برای اولین بار در تاریخ اسرائیل، یک زن به تنهایی به رهبری معنوی جامعه یهودی ارتدکس برگزیده شد
جستجو

برای اولین بار در تاریخ اسرائیل، یک زن به تنهایی به رهبری معنوی جامعه یهودی ارتدکس برگزیده شد

یک کنیسای ارتدکس در شهرک افرات، کرانهٔ غربی، یک زن را به عنوان تک-رهبر معنوی جامعه برگزید و این اولین بار است که یک زن در جامعهٔ یهودیان ارتدکس اسرائيل به چنین مقامی می رسد.

تصویر: اسکرین شات از ویدئویی از «بانو خاخام شیرا میرالی میرویس» حین سخنرانی در مقابل جماعت، پس از انتصاب به مقام رهبر معنوی کنیسای شیرات هتامار، افرات، آوریل ۲۰۲۱. (YouTube)
تصویر: اسکرین شات از ویدئویی از «بانو خاخام شیرا میرالی میرویس» حین سخنرانی در مقابل جماعت، پس از انتصاب به مقام رهبر معنوی کنیسای شیرات هتامار، افرات، آوریل ۲۰۲۱. (YouTube)

جماعت کنیسای «شیرات هتامار» در شهرک افرات به «بانو خاخام شیرا ماریلی میرویس» اقتدا خواهد کرد؛ او می گوید همیشه در زندگی خود احساس می کرده نیاز دارد زنی الهام بخش دینی او در آموزه های تورات باشد.

یک کنیسای ارتدکس در شهرک افرات، کرانهٔ غربی، یک زن را به عنوان تک-رهبر معنوی جامعه برگزید و این اولین بار است که یک زن در جامعهٔ یهودیان ارتدکس اسرائيل به چنین مقامی می رسد.

روز سه شنبه، کنیسا اعلام کرد این هفته «بانو خاخام شیرا ماریلی میرویس» با حمایت ۸۳ درصد از اعضای صاحب رأی کنیسای «شیرا هتامار» برای این مقام نامزد شده بود.

گرچه زنان دیگری در اسرائيل رهبری معنوی جوامع یهودی ارتدکس را بعهده داشته اند، اما تاکنون همیشه در کنار مردی که خاخام جامعه بوده، خدمت کرده اند.

روز پنجشنبه، میرویس در مصاحبه ای با رادیو ارتش گفت «بارها در زندگی خود نیاز به چهره زنانه ای در تورات احساس کردم تا اینکه ناگهان بفکر خطور کرد که من می توانم برای زنان دیگر همان الگو باشم،».

او گفت یکی از لحظات مؤثر در اتخاذ این تصمیم، در مراسم تدفین پدرش بوده، هنگامیکه یکی از مسؤولان گورستان به او گفته است نمی تواند چنانکه رسم یهودیان است در مراسم سوگ جامه بدرد، چون زن است و این کار برای زنان بی عفتی محسوب می شود.

میرویس، با یادآوری اندوه بزرگی که آن زمان تجربه کرده، می گوید با وجود این، در مراسم جامه بتن دریده است. می گوید در آن لحظه بوده که دریافته است که نیاز دارد یک زن به او بگوید در امور مذهبی چه باید بکند.

میرویس اذعان می کند که شیوهٔ زندگی او عنوان یک زن فمینیست در جهان یهودیان ارتدکس که در نهایت او را به عنوان خاخام قبول نخواهند کرد و به او حقوق مساوی مردان نخواهند داد، شیوه ای است «پر تنش»، اما احساس می کند این زندگی، خواستهٔ او است.

او گفت هنگامیکه خارج از کشور بوده، برای اولین بار با جوامع اصلاحگرای یهودی آشنا شده و آنجا زنانی را دیده که مسؤولیت ها و فعالیت هایی را بعهده می گیرند که در جهان ارتدکس پذیرفته نیست. او می گوید، این حقوق، در ذهن او پرسش هایی پیرامون محدودیت های زنان در یهودیت ارتدکس ایجاد کرد، اما تأکید می کند که گرچه جنبه هایی از ارتدکسی هست که او را می آزارد، اما چارچوب زندگی خود را آگاهانه انتخاب می کند و این برای او از همه مهمتر است.


تصویر: بانو خاخام شیرا میرالی میرویس در آوریل ۲۰۲۱ به رهبری معنوی کنیسای شیرات هتامار در شهرک افرات برگزیده شد. (Courtesy)

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله