اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۱

جستجو

برای اولین بار از ۷ اکتبر، هزاران فلسطینی برای کار به شهرکهای مهاجرنشین بازمی-گردند

تصویر: کارگران فلسطینی در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ در ورودی شهرک مهاجرنشین فلسطینی معاله ادومیم صف کشیده-اند.
(Erik Marmor/Flash90)
تصویر: کارگران فلسطینی در ۲۳ فوریه ۲۰۲۳ در ورودی شهرک مهاجرنشین فلسطینی معاله ادومیم صف کشیده-اند. (Erik Marmor/Flash90)

فرماندهی مرکزی نیروهای دفاعی برای مشاغل اسرائیلی کرانهٔ باختری که مایل-اند به کارکنان اجازهٔ بازگشت به بکار بدهند، راهنمای امنیتی صادر کرد.

در پی تصمیم فرماندهی مرکزی نیروهای دفاعی اسرائیل، در روزهای آتی مابین ۸۰۰۰ تا ۱۰هزار کارگر فلسطینی به سر کار خود در شهرکهای مهاجرنشین و مشاغل واقع در کرانهٔ باختری بازمی-گردند.

بنا به گزارش رسانه-های عبری، روز چهارشنبه درخواستی که کارفرمایان اسرائیلی برای اجازهٔ بازگشت به کار فلسطینی در شهرکهای مهاجرنشین به تأیید نیروهای دفاعی رسید. البته، تدابیر امنیتی شدیدتری از آنچه تا پیش از ۷ اکتبر رعایت می-شد، بکار گرفته خواهد شد.

این تصمیم در پی فشار معتنابه صاحبان کارخانه-ها و مشاغل، که بعلت از دست رفتن بخش بزرگی از نیروی کار خود دچار زیان مالی شدید شده-اند، اتخاذ شد.

از حملهٔ غافلگیرانهٔ ۷ اکتبر، که طی آن هزاران تروریست از غزه به جنوب اسرائیل هجوم آوردند، ۱۲۰۰ نفر را کشته و حدود ۲۴۰ نفر را گروگان گرفتند، چیزی بیش از ۱۵۰ هزار تن از فلسطینیان کرانهٔ باختری عمدتاً قادر نبوده-اند برای کار به اسرائیل، یا به شهرکهای اسرائیلی وارد شوند.

تا پیش از حملهٔ ۷ اکتبر، و جنگی که متعاقب آن در غزه آغاز شد، بطور معمول ۱۵۰ هزار فلسطینی از کرانهٔ باختری، و ۱۷۰۰۰ تن دیگر از نوار غزه مجوز قانونی داشتند که برای کار وارد اسرائیل شوند.

گزارش حاکی است که در هفته-های اخیر چندین هزار فلسطینی اجازه یافته-اند به سر کارهای خویش در کارخانه-های اسرائیلی کرانهٔ باختری بازگردند، اما آنها که در شهرکهای مهاجرنشین یهودی بکار مشغول بوده-اند هنوز اجازهٔ بازگشت نیافته-اند.


تصویر: فلسطینیان حین عبور از ایست بازرسی قلندیهٔ اسرائیل برای شرکت در آخرین نماز جمعهٔ ماه مبارک رمضان در مسجد الاقصای اورشلیم، نزدیک شهر رام الله کرانهٔ باختری، ۱۴ آوریل ۲۰۲۳. (Flash90)

بنا به گزارشی که رادیو اسرائیل، شبکهٔ رادیو و تلویزیون «کان» پخش کرد، از میان فلسطینیان کرانه باختری، تنها آنها که مشخص شود کارفرمای ایشان شرایط امنیتی مناسب را دارا است، مجازند به سر کار خود بازگردند.

این کارگران فقط در ناحیهٔ مشخصی در داخل محل کار خود اجازهٔ تردد آزاد خواهند داشت، و کارفرما می-بایست تضمین کند برای هفت کارگر، یک نگهبان امنیتی مسلح در محل کار حاضر است. این هزینه را کارفرما می-پردازد، نه دولت.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/thousands-of-palestinians-to-return-to-work-in-settlements-for-first-time-since-oct-7/

اطلاعات بیشتر در مورد