اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

بدنبال عملیات نیروهای دفاعی اسرائيل، رام الله وزرای خود را به جنینفرستاد، به جهاد اسلامی حمله برد

بنظر می-رسد تشکیلات خودگردان فلسطینیان که در کنترل حزب فتح است، می-کوشد باردیگر کنترل خود را در مواجهه با گروههای رقیب بر شهر تصریح کند.

روز یکشنبه هیئتی متشکل از سه وزیر از تشکیلات خودگردان فلسطینیان که تحت رهبریحزب فتح است، از شهر جنین بازدید کرده و با مقامات محلی ملاقات نمود. این اقدامظاهراً به دنبال عملیات هفتهٔ گذشتهٔ نیروهای دفاعی اسرائیل علیه گروههای مسلحجنین، و در راستای تلاش دوباره به تصریح حضور و اِعمال نفوذ تشکیلات خودگردان درشهر است.

عملیات ارتش از گسترهٔ تسلیحاتی و سازماندهی گروههای تروریستی، بویژه گردان جنین،که شاخهٔ محلی گروه تروریستی جهاد اسلامی فلسطینیان در شهر است و خارج از حوزهٔتحت کنترل تشکیلات خودگردان که در رام الله مستقر است فعالیت می-کند، پرده برداشت. 

تشکیلات خودگردان، از منظر برخی فلسطینیان، روز بروز، بیش از نبرد برای حقوقایشان، در همکاری با اسرائیل، ملاحظه می-شود.

روز چهارشنبه، در تشییع جنازهٔ جمعی از فلسطینیان مسلح که در عملیات نیروهای دفاعیکشته شدند، رهبران ارشد فتاح  با هو وطعنهٔ جمعیت خشمگین روبرو شدند.

محمود العلول، معاون محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان، عظام الاحمد،رئیس کمیتهٔ مرکزی حزب فتح، و دیگر رهبران ارشد فتح، با فریاد «برو بیرون!» از سویجمعیت حاضران مراسم تدفین که از بی-اعتنایی «فتح» به «جنبش مقاومت» در خشم بودند، ازمراسم بیرون رانده شدند. العلول، برایجبران این شکست سه روز بعد، در ۸ ژوئیه، ظاهرا به هدف ملاقات دوستانهٔ آشتی-جویانهبا گردان جنین  به شهر بازگشت.

روز یکشنبه سه وزیر تشکیلات خودگردان از رام الله برای بازدید از شهر وارد شدند وبا مقامات رسمی ملاقات کردند. زیاد حب الریح،‌ وزیر کشور، معی الکیله وزیر بهداشتو مجدی الصالح وزیر دولت محلی نقاطی در اردوگاه پناهندگان که هدف حملهٔ نیروهایدفاعی بود را بازرسی کرده و با اکرام رجوب، فرماندار جنین و ندال العبیدی شهر شهرملاقات کردند.

بنا به گزارشی که الحیات الجدیده، روزنامهٔ رسمی تشکیلات خودگردان منتشر کرد،وزرای یاد-شده راهکارهای محمود عباس در چارچوب طرح بازسازی شهر و اردوگاه پناهندگیرا مطرح کردند. وزیر بهداشت همچنین با رئیس بیمارستانی در جنین که مجروحان عملیاتآنجا درمان شدند، ملاقات کرد.

وبسایت عماد، متعلق به اپوزیسیون فلسطینیان که از اردن فعالیت می-کند، در گزارشیکه از این دیدار منتشر کرد نوشت حضوری که حزب «فتح» در ۴۸ ساعت گذشته در جنین داشترا در کل سالیان گذشته نداشته، چرا که به شدت درگیر مسائل سازمانی داخلی خود و «درانتظار دوران پسا-محمود عباس» بوده است.

متن کامل را درلینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/ramallah-sends-ministers-to-jenin-cracks-down-on-islamic-jihad-after-idf-operation/
 

اطلاعات بیشتر در مورد