برای اولین بار در جهان، بخش روانپزشکی ویروس کرونا در بیمارستانی در اسرائیل گشایش می یابد
جستجو

برای اولین بار در جهان، بخش روانپزشکی ویروس کرونا در بیمارستانی در اسرائیل گشایش می یابد

یکی از بیمارستان های اسرائیل بخش تازه ای را گشوده است که معتقد است اولین بخش روانی ویروس کرونا است، و پزشک این بخش لباس های سراسری محافظتی به تن دارند که برای احتمال حمله بیماران به ایشان مجهز شده است.

پزشکان، در هراس از فاجعه ای که در کره جنوبی رخ داده، با گشایش بخش ویژه قدم به قلمرویی ناشناخته می گذارند – بازیگرانی برای ایفای نقش در سناریوهای احتمالی که کارکنان بخش احتمالا درگیر آن خواهند شد، استخدام شده اند.

یکی از بیمارستان های اسرائیل بخش تازه ای را گشوده است که معتقد است اولین بخش روانی ویروس کرونا است، و پزشک این بخش لباس های سراسری محافظتی به تن دارند که برای احتمال حمله بیماران به ایشان مجهز شده است.

پس از شیوع ویروس کرونا در بخش روانی بیمارستانی در کره جنوبی، و ابتلای ۱۰۰ بیمار، کارکنان «مرکز درمانی شبا» در «رمات گن»، بر آن شدند که برای مقابله با احتمال شیوع ویروس کرونا در میان ۳۵۰۰ بیمار بستری در بیمارستان های روانی کشور، به یک طرح فوری نیاز است.

«مارک ویزر»، رئیس بخش رواندرمانی شبا به تایمز اسرائیل گفت، «وضعیتی که ما کوشیده ایم از وقوعش جلوگیری کنیم، یک وضعیت علمی تخیلی نیست. مشابه آن در کره جنوبی و چین اتفاق افتاده است». «دیده ایم که با چه سرعتی ویروس می تواند در بخش روانی یک بیمارستان شیوع یابد، و اگر چه این بیماران معمولا پیر نیستند، اما به دلیل شرایط این ویروس و به خاطر آنکه داروهای اعصاب روان مصرف می کنند، در خطر ابتلا قرار دارند».

در حال حاضر در این بخش که روز پنجشنبه گشایش یافت، چهار بیمار بستری اند، و ظرفیت کامل آن ۱۶ بیمار است.

workers preparing new wards following the spread of the Coronavirus at Tel Hashomer hospital on March 17, 2020. Photo by Flash90 *** Local Caption *** åéøåñ
÷åøåðä
îâôä
ñéï
çéøåí
áéú çåìéí
áåðéí
úì äùåîø

تصویر: کارکنان مرکز درمانی شبا، رمات گن، در حال آماده سازی بخش های تازه در پی شیوع ویروس کرونا، ۱۷ مارس ۲۰۲۰. (Flash90)

کارکنان این بخش که به قلمروی ناشناخته وارد شده اند، می بایست هرگونه سناریوی ممکن را در نظر بگیرند، و این کار چنان دشوار است که ناچار بازیگرانی را استخدام کرده اند که وضعیت های گوناگون ممکن را مجسم کنند. «ویزر» گفت، «بازیگرانی را استخدام کردیم و صحنه هایی را اجرا کردیم که احتمال وقوع آن بود و کارکنان می بایست در آن شرایط با بازیگران روبرو می شدند تا تمرین کرده باشند و بیاموزند». «برای نمونه، ما لباس های محافظی داشتیم که وقتی یکی از بازیگران دست به خشونت زد، متوجه شدیم به آسانی پاره می شود».


تصویر: دکتر مارک ویزر، پروفسور روانپزشکی، دانشکده پزشکی سکلر، دانشگاه تل آویو؛ رئیس بخش روانپزشکی، مرکز درمانی شبا. (Courtesy)

او همچنین گفت قرنطینه کردن بیماران روانی مبتلا به ویروس کرونا در بخش های عادی بیمارستان، ممکن بود فاجعه ببار آورد زیرا بسیاری از آنان رعایت فاصله مقرر را نمی کنند. «بخش های بیمارستان ما پر ازدحام است و مردم دچار ناراحتی روحی اند، دچار اضطراب های شدیدند، قدرت تشخیص ندارند». «بهشان می گویی از هم دور بایستند و به هم دست نزنند، اما رعایت نمی کنند؛‌ فاصله مقرر اجتماعی را رعایت نمی کنند».

اما بستری کردن بیماران روانی در بخش های معمول ویژه ویروس کرونا از یک نظر دیگر نیز خطرناک است، بخصوص اگر بیماران دچار رفتارهای خشونت آمیز شوند. ویزر گفت، «برخی از بیماران ممکن است رفتارهای ناراحت کننده داشته باشند و دست به خشونت بزنند»، و توضیح داد که در بخش تازه، تمام امور می بایست با در نظر گرفتن چنین نگرانی هایی، بدقت طراحی و تنظیم شود».

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/worlds-first-psychiatric-coronavirus-ward-opens-in-israel/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله