اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

با رگبار تازه-ای که به شمال اسرائیل شلیک شد فرمانده نیروهای دفاعی به حزب الله هشدار داد «بهای بسیار سنگین» خواهد پرداخت

تصویر: سپهبد خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی حین سخن در جلسهٔ ارزیابی وضعیت در شمال اسرائیل، ۲۷ فوریه ۲۰۲۴. (Israel Defense Forces)
تصویر: سپهبد خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی حین سخن در جلسهٔ ارزیابی وضعیت در شمال اسرائیل، ۲۷ فوریه ۲۰۲۴. (Israel Defense Forces)

همزمان با بازدید حالیوی از ناحیه، گروه تروریستی مدعی شد به پایگاه جلیلهٔ غربی حمله کرده است؛ ‌در فیلم، لحظهٔ اصابت راکتها به بزرگراه، با چند متر فاصله از اتوموبیلها، مشاهده می-شود.

روز سه-شنبه، با رگبار تازهٔ راکت به جلیلهٔ غربی هنگام بازدید ژنرال عالیرتبهٔ ارتش از ناحیه، سپهبد خرزی حالیوی فرمانده نیروهای دفاعی اسرائیل هشدار داد حزب الله با ادامهٔ حمله به شمال اسرائيل، «بهایی بسیار سنگین» خواهد پرداخت.

رگبار راکت در ادامهٔ حملات گروه تروریستی در پاسخ به بمباران نواحی مرکزی لبنان در روز پیش، و ساعاتی پس از شلیک دهها پرتابهٔ حزب الله به سایت حساس نظامی در شمال اسرائیل رخ داد.

حالیوی در جلسهٔ ارزیابی وضعیت شمال اسرائیل، بهمراه سرلشگر اوری گوردین، فرمانده لشگر شمال، و یسرائل شومر فرمانده لشگر ۱۴۶ گفت «حزب الله در غروب ۷ اکتبر تصمیم گرفت به تهاجم بپیوندد. به این خاطر، می-بایست بهایی بسیار سنگین بپردازد.»

حالیوی گفت نیروهای دفاعی برای امکان بازگشت حدود ۸۰ هزار اسرائیلی که از خانه-های خود در جوامع مرزی لبنان آواره شده-اند «گامهای درست برمی-دارد». او گفت در نتیجهٔ عملیات نیروهای دفاعی، «حزب الله دیگر در نزدیکی حصار مرزی نیست.»

حالیوی افزود «گمان می-کنم اگر ما درست عمل کنیم [ساکنان محل] اول از همه، به علت امنیت، بازخواهند گشت. دولت خواهد دانست برای بازگرداندن مردم به اینجا، با امنیت و کیفیت زندگی، چگونه اقدام کند.»

بنا به اظهار نیروهای دفاعی، بعدازظهر سه-شنبه، رگباری از ۲۰ راکت از لبنان به جلیلهٔ غربی شلیک شد. حزب الله مدعی است پایگاه لشگر ۱۴۶ را هدف گرفته که مسؤولیت ناحیه-ای که حالیوی از آن بازدید کرد را بعهده دارد.


تصویر: در پی حملهٔ راکتی از جنوب لبنان، روز سه-شنبه ۲۷ فوریه ۲۰۲۴ از شمال اسرائیل دود بهوا خاسته است.
(AP Photo/Ariel Schalit)

به نظر نمی-آید حزب الله، هنگام حمله به پایگاه، مطلع بوده است که فرمانده ارتش در حال بازدید از ناحیه است زیرا خبر سفر وی به محل ساعاتی بعد منتشر شد و گروه تروریستی در بیانیهٔ خود به حالیوی اشاره نکرده است.

در فیلمی از حملهٔ راکتی که در شبکهٔ اجتماعی منتشر شد، اصابت راکت به نزدیکی اتوموبیل-هایی که در بزرگراه شمال اسرائیل در حرکت بودند، مشاهده می-شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-chief-warns-hezbollah-to-pay-very-high-price-as-fresh-barrage-fired-at-north/

اطلاعات بیشتر در مورد