اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۵

جستجو

بدنبال تهدید بر سر بازدید «بن گاویر» از تپهٔ معبد مقدس، از غزه به اسرائیل راکت شلیک شد

ارتش اسرائیل گفت در پی بازدید صبح سه-شنبهٔ «ایتامار بن گاویر» وزیر امنیت ملی از تپهٔ معبد مقدس که از نقاط پرتنش است و مسجد الاقصی آنجا قرار دارد، در میان تهدیدات انتقام‌-جویانهٔ گروه تروریستی حماس، حاکم ناحیهٔ تحت محاصرهٔ ساحلی، سه-شنبه شب یک راکت از نوار غزه به جنوب اسرائیل شلیک شد.

تصویر تزئینی: راکت-هایی که جهاد اسلامی در ۵ اوت ۲۰۲۲ از نوار غزه به اسرائیل پرتاب کرد. 
(Attia Muhammed/Flash90)
تصویر تزئینی: راکت-هایی که جهاد اسلامی در ۵ اوت ۲۰۲۲ از نوار غزه به اسرائیل پرتاب کرد. (Attia Muhammed/Flash90)

ارتش گفت پرتابه موفق به عبور از مرز نشد، در قلمرو تحت حاکمیت حماس سقوط زودرس کرد؛ صدای آژیر برنخاست.

ارتش اسرائیل گفت در پی بازدید صبح سه-شنبهٔ «ایتامار بن گاویر» وزیر امنیت ملی از تپهٔ معبد مقدس که از نقاط پرتنش است و مسجد الاقصی آنجا قرار دارد، در میان تهدیدات انتقام‌-جویانهٔ گروه تروریستی حماس، حاکم ناحیهٔ تحت محاصرهٔ ساحلی، سه-شنبه شب یک راکت از نوار غزه به جنوب اسرائیل شلیک شد.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند این پرتابه سقوط زودرس کرد و در داخل قلمرو نوار به زمین افتاد و ظاهرا موجب آسیب جسمی و مالی نشده است.

در جوامع اسرائیلی آژیر هشدار راکت-های مهاجم بصدا در نیامد زیرا سامانه-های دفاعی راکت را به سقوط در قلمرو تحت حاکمیت حماس سوق داده بودند.

ساکنان شهرهای مرزی اسرائيل از شنیدن صدای انفجار بزرگ گزارش دادند.

نیروهای دفاعی اسرائیل گفت در پی شلیک راکت، دستور العمل خاصی برای ساکنان ناحیه صادر نشد.

بدنبال هشدار حماس که دیدار بن گاویر از تپهٔ معبد مقدس «چاشنی انفجار» خواهد بود، و سوگند مقاومت یاد کرد، راکت مزبور شلیک شد.

بن گاویر و حزب او بارها تهدیدات حماس را با بی-اعتنایی نادیده گرفته اند.

وزیر تازه-انتصاب امنیت ملی، که مدت-ها است اتهام «تهییج» بدوش دارد، در جایگاه کنشگر و عضو کنست بارها از تپهٔ معبد مقدس دیدن کرده، و دائما از میان بخش مسلمان-نشین شهر قدیم اورشلیم رژه-های ملی-گرایانه ترتیب داده است. در چندین مورد نیز بداهتاً دفاتر موقتی در محلهٔ شیخ جراح اورشلیم شرقی زده، که آنجا نیز از مراکز تنش-زای اسرائیلی-فلسطینی است، و انگیزهٔ بروز ناآرامی شده است.

بن گاویر رئیس یکی از سه حزب راست افراطی ائتلاف نوپای نتانیاهو است.

تصویر: ایتامار بن گاویر حین بازدید از تپهٔ معبد مقدس، ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Courtesy Minhelet Har Habayit)

تصویر: ایتامار بن گاویر، وزیر امنیت ملی، حین بازدید از تپهٔ معبد مقدس در ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳.
(Courtesy: Minhelet Har Habayit)

اسرائیل می-گوید حماس را مسؤول همهٔ خشونت-هایی می-داند که از نوار سر می‌-زند، و فارغ از آنکه راکت از سوی این گروه پرتاب شده باشد یا نه، معمولاً به حمله-های راکتی با بمباران گروه حماس پاسخ می‌دهد.

روز سه-شنبه هنوز روشن نبود آیا اسرائیل برای پاسخ به پرتاب ناموفق راکتی که همان-روز شلیک شد آماده می-شود یا نه. به ندرت پیش می-آید نیروهای دفاعی در مقابل راکت-های غزه که موفق به عبور از مرز و ورود به قلمرو اسرائیل نمی-شوند، اقدام به حملهٔ هوایی کند.

هنوز هیچیک از گروه-های تروریستی غزه مسؤولیت شلیک راکت یاد-شده را به عهده نگرفته اند.

آخرین راکتی که از ناحیهٔ تحت محاصرهٔ ساحلی به سمت اسرائیل پرتاب شد در ۳ دسامبر ۲۰۲۲ بود، و ظاهرا در پاسخ به مرگ دو فلسطینی عضو جهاد اسلامی در کرانهٔ باختری پرتاب شد.

تحریریهٔ تایمز اسرائیل در تهیهٔ این خبر سهیم است

https://www.timesofisrael.com/rocket-launched-from-gaza-at-israel-after-threats-over-ben-gvirs-temple-mount-visit

اطلاعات بیشتر در مورد