با پیروزی درخشان، نتانیاهو از ورطه سقوط بازگشت؛ حالا نبرد دو دادگاه بر سرش سایه انداخته
جستجو

با پیروزی درخشان، نتانیاهو از ورطه سقوط بازگشت؛ حالا نبرد دو دادگاه بر سرش سایه انداخته

اگر فرض بر آن باشد نظرسنجی های خروجی تلویزیونی دوشنبه شب همپای نتایج واقعی که تا ساعاتی دیگر انتشار می یابد است، بنیامین نتانیاهو به پیروزی خارق العاده ای دست یافته است.

رهبر «لیکود»، رهبر «آبی و سفید»، گانتز را به کل از صحنه بیرون راند و بار دیگر اعتبار «شاه بی بی» خود را به کرسی نشاند. آیا در دعواهای حقوقی پیشِ رو نیز به همین اندازه پیروز خواهد بود؟

اگر فرض بر آن باشد نظرسنجی های خروجی تلویزیونی دوشنبه شب همپای نتایج واقعی که تا ساعاتی دیگر انتشار می یابد است، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، که در چند هفته گذشته با شدتی شبیه به استیصال به کارزار پرداخت، به پیروزی خارق العاده ای در سومین انتخابات اسرائیل در طول یکسال دست یافته است.

او که به مقام نخست وزیری خود با چنگ و دندان آویزان است و در عرض کمتر از شش ماه که در لبه پرتگاه فراموشی سیاسی قرار گرفت، قادر شد بار دیگر لیکود را در جایگاه بزرگترین حزب سیاسی اسرائیل تثبیت کند و بلوک أحزاب تحت رهبری خود را به موقعیتی نفوذ ناپذیر برساند.

اما بجای آنکه موقعیت خودش به خطر بیفتد، موقعیت رقیب وی، بنی گانتز، رهبر «آبی و سفید» که سه بار از شکست او عاجز ماند، و اتحاد وسیع و گوناگونش شامل همه-بجز-احزاب بی بی می شد، اکنون درهم شکسته و آینده سیاسی اش مبهم است.

جهش پیروزمندانه نتانیاهو به جایگاه پیشین خود، از آنجایی بیشتر ارزشمند است که از انتخابات سپتامبر به این سو، که «آبی و سفید» از لیکود جلو زد، و گانتز از فرصت رهبری دوره ای کشور چشم پوشید، نخست وزیر در سه پرونده جنایی مورد پیگرد قرار گرفته است. قرار است همین دو هفته دیگر، دادگاه ناحیه اورشلیم به پرونده های وی رسیدگی کند. اکنون مسلم است که این امر پیروزی او را مختل نکرد.


تصویر: حامیان لیکود در مقر انتخاباتی حزب در تل آویو، ۲ مارس ۲۰۲۰.
(Jack Guez/AFP)

در روزهای نهایی کارزار انتخاباتی، نتانیاهو قول داد قانونی که دفع آن پروسه حقوقی تنظیم شده را نه پیش ببرد و نه حمایت کند. در واقع عهد کرد با اتهامات علیه خود در دادگاه بجنگد، و گفت به قضات اسرائیل ایمان دارد. سپس، بسته به نتایج نهایی انتخابات، و بسته به ذات ائتلاف چندحزبی که نتانیاهو تصمیم به تشکیل آن بگیرد، اما، خواهد توانست بار دیگر تصمیم بگیرد که به دنبال مصونیت پارلمانی از محکومیت برود و یا به قوانین دیگری راه بدهد که به همان شکل از محکومیت او جلوگیری کنند [تلاشی که در کنست کنونی، هنگامیکه روشن شد از حمایت کافی برخوردار نیست، از آن چشم پوشید].

چگونه قادر شد؟

نتانیاهو با مجموعه ای از عوامل منصفانه و نامنصفانه گانتز را از صحنه بیرون راند. او و حامیانش با سبعیت کوشیدند رئیس ستاد پیشین را ضعیف و ناوارد و احتمال فاسد جلوه دهند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/dr-congo-leader-to-appoint-israel-envoy-vows-closer-ties/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله