بحران حقوق بشر در ایران: زمینه ای برای تلاش یهودیان چپ گرای آمریکایی
جستجو

بحران حقوق بشر در ایران: زمینه ای برای تلاش یهودیان چپ گرای آمریکایی

اکنون معامله با این رژیم در دستور کار بسیاری از سیاستمداران ایالات متحده قرار گرفته، جامعه یهودیان می بایست صدای خود را بگوش ها برساند.

تصویر: روح الله زم، روزنامه نگار ایرانی که در دسامبر ۲۰۲۰ بدست رژیم ایران به قتل رسید
تصویر: روح الله زم، روزنامه نگار ایرانی که در دسامبر ۲۰۲۰ بدست رژیم ایران به قتل رسید

اکنون معامله با این رژیم در دستور کار بسیاری از سیاستمداران ایالات متحده قرار گرفته، جامعه یهودیان می بایست صدای خود را بگوش ها برساند.

چندین هفتهٔ‌ پیش، در پیس اعدام روزنامه نگار بیگناه ایرانی، روح الله زم، یکی از دوستان اشکنازی من که از لحاظ سیاسی در جناح چپ قرار دارد، در حالی که گریه خود را در گلو می شکست، با من تماس گرفت. دوست من از کسانی نیست که سیاست، و یا حتی اخبار جاری ایران را بدقت دنبال کند، اما انسانی است که حقیقتا دغدغهٔ حقوق بشر دارد و از این که زم، یک منتقد رژیم آیت الله، فقط بخاطر بیان انتقاد علیه رژیم اعدام شد، شوک شده بود. از من می پرسید، «چرا جامعهٔ‌یهودیان آمریکا از کاری که آنها با زم کردند، هیچ حرفی نمی زنند؟ پس خشم از نقض حقوق بشر در رژیم آیت الله، کجا می‌رود؟». این سوال هایی هستند که من از پاسخ به آن عاجزم. با اینحال به او پیشنهاد کردم در میان یهودیان ایالات متحده که متمایل به چپ اند، شروع به فعالیت کند و تشویق کند که علیه جنایات کنونی رژیم علیه بشریت صدای خود را بلند کنند.

از نظر سیاسی، من پیشرو، یا لیبرال، یا دموکرات نیستم. اما تقریبا در تمام عمر در میان جامعه یهودیان جنوب کالیفرنیا زندگی کرده ام که اکثریتشان آمریکایی اشکنازی اند و نقطه نظرات سیاسی متمایل به چپ دارند. گرچه همیشه با بسیاری از عقاید ایشان همسو نبوده ام، اما همیشه برای برادران آمریکایی اشکنازی ام بیشترین احترام را قائل بوده ام. جامعه یهودیان اشکنازی آمریکا، چه در کالیفرنیا، نیویورک، بوستون، شیکاگو، یا سن فرانسیسکو، همیشه در «تیکوم اولام»، دیدگاهی که یهودیان در خصوص التیام جهان و یا گسترش عدالت اجتماعی و حمایت از جنبش های آزادیخواهی در سراسر جهان دارند، پیشتاز بوده اند. برای همین است که تعجب می کنم که چرا بخش بزرگی از همین جامعه آمریکایی اشکنازی نقض هولناک حقوق بشر در ایران و فقدان آزادی در ایران امروز را از نظر انداخته اند. آرمان عدالت اجتماعی و حقوق بشر در ایران یک مسأله سیاسی متعلق به چپ یا راست نیست، بلکه مسأله بقا و آزادی های بنیادین انسانی است. به همین خاطر، آن دسته از آمریکایی های اشکنازی که همیشه پیشتاز چنین آرمان های عدالت اجتماعی در سراسر بوده اند، اکنون می بایست صدای خود را برای مردم ایران که امروز زیر یوغ سرکوب رژیم بنیانگرای آیت الله در عذاب اند، بلند کنند.

فرقی نمی کند که موضوع، زنان اند، یا دگرباشان جنسی، رهبران سندیکاها، فعالان سیاسی، هنرمندان، سینماگران، موزیسین ها، اقلیت های مذهبی، یا روزنامه نگاران؛ گروه هایی که در رژیم کنونی ایران سرکوب، زندانی، یا اعدام نشده اند، زیاد نیستند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://blogs.timesofisrael.com/irans-human-rights-crisis-a-cause-for-american-jews-on-the-left/

درباره نویسنده: کارمل ملامد، روزنامه نگار ایرانی آمریکایی مقیم کالیفرنیای جنوبی که نوشته هایش به زبان های گوناگون منتشر شده و برنده جایزه شده است. او از اعضای انجمن سخنرانان جیمنا، یهودیان بومی خاورمیانه و آفریقای شمالی است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله