اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۷

جستجو

بدنبال حمله باج‌ افزار به بیمارستان، وضعیت اضطراری در اسرائیل افزایش یافت

بدنبال حمله سایبری باج افزار روز چهارشنبه به «مرکز درمانی هیلل یافه»، اداره ملی سایبری اسرائیل گفت نگرانی از احتمال حمله به دیگر بیمارستانها شدت گرفته است.

تصویر: در پی حمله سایبری باج افزار، کارکنان مرکز درمانی هیلل یافه حین ثبت اطلاعات بیماران با قلم و کاغذ مشاهده می شوند؛ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱. (Hillel Yaffe Medical Center)
تصویر: در پی حمله سایبری باج افزار، کارکنان مرکز درمانی هیلل یافه حین ثبت اطلاعات بیماران با قلم و کاغذ مشاهده می شوند؛ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱. (Hillel Yaffe Medical Center)

کارکنان «هیلل یافه» با قلم و کاغذ ورودی ها را ثبت می کنند و از انجام امور غیر فوری معذورند؛ مقامات باور دارند حملهٔ سایبری از سوی دولتهای دشمن نبوده است.

بدنبال حمله سایبری باج افزار روز چهارشنبه به «مرکز درمانی هیلل یافه»، اداره ملی سایبری اسرائیل گفت نگرانی از احتمال حمله به دیگر بیمارستانها شدت گرفته است.

اداره ملی سایبری همچنین با صدور هشداری عمومی به تجار اسرائیلی در شرایطی که کشور با افزایش موارد اقدام به هک روبرو است، از خطر بالقوهٔ حملهٔ سایبری خبر داد.

وزارت بهداشت نیز بطور جداگانه در نامه به بیمارستان های سراسر کشور، از ایشان خواست با توجه به احتمال حمله های سایبری، از مدارک درمانی بیماران کپی کاغذی بگیرند.

مرکز درمانی هیلل یافه گفت صبح چهارشنبه گفت هیچ هشدار اولیه مبنی بر حمله به سیستم کامپیوتری خود دریافت نکرده است. بخش اورژانس بیمارستان که به سیستم‌های جایگزین متصل شده، همچنان به کار ادامه می دهد.

«میکی دادکیویتز، مدیر بیمارستان، در گفتگو با اخبار کانال ۱۲ گفت هکرها برای بازگردان سیستم های بیمارستان به حالت عادی مبلغ معینی به عنوان باج ذکر نکرده اند.

کارکنان بیمارستان بعلت قطع سیستم کامپیوتری اکنون اطلاعات مراجعان با قلم و کاغذ ثبت می کنند. با توجه به این پزشکان اکنون ناچارند برای مشاهدهٔ نتایج تست درمانی، شخصاً از بخشی به بخش دیگر بروند، تأخیرهای طولانی در روند درمان بوجود آمده است.


تصویر: میکی دادکیویتز رئیس مرکز درمانی هیلل یافهٔ حادر، در پی حملهٔ باج افزار، بیانیهٔ بیمارستان را قرائت می کند؛ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱. (Hillel Yaffe Medical Center)

گفته می شود با توجه به عدم پذیرش بیماران در مرکز درمانی فوق، «بیمارستان لانیادو» در نتانیا اعلام کرد مشغول هماهنگی با سرویس آمبولانس مگان دیوید آدوم است و آمادهٔ پذیرش بیمارانی است که به علت حملهٔ سایبری، درمان ایشان در هیلل یافه ممکن نیست.

خدمات مرکز درمانی هیلل یافه شامل صدها هزار مراجع می شود.

پسلرزهٔ حملهٔ سایبری و هک سیستم کامپیوتری تا غروب چهارشنبه همچنان ادامه داشت.

مقامات وزارت بهداشت در گفتگو با رادیو اسرائیل، شبکهٔ رادیو و تلویزیون «کان» گفتند امکان دارد هکرها تنها بدنبال سود مادی باشند، و نشانه ای از این که حملهٔ «امنیتی» از سوی یک دولت دشمن و غیره باشد، در دست نیست.

در سالهای اخیر چندین حملهٔ سایبری مظنون به ایران علیه اسرائیل انجام شده، از جمله یکی که در سال ۲۰۲۰ شبکهٔ آب شهری را هدف گرفت. اسرائيل و ایران سالهاست درگیر جنگ سایه با یکدیگرند و ظاهرا اسرائیل بخش عمدهٔ تلاش خود، از جمله حمله های سایبری متعدد را به تخریب برنامه هسته ای جمهوری اسلامی متمرکز کرده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-on-heightened-alert-after-hospital-hit-with-ransomware-attack/

اطلاعات بیشتر در مورد