزدیکی کنست تجمع کردند اما اکثر ایشان تا هنگام راهپیمایی جناح راست متفرق شده بودند.

با وجود تلاش پلیس، در فیلمی مشاهده می-شود کنشگران دو جانب با هم درگیر شده-اند.

در حالیکه معترضان حامی تکانهٔ اصلاح قضایی به پارک ساخر اورشلیم رسیدند، معترضان ضد-اصلاحات از مقابل آنان می-گذشتند، و برخی نیز نشسته بودند تا محل را اشغال کرده باشند.

برخی مردان جوان رو به معترضان ضد-اصلاحات فریاد می-زدند: «شما فاحشه-اید. چپ-های فاحشه، دنبال کدام برابری حقوق هستید؟!»

آنها فریاد می-زدند «دهن‌-تان را می-گاییم.»

دیگران کوشیدند وارد دیالوگ شوند و در خصوص نکات قانونگذاری [با معترضان مخالف] بحث کنند.

یکی از حامیان تغییرات قضایی به یکی از معترضان ضد-اصلاحات گفت «باید بیاد بیاورید که پاسخ همهٔ مشکلات تنوع است»، و در حمایت از فشار ائتلاف برای ایجاد تنوع در دیوان عالی بحث کرد [منتقدان می-گویند دیوان عالی از صداهای متنوع محافظه-کاران برخوردار است، و قانونگذاری منجر به تنوع بیشتر نخواهد شد، بلکه «دیوان عالی» را سیاست-زده خواهد کرد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/in-first-tens-of-thousands-rally-to-back-overhaul-ministers-promise-it-will-pass/

اطلاعات بیشتر در مورد