برای اولین بار در اسرائیل، زنان اپراتور تانک در امتداد مرز مصر بخدمت گماشته می شوند
جستجو

برای اولین بار در اسرائیل، زنان اپراتور تانک در امتداد مرز مصر بخدمت گماشته می شوند

طبق اظهار یکی از افسران نیروهای دفاعی اسرائيل در روز چهارشنبه، از ماه آینده، برای اولین بار در تاریخ ارتش کشور، گروهانی از اپراتورهای زن در راستای طرح مقدماتی جاری برای ارزیابی امکان تشکیل واحدهای زرهی تماماً زنانه، درامتداد مرز مصر مستقر خواهد شد.

عکس تزئینی: تصویر آموزشیار زن تانک نیروهای دفاعی اسرائیل در تمرینات ۱ ژانویه ۲۰۱۳. 
(Cpl. Zev Marmorstein/IDF Spokesperson's Unit)
عکس تزئینی: تصویر آموزشیار زن تانک نیروهای دفاعی اسرائیل در تمرینات ۱ ژانویه ۲۰۱۳. (Cpl. Zev Marmorstein/IDF Spokesperson's Unit)

طبق گفتهٔ فرمانده، از ماه آینده گروهان تانک زرهی مارکاوای ۴ که اپراتورهای آن همه زن اند، در راستای طرح اختلاط جنسیت گردان کاراکال دفاع از جبهه را به عهده خواهد داشت.

پایگاه نهال راویو، نگیف غربی – طبق اظهار یکی از افسران نیروهای دفاعی اسرائيل در روز چهارشنبه، از ماه آینده، برای اولین بار در تاریخ ارتش کشور، گروهانی از اپراتورهای زن در راستای طرح مقدماتی جاری برای ارزیابی امکان تشکیل واحدهای زرهی تماماً زنانه، درامتداد مرز مصر مستقر خواهد شد.

سربازان تانک زن در حال حاضر در «پایگاه شیزافون» در صحرای نگیف، محل آکادمی لشگر زرهی، در حال اتمام دورهٔ آموزشی اند. سپس، در پایان یک دورهٔ استراحت کوتاه، برای خدمت به گردان مختلط جنسیتی کارکال اعزام خواهند شد که محافظت بخش شمالی مرز اسرائیل با مصر را بعهده دارد.

بنا به اظهار «سرهنگ دوم اریز شبتای» از گردان کاراکال، این طرح علاوه بر اینکه اولین مأموریت فعال زنان اپراتور تانک است، اولین باری نیز هست که یک واحد پیاده نظام دارای تانک مستقیماً تحت فرماندهی او عمل خواهد کرد.

شبتای، حین رانندگی در مرز مصر، در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت «این اهمیتی بسیار چشمگیر دارد. همهٔ نگاه‌ها به ما خواهد بود،».

سال گذشته، ارتش برنامهٔ مقدماتی تازه ای را آغاز کرد که طبق آن، در پی دورهٔ آزمایشی نافرجام در فاصلهٔ ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸، به زنان اجازه داده می شد در یگان های تانک به خدمت مشغول شوند.

سربازانی که در این دورهٔ آزمایشی شرکت داشته اند، پس از پایان آموزش اولیه با دیگر سربازان یگان های مختلط جنسیتی دفاع مرزی به پایگاه شیزافون که در دل صحرا واقع شده اعزام می شوند تا شیوهٔ کار و نبرد با تانک را بیاموزند.

یک مقام نیروهای دفاعی اسرائیل گفت قرار بوده ایشان آموزش خود را در مدتی کوتاه به اتمام رسانده و پس از چند روز مرخصی، به پایگاه کاراکال اعزام شوند و در امتداد مرز به خدمت کامل مشغول شوند.


تصویر: بخشی از حصار مرزی اسرائیل و مصر، شمال ایلات. (Idobi, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

شبتای گفت گردان زرهی در ابتدا تحت نظر یک افسر پیاده نظام که برای «تبدیل» به فرمانده تانک آموزش دیده، اداره خواهد شد.

فرمانده گردان تانک، در تفاوتی چشمگیر در مقایسه با بقیهٔ بدنهٔ ارتش، مستقیماً از فرمانده گردان کاراکال دستور خواهد گرفت. در دیگر بخش های نیروهای دفاعی، گرچه یگان های لشگر زرهی و لشگر پیاده نظام معمولاً نزدیک به هم خدمت می کنند، اما از هم جدا نگاه داشته شده و ساختار سلسله مراتبی متفاوتی دارند. در مورد این گروهان اما چنین نیست.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/in-first-female-tank-operators-to-be-deployed-along-egyptian-border/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله