اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

برای اولین بار، نیروهای دفاعی اسرائیل، سربازانی به مراکش اعزام می-کند تا در تمرینات نظامی به راهبری ایالات متحده شرکت کنند

روز دوشنبه نیروهای دفاعی اسرائیل گفت هیئتی متشکل از سربازان را برای شرکت در تمرینات عظیم نظامی به راهبری آمریکا که در مراکش و کشورهای آفریقای شمالی همسایه انجام می-شود، اعزام کرده است.

تصویر: گروهی از سربازان نیروهای دفاعی، از گردان اکتشافی گولانی، ۵ ژوئن ۲۰۲۳، برای شرکت در تمرینات نظامی «شیر آفریقا» به راهبری ایالات متحده در مراکش. (Israel Defense Forces)
تصویر: گروهی از سربازان نیروهای دفاعی، از گردان اکتشافی گولانی، ۵ ژوئن ۲۰۲۳، برای شرکت در تمرینات نظامی «شیر آفریقا» به راهبری ایالات متحده در مراکش. (Israel Defense Forces)

۱۲ سرباز گولانی در تمرینات «شیر آفریقا» که در کشور آفریقای شمالی، و در نزدیکی کشورهایی از جمله تونس، که با اسرائیل روابط رسمی ندارد، شرکت خواهند جست.

روز دوشنبه نیروهای دفاعی اسرائیل گفت هیئتی متشکل از سربازان را برای شرکت در تمرینات عظیم نظامی به راهبری آمریکا که در مراکش و کشورهای آفریقای شمالی همسایه انجام می-شود، اعزام کرده است.

فرماندهی لشکر آفریقای ایالات متحده گفت در تمرینات نظامی سالانه با مراکش، که با نام «شیر آفریقا» انجام می-گیرد، حدود ۸۰۰۰ کارکنان نظامی شرکت دارند و در فاصلهٔ ۱۳ مه تا ۱۸ ژوئن برگزار می-شود.

سربازان اسرائیلی فقط در تمریناتی که در مراکش انجام می-شود مشارکت خواهند کرد، گرچه بخشی از تمرینات نیز در غنا، سنگال، و تونس انجام می-شود که هیچگونه روابط دیپلماتیک با اسرائیل ندارند.

طبق اظهار سنتکام، در کل سربازانی از ۱۸ کشور، از جمله کشورهای میزبان، در تمرینات «شیر آفریقا» ۲۰۲۳ مشارکت خواهند داشت.

روز یکشنبه دوازده سرباز از گردان گولانی اسرائیل را برای شرکت در آخرین دو-هفتهٔ تمرینات نظامی بین المللی در مراکش ترک کردند؛ این اولین بار است که نیروهای دفاعی اسرائیل در تمرینات «شیر آفریقا» حضور فعال بعهده می-گیرد.

سال گذشته، نیروهای دفاعی و وزارت دفاع اسرائیل ناظرانی را برای حضور در تمرینات گسیل کرد، که آن هم اولین حضور اسرائیل در مراسم فوق بود.

نیروهای دفاعی اسرائیل در بیانیه-ای گفت «در دو-هفته‌ٔ آتی، این سربازان به تمرین در چالش-های گوناگون رزمی تمرکز خواهند داشت که ترکیبی از عملیات جنگی شهری و عملیات جنگی زیرزمینی است و سپس با تمرینات مشترکی که همهٔ ارتش-های شرکت-کننده در آن حضور دارند، به پایان می-رسد.»

در ادامه آمد که «هدف از این تمرینات، تحکیم روابط میان کشورها، و علاوه بر آن، ایجاد فرصتی مشترک برای آموزش است که به ارتش-های بیگانه امکان تبادل دانش می-دهد.»


تصویر: سامانهٔ HIMARS ایالات متحده، ۲۷ مه ۲۰۲۳ در تمرینات «شیر آفریقا»، ناحیهٔ آموزشی بن غیلوف تونس، از مقابل هویتزرهای M189 تونس می-گذرد. (US Army photo/Sgt. 1st Class Brandon Nelson)

اسرائيل و مراکس در حدود سالهای ۹۰ میلادی، بدنبال معاهدات موقت صلح با فلسطینیان، روابط سطح پایین دیپلماتیک برقرار کردند که با رویداد انتفاضهٔ دوم در سال ۲۰۰۰ آن روابط به تعلیق افتاد.

سپس، ۲۰ سال پس از آن، هنگامیکه دولت ترامپ موافقت کرد حاکمیت مراکش بر ناحیهٔ مورد مناقشهٔ صحرای مغرب را در ازای توافق رباط به عادی-سازی روابط با اسرائیل به رسمیت بشناسد، در روابط دیپلماتیک دو کشور پیشرفتی حاصل شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/in-first-idf-sends-troops-to-participate-in-major-us-led-drill-in-morocco/

اطلاعات بیشتر در مورد