اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۳

جستجو

با حصول قریب الوقوع قرارداد هسته ای، گانتز از جهانیان خواست علیه رژیم ایران «بسیج» شوند

بنی گانتز وزیر دفاع اسرائيل کوشید توجه پاره ای از جهانیان را از تمرکز بر اشغال اوکراین توسط روسیه، به آن چیزی که به گفتهٔ او تهدیدی دیگر علیه صلح جهانی بود، جلب کند. او تلاش کرد افکار عمومی جهانیان را در میان تخمین هایی که بر سر مفاد توافق جدید هسته ای مطرح می شود، علیه ایران بشوراند.

بنی گانتز وزیر دفاع اسرائيل حین سخنرانی در کنفرانس «رؤسای سازمانهای بزرگ یهودی» در اورشلیم، ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/Flash90)
بنی گانتز وزیر دفاع اسرائيل حین سخنرانی در کنفرانس «رؤسای سازمانهای بزرگ یهودی» در اورشلیم، ۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/Flash90)

وزیر دفاع اسرائیل در پست فیس بوکی عهد کرد «فارغ از آنکه قراردادی حاصل شود یا نشود»، اسرائيل علیه تهران به طُرق سیاسی، اقتصادی، و نظامی اقدام کند.

بنی گانتز وزیر دفاع اسرائيل کوشید توجه پاره ای از جهانیان را از تمرکز بر اشغال اوکراین توسط روسیه، به آن چیزی که به گفتهٔ او تهدیدی دیگر علیه صلح جهانی بود، جلب کند. او تلاش کرد افکار عمومی جهانیان را در میان تخمین هایی که بر سر مفاد توافق جدید هسته ای مطرح می شود، علیه ایران بشوراند.

روز دوشنبه گانتز در پست فیس بوکی خود از جهانیان خواست «علیه تخاصم ایران اقدام کنند»، و عهد کرد علیرغم حصول هرگونه قراردادی میان قدرت های جهان و ایران، اسرائيل به اقدامات خود ادامه دهد.

گانتز در متن فیس بوکی نوشت، «امروز می بایست بار دیگر تکرار کنیم که هشدار علیه تخاصم ایران، چه از قلمرو ایران اقدام شود و چه از سوی دست نشاندگان آن، تهدیدی علیه صلح جهانی و ثبات منطقه ای، و نیز تهدیدی علیه کشور اسرائيل است.»

گانتز اشاره به سخنان افشاگرانهٔ پیشین خود در رابطه با فعالیت های مخرب ایران و آنچه ایران در آن دست داشته است نمود، از جمله روز یکشنبه که نیروهای دفاعی مدعی شد پهبادهای مسلح از ایران به غزه را سرنگون کرده است.

گانتز گفت «در چنین روزهای حساسی که مذکره بر سر توافق هسته ای در وین جریان دارد، می بایست به تخاصماتی توجه کنیم که امروز ایران [بدون در دست داشتن تسلیحات هسته ای] ببار می آورد. اگر ایران به آستانهٔ هسته ای برسد، برای صلح جهانی حتی بیش از این خطرناک خواهد بود.»

او در اینجا اعلام کرد که «اکنون زمان آن رسیده که جهان برای متوقف ساختن آن بسیج شود.»


تصویر: یک افسر پلیس در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱، حین نگبهانی در مقابل هتل کاخ کوبورگ، محلی که مذاکرات هسته ای پشت درهای بسته برای احیای قرارداد هسته ای ۲۰۱۵ در جریان است. (Alex Halada/AFP)

تمامی مذاکره کنندگان در روزهای اخیر اشاره کرده اند که احتمال حصول توافقی در احیای قرارداد معروف به «برنامهٔ جامع اقدام مشترک» قریب الوقوع است. هفتهٔ گذشته گانتز گفت شاید یک قرارداد هسته ای «در هفته های آتی، و شاید حتی در روزهای آتی» امضا شود.

روز دوشنبه گانتز گفت «فارغ از این که قراردادی امضا شود یا نشود، برای ما پایان راه نخواهد بود – و برای کشورهای کشورهای منطقه و جهان نیز نباید باشد. بلکه می بایست به اقدام علیه تخاصمات ایران ادامه دهند»، و افزود اسرائیل «به هر اقدامی – سیاسی، اقتصادی، و اگر نیاز باشد، حتی نظامی برای دفاع از حاکمیت کشور و تضمین امنیت شهروندان اسرائيل دست خواهد زد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/with-nuclear-deal-looming-gantz-implores-world-to-mobilize-against-iran/

اطلاعات بیشتر در مورد