اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۳

جستجو

با شمارش آرای نهایی، نتانیاهو به تشکیل دولت می شتابد

با شمارش نهایی آرا در چهارشنبه شب، و پیروزی عظیم بلوک راست مذهبی بنیامین نتانیاهو رهبر «لیکود» در انتخابات سه شنبه، اکنون او می کوشد که ائتلاف را هر چه زودتر سر هم کند.

تصویر: بنیامین نتانیاهو رهبر «لیکود» هنگام پیاده روی صبحگاهی، فردای روز انتخابات، ۲ نوامبر ۲۰۲۲. 
(Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: بنیامین نتانیاهو رهبر «لیکود» هنگام پیاده روی صبحگاهی، فردای روز انتخابات، ۲ نوامبر ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/Flash90)

گفته شد نخست وزیر پیشین قصد مذکراتی سریع با شرکای خود دارد تا هرچه زودتر لپید را که هنوز در پی خشم گسترده از شمار کم رأی دهندگان با شرکای خود به گفتگو ننشسته، بیرون براند.

بنا به گزارش، با شمارش نهایی آرا در چهارشنبه شب، و پیروزی عظیم بلوک راست مذهبی بنیامین نتانیاهو رهبر «لیکود» در انتخابات سه شنبه، اکنون او می کوشد که ائتلاف را هر چه زودتر سر هم کند.

رقیب او، یائیر لپید نخست وزیر اما چنانکه از گزارشها بر می آید، هنوز با متحدان خود در ائتلاف فعلی، که بعضی به علت شیوهٔ مدیریت او در کارزار انتخاباتی بسیار خشمگین اند، به گفتگو ننشسته است.

کمیتهٔ مرکزی انتخابات تا ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۴۴۶۵۹۲۹ رأی را شماره کرده که ۹۳٪ کل آرا است و تخمین می شود شمارش آرا تا غروب پنجشنبه به پایان برسد.

به نظر می آید بلوک نتانیاهو برندهٔ ۶۵ کرسی باشد، و پس از ۱۷ ماه که بهمراه متحدان راست افراطی و حسیدی خود رهبر اپوزیسیون بوده، به نخست وزیر پیشین برای تشکیل دولت در کنست که دارای ۱۲۰ کرسی است، امکان کافی بدهد.

نتایج انتخابات از بازگشت پیروزمندانهٔ نتانیاهو که هم اکنون با سه پروندهٔ فساد در دادگاه محاکمه می شود، و پایان بن بست چهارسالهٔ سیاسی که کشور را به شماری انتخابات مخرب کشانیده، نشان دارد.

نتانیاهو که در طول کارزار انتخاباتی از حمایت «صیونیسم دینی» راست افراطی و «شاز» و «اتحاد یهودیت توراتی» ارتدکس افراطی برخوردار بود، هنوز می بایست برای حفظ حمایت آنان که شاید شامل مذاکرات دشوار در عرصه هایی که مطالبات زیاده خواهانه دارند و یا اختلاف نظر دارند، به چالش بر سر سیاست گذاری و تقسیم مناصب کابینه بپردازد.

گزارش های چهارشنبه شب اشاره دارد که نتانیاهو در نظر دارد رئیس جدیدی برای کنست انتخاب شود که تا ۱۵ نوامبر رسما سوگند یاد کرده باشد، و با شتاب به دنبال ختم کار دولت فعلی در اسرع وقت، و بیرون راندن سریع لپید از قدرت است، که خود نشان از آن دارد که بنا به گمان «لیکود» سر هم کردن ائتلاف بسیار سهل و ساده است.

با اینحال، دفتر رئیس کنونی کنست روز پنجشنبه گفت رئیس جدید تنها زمانی می تواند منصوب شود که کنست جدید سوگند یاد کرده باشد. تا پیش از آن، اقدام به انتصاب رئیس جدیدی برای کنست، مستلزم کنار گذاشتن رئیس فعلی با رأی مثبت اکثریت قاطع ۹۰ نمایندهٔ‌ کنست است، که به نظر نامحتمل می آید.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/as-final-votes-tallied-netanyahu-reportedly-looks-to-retake-power-by-mid-november/

اطلاعات بیشتر در مورد