اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۸

جستجو

با شمارش ۸۶٪ آرا، نتانیاهو به سمت پیروزی قاطعانه می رود

روز چهارشنبه، همزمان با شمارش آرای کنست، همهٔ نشانه ها حاکی از پیروزی عظیم بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون و بلوک جناح راست، و راست افراطی، و احزاب مذهبی بود. چنین نتیجهٔ می تواند پایان بحران سیاسی که در پنج انتخابات متوالی در مدتی کمتر از چهار سال سایه انداخته بود باشد.

تصویر: بنیامین نتانیاهو رهبر لیکود، بهمراه همسرش سارا، حین سخرانی در مقابل حامیان در مقر کارزار حزب در اورشلیم، صبح ۲ نوامبر ۲۰۲۲. (AP Photo/Tsafrir Abayov)
تصویر: بنیامین نتانیاهو رهبر لیکود، بهمراه همسرش سارا، حین سخرانی در مقابل حامیان در مقر کارزار حزب در اورشلیم، صبح ۲ نوامبر ۲۰۲۲. (AP Photo/Tsafrir Abayov)

بنا به نتایج نیمه-نهایی، بلوک رهبر «لیکود» ۶۵ کرسی به دست آورده، و راست افراطی توازن قدرت را به شکل بیسابقه ای بهم خواهد زد؛ این تصویر اما در صورتی که «مرتز»، و «بلد» به آستانه برسند تغییر خواهد کرد، که البته محتمل نیست.

روز چهارشنبه، همزمان با شمارش آرای کنست، همهٔ نشانه ها حاکی از پیروزی عظیم بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون و بلوک جناح راست، و راست افراطی، و احزاب مذهبی بود. چنین نتیجهٔ می تواند پایان بحران سیاسی که در پنج انتخابات متوالی در مدتی کمتر از چهار سال سایه انداخته بود باشد.

در حالیکه بیش از ۸۶٪ آرا شمارش یافته، پیش بینی می شود بلوک احزاب وفادار به نتانیاهو ۶۵ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را بدست آورند، که اکثریت مناسبی بشمار می آید.

از آنجا که هنوز شمارش آرای دو-پاکتی اعضای نیروهای امنیتی، زندانیان، کم-توانان، و دیپلمات های خارج از کشور ، و دیگران شروع نشده بود، گمان می رفت ارقام تغییر کند اما تغییر چشمگیری در توازن میان بلوک نتانیاهو و حامیانش محتمل به نظر نمی آید.

ائتلافی که در حال شکل گیری برای تشکیل دولت بعدی اسرائیل است شامل حزب «لیکود» نتانیاهو، احزاب ارتدکس افراطی «شاز» و «اتحاد توراتی یهودیت»، و حزب راست افراطی «صیونیسم دینی» به رهبری بتصلئل اسموتریچ است که گروه «اوتزما یهودیت» ایتامار بن گاویر نیز جزو آن است.

بن گاویر مهم‌ترین ستارهٔ انتخابات پنجم بشمار می آید که از رهبری یک حزب حاشیه ای تبدیل به رهبر محبوب حزبی شده که نمایندهٔ ۱۰٪ رأی دهندگان اسرائیل است. اگر نتایج تغییر چشمگیری نکند، این انتخابات شاهد بازگشت پیروزمندانهٔ نتانیاهو که هم اکنون با سه پروندهٔ فساد در دادگاه محاکمه می شود، و پایان چهار سال بن بست سیاسی که کشور را به چندین انتخابات کشانیده خواهد بود.


تصویر: بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود حین پیاده روی صبحگاهی، ۲ نوامبر ۲۰۲۲، صبح روز بعد انتخابات کنست.
(Yonatan Sindel/Flash90)

اما منتقدان هشدار می دهند که چنین نتایجی ممکن قدرت را در دست ملی گراهای افراطی مانند بن گاویر و شریک سیاسی اش، اسموتریچ بگذارد که می توانند شهروندان عرب را از حقوقشان محروم کنند، عاملیت دیوان عالی را سلب کنند، و لوایحی بگذرانند که معضلات حقوقی نتانیاهو را از میان بردارد، و باعث تعمیق شکاف های اجتماعی شوند.

عامل تعیین کنندهٔ باقیمانده، سرنوشت حزب جناح چپ «مرتز»، و حزب عرب افراطی «بلد» بود که هر دو کمابیش پشت آستانهٔ انتخاباتی ۳.۰۱٪ چرخ می زنند. پیش بینی می شود رأی «مرتز» ۳.۱۹٪ ، و رأی «بلد» ۳.۰۱٪ باشد، به این معنا که در وضعیت کنونی هیچ کدام در کنست بعدی حضور نخواهند داشت.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/with-85-of-votes-tallied-netanyahu-on-verge-of-breaking-deadlock-regaining-power/

اطلاعات بیشتر در مورد