اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۹

جستجو

با گذشت نزدیک به ۱۰۰ روز از اسارت گروگانها، در راهپیمایی هفتگی از جانب آنها دادخواستهای اضطراری طرح شد

تصویر: عماد حباکا، (راست)، پدر سرهنگ دوم سلمان حباکار که ماه گذشته در غزه بخاک افتاد، در راهپیمایی میدان گروگانها در ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴ سخنرانی می-کند. (Courtesy Yael Gadot)
تصویر: عماد حباکا، (راست)، پدر سرهنگ دوم سلمان حباکار که ماه گذشته در غزه بخاک افتاد، در راهپیمایی میدان گروگانها در ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴ سخنرانی می-کند. (Courtesy Yael Gadot)

نیروهای ذخیرهٔ زخمی-شده، که در میان سخنرانان تظاهرات اعتراضی بودند، بر احساس وظیفهٔ سربازانی که در غزه می-جنگند انگشت گذاشتند.

شنبه-شب، ۹۲ روز پس از حملهٔ ۷ اکتبر، در حالیکه هیچ چشم-اندازی از احتمال بازگشت ۱۳۲ نفری که همچنان در نوار باقیمانده-اند در دیدرس نیست،‌ خانواده و دوستان گروگانهای اسرائیلی که در غزه در اسارت-اند، بهمراه سربازانی که برای یافتن ایشان جنگیده-اند، بهمراه هزاران کنشگر در میدان گروگانهای تل آویو راهپیمایی کردند.

در حالیکه صدمین روز بسرعت نزدیک می-شود، خبر روز جمعه که حاکی بود تامیر آدار، گروگان حماس، روز ۷ اکتبر به قتل رسیده، اضطرار و تنش شدیدتری در تظاهراتی که هر هفته از سوی انجمن خانوادهٔ‌ گروگانها ومفقود شدگان برگزار می-شود، حاکم کرد.

در میان سخنرانان شنبه-شب، فارغ التحصیلان دبیرستانی که دوستانشان در میان کشته-شدگان و مفقود شدگان بودند، یک جوان ۱۹ ساله که برادر دوقلویش در غزه اسیر است، راسل رابینسون مدیرعامل بنیاد صندوق ملی یهود، چندین تن از نیروهای ذخیره، و پدر یکی از نیروهای ذخیره که در غزه کشته شد، در میان سخنرانان بودند تا تمرکز نیروهای دفاعی به یافتن و بازگرداندن گروگانها به وطن را به حاضران یادآوری کنند.

در این تظاهرات همچنین دو گروگان آزاد-شده از خاطرات دورهٔ اسارت خود گفتند.

اومری شیفرونی و نوفر گیلوت، بهمراه آدی شوهام، گروگان آزاد-شده، و تامیر آدام از دانش-آموزان مدرسهٔ ناحیه، واقع در مرز غزه با کیبوتص نیر بودند. شوهر شوهام، تال شوهام، و ایتای ساویرسکی همچنان در غزه گروگان-اند.

شیفرونی گفت تامیر آدار، عضو گروه اورژانس کیبوتص، در ۷ اکتبر زخمی شد اما به شکل مناسب مداوا نشد و امکان نجات او بوده است. او، در احاطهٔ دیگر اعضای کلاس، که تصاویر دوستان خود را در دست داشتند، گفت «شانس نجات ایتای و تال هنوز هست».


تصویر: نوفر گیلوت (چپ) و اومری شفرونی حین سخنرانی در راهپیمایی ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳ در میدان گروگانهای تل آویو. (Courtesy Yael Gadot)

متن ضبط-شدهٔ شهادت آگام گلداشتاین-آلموگ، ۱۷ ساله، و اوفیر آنگل، ۱۸ ساله، دو نوجوان گروگان که هر دو در اواخر نوامبر بهمراه ۱۰۵ گروگان دیگر، طی توافقی بر سر آزادی گروگانها سلامت به خانه بازگردانده شدند در مراسم پخش شد.

گلداشتاین-آلموگ خیلی مختصر تعریف کرد که چگونه پدر و خواهر بزرگترش در ۷ اکتبر کشته شدند، و او که همراه مادرش و دو برادر کوچکترش توسط تروریستها ربوده شدند، نتوانست با پدر و خواهرش وداع کند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/as-hostages-near-100-days-in-captivity-a-sense-of-urgency-at-weekly-rally/

اطلاعات بیشتر در مورد