اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۴

جستجو

با حمله-های حزب الله به پاسگاه نیروهای دفاعی اسرائیل، گالانت از احتمال تابستانی داغ در شمال خبر داد

تصویر: از محل حملهٔ هوایی  ۹ مه ۲۰۲۴ اسرائیل به روستای کفارکیلا، جنوب لبنان، در نزدیکی مرز دود بهوا خاسته است. . (Rabih DAHER / AFP)
تصویر: از محل حملهٔ هوایی ۹ مه ۲۰۲۴ اسرائیل به روستای کفارکیلا، جنوب لبنان، در نزدیکی مرز دود بهوا خاسته است. . (Rabih DAHER / AFP)

ارتش دهها سایت متعلق به گروه تروریستی در سراسر جنوب لبنان را بمباران کرد؛ وزیر دفاع در اشاره به احتمال بالا گرفتن نبرد، سوگند خورد ساکنان آوارهٔ ناحیه خواهند توانست به سلامت به خانه-های خود بازگردند.

روز چهارشنبه گروه تروریستی حزب الله مسؤولیت شلیک موشک هدایت-شدهٔ ضد تانک و خمپاره از لبنان به آنچه به زعم این گروه موضع نظامی در مالکیا، همزیگاه مرزی شمال است را به عهده گرفت.

نیروهای دفاعی اسرائیل تأیید کرد که دست کم دو پرتابه از لبنان به ناحیهٔ مالیکا شلیک شد،‌ اما هنوز اطلاعاتی در بارهٔ تلفات احتمالی منتشر نکرده است.

یوآو گالانت عهد کرد دهها هزار ساکنان ناحیه که بر اثر حمله-های حزب الله آواره شده-اند را به خانه-هاشان بازگرداند، و با اشاره به احتمال بالا گرفتن نبرد در مرز شمالی، گفت «احتمال دارد تابستانی داغ در پیش باشد.»

ساعاتی پیش از آن نیروهای دفاعی گفت جتهای جنگنده و نیروهای توپخانه بیش از ۲۰ هدف حزب الله در رامیه، جنوب لبنان را بمباران کردند.

طبق اظهار ارتش، این هدفها شامل ساختمانهایی تخت اختیار حزب الله، و شماری زیرساخت بوده است.

نیروهای دفاعی گفت متوجه انفجارهای ثانویه پس از بمباران شده، که نشان می-دهد از سایت-ها برای انبار مهمات استفاده می-شده است.

ارتش افزود چند سایت دیگر متعلق به حزب الله نیز در مرواحین و کفر کیلا بمباران شد.

ساعاتی بعد، نیروهای دفاعی گفت ساختمانی متعلق به رضوان، نیروی نخبهٔ رضوان حزب الله در جبل رضالین در جنوب لبنان نیز حملهٔ هوایی کرده است. نیروهای دفاعی افزود که همزمان، جتهای جنگنده بناهای دیگری متعلق به حزب الله در خیام، اودیسه، بلیدا، مارون الرأس، آیت الشب را بمباران کردند.

نیروهای دفاعی گفت شبانه به مواضع حزب الله در شش نقطهٔ گوناگون جنوب لبنان حمله هوایی کرده است، از جمله ساختمانی در کفر کیلا، آیت الشب، خیام، و مارون الرأس، نیز چند زیرساخت دیگر در هولا و ایتارون.

نیروهای دفاعی افزود سربازان به ناحیهٔ نزدیک طیر حرفة و جبّین نیز برای «حذف تهدید»‌ حمله کردند.

روز چهارشنبه حزب الله مرگ دو عضو خود را اعلام کرد، و جهاد اسلامی فلسطینیان مرگ سه تن از اعضای خود در حملهٔ اسرائیل به جنوب لبنان را اعلام نمود.


تصویر: یوآو گالانت وزیر دفاع حین گفتگو با سربازان در شمال اسرائیل، ۸ مه ۲۰۲۴.
(Ariel Hermoni/Defense Ministry)

گالانت به نیروهای ذخیره توپخانه لشگر ۹۱گفت «حزب الله را از امتداد مرز به مسافت چشمگیری عقب راندیم، اما به آن معنا نیست که محو شده باشند.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/gallant-warns-of-potential-hot-summer-in-north-as-hezbollah-attacks-idf-post/

اطلاعات بیشتر در مورد