برای اولین بار در یک کشور عربی، طی پروژهٔ تبادل اندام در اسرائيل و امارات، سه زن موفق به دریافت کلیه شدند
جستجو

برای اولین بار در یک کشور عربی، طی پروژهٔ تبادل اندام در اسرائيل و امارات، سه زن موفق به دریافت کلیه شدند

در برنامه ای که سه خانواده را شامل می شود – دو مورد در اسرائیل و یکی در ابوظبی – اعضای خانواده برای نجات جان عزیزان خود زیر تیغ جراحی می روند تا اندام خود را به عضو نیازمند اهدا کنند.

تصویر: «پروفسور ایتان مور» حین خارج کلیهٔ  «شانی مارکویچ» زن اسرائیلی در مرکز درمانی شبا برای پیوند در امارات متحد عربی. (courtesy of Sheba Medical Center)
تصویر: «پروفسور ایتان مور» حین خارج کلیهٔ «شانی مارکویچ» زن اسرائیلی در مرکز درمانی شبا برای پیوند در امارات متحد عربی. (courtesy of Sheba Medical Center)

در برنامه ای که سه خانواده را شامل می شود – دو تا در اسرائیل و یکی در ابوظبی – اعضای خانواده برای نجات جان عزیزان خود زیر تیغ جراحی می روند تا اندام خود را به عضو نیازمند اهدا کنند.

در اولین نمونه از این تبادل اندام، یک زن اسرائیلی کلیهٔ خود را به یک متقاضی در ابوظبی هدیه کرد و سپس یک کلیه از امارات برای یک زن اسرائیلی دیگر ارسال می شود.

در ساعت ۵:۳۰ بامداد چهارشنبه، پزشکان «مرکز درمانی شبا» کلیهٔ «شانی مارکویتز» ۳۹ ساله را طی عمل جراحی از بدن او خارج کردند. عمل به خوبی پیش رفت و اندام خارج شده را در یک یخدان ویژه با سرعت به فرودگاه بن گوریون رساندند تا به ابوظبی پرواز کند.

همزمان، زنی دیگر در ابوظبی زیر عمل جراحی رفت و کلیه‌ اش اکنون در راه اسرائیل است تا به زنی در «مرکز درمانی رامبام» در حیفا پیوند زده شود. شوهر زنی که در رامبام بستری است، کلیهٔ خود را طی عمل جراحی در «مرکز درمانی رابین» به مادر «مارکویتز» می دهد. کلیهٔ مارکویتز را به مادر اهدا کنندهٔ کلیه در ابوظبی پیوند می زنند.

این تنظیمات بخشی از توافقی میان سه خانواده است که طی آن عضوی از خانواده که نیازمند پیوند کلیه است، ارگان مناسب را دریافت می کند، و خویشان او کلیهٔ خود را به غریبه ای اهدا می کنند. این سیستم پیچیده به این خاطر ضرورت دارد که هیچ یک از خویشان این بیماران کلیهٔ مناسب آنان نداشته اند.

«دکتر رافی بایر»، رئیس «مرکز پیوند اعضای اسرائیل» در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت، «هیجان انگیز است. برای اولین بار چنین روندی میان اسرائیل و یک کشور عربی پیش می بریم، و نشان می دهد که علم پزشکی واقعا مرز ندارد،».

این روند که با مشورت مدیر ارشد اجرایی مرکز درمانی، «دکتر تمار اشکنازی» صورت گرفت، یکی از چندین همکاری های درمانی است که در پی توافق یکسالهٔ ایراهیم میان اسرائيل و امارات متحد عربی ممکن شده است. «بایر» گفت با توجه به مسافت میان اسرائیل و امارات، چنین روندی را می توان مرتبا برای نجات جان ها تکرار کرد.


تصویر: «پروفسور ایتان مور» از مرکز درمانی شبا حین بررسی کلیهٔ «شانی مارکویتز» اسرائیلی، درست پیش از انتقال به امارات متحد عربی در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱. (courtesy of Sheba Medical Center)

او گفت:‌ «طبق این پروسه، سه خانواده، دو تا از اسرائیل و یکی در ابوظبی در روندی که نام آن را پیوند اندام بیان-زوجی نامیده ایم، مشارکت دارند. این روند را در گذشته با قبرس انجام دادیم اما گسترش آن به امارات امکانات بیشتری را موجب خواهد شد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/3-women-receive-kidneys-in-israel-uae-organ-exchange-1st-with-arab-state/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله