اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

با تیراندازی تروریست در باری در تل آویو دو نفر کشته شدند؛ نیروهای امنیتی به دنبال مرد مسلح می گردند

غروب پنجشنبه در یک بار در مرکز تل آویو یک مرد مسلح اقدام به تیراندازی کرد و دو تن کشته و چندین تن مجروح شدند. گمان می رود این حادثه یک حملهٔ تروریستی و آخرین مورد از خشونت هایی باشد که در هفته های اخیر در اسرائيل روی داد.

پلیس و نیروی امداد در صحنهٔ تیراندازی خیابان دیزنگوف، مرکز تل آویو، ۷ آوریل ۲۰۲۲. 
(Avshalom Sassoni/FLASH90)
پلیس و نیروی امداد در صحنهٔ تیراندازی خیابان دیزنگوف، مرکز تل آویو، ۷ آوریل ۲۰۲۲. (Avshalom Sassoni/FLASH90)

در تیراندازی خیابان شلوغ «دیزنگوف» دست کم ۱۰ تن مجروح شدند؛ شمار زیاد نیروی پلیس و ارتش به ناحیه اعزام شده و خانه به خانه را می گردند، به مردم گفته اند از خانه ها بمانند.

تصاویر


پلیس و نیروی امداد در صحنهٔ تیراندازی خیابان دیزنگوف، مرکز تل آویو، ۷ آوریل ۲۰۲۲.
(Avshalom Sassoni/FLASH90)


پلیس و نیروی امداد در صحنهٔ تیراندازی خیابان دیزنگوف، مرکز تل آویو، ۷ آوریل ۲۰۲۲.
(Avshalom Sassoni/FLASH90)


پلیس و نیروی امداد در صحنهٔ تیراندازی خیابان دیزنگوف، مرکز تل آویو، ۷ آوریل ۲۰۲۲.
(Avshalom Sassoni/FLASH90)


پلیس و نیروی امداد در صحنهٔ تیراندازی خیابان دیزنگوف، مرکز تل آویو، ۷ آوریل ۲۰۲۲.
(Avshalom Sassoni/FLASH90)


پلیس و نیروی امداد در صحنهٔ تیراندازی خیابان دیزنگوف، مرکز تل آویو، ۷ آوریل ۲۰۲۲.
(Avshalom Sassoni/FLASH90)


آمبولانس ها در صحنهٔ تیراندازی خیابان دیزنگوف در پی گزارش حادثه، ۷ آوریل ۲۰۲۲.
United Hatzalah)


آمبولانس ها در صحنهٔ تیراندازی خیابان دیزنگوف در پی گزارش حادثه، ۷ آوریل ۲۰۲۲.
United Hatzalah)


پلیس در صحنهٔ تیراندازی در خیابان دیزنگوف، ۷ آوریل ۲۰۲۲.
(Avshalom Sassoni/FLASH90)

غروب پنجشنبه در یک بار در مرکز تل آویو یک مرد مسلح اقدام به تیراندازی کرد و دو تن کشته و چندین تن مجروح شدند. گمان می رود این حادثه یک حملهٔ تروریستی و آخرین مورد از خشونت هایی باشد که در هفته های اخیر در اسرائيل روی داد.

تیراندازی در خیابان دیزنگوف رخ داد، و محله ای شلوغ که هر پنجشنبه شاهد حضور جمعیتی بود که به خیابان می آمدند تا به بارها، کافه ها،‌ و رستوران های راستهٔ محبوب شهر بروند را بدل به صحنهٔ آشوب و اضطراب کرد.

آمبولانس و نیروی امداد خیابان را پر کرده است و پلیس در جستجوی مرد مسلح که گمان می رود گریخته باشد، خانه به خانه می رود و به مردم توصیه می کند در خانه بمانند و درها را قفل کنند.

حمله هنگامی آغاز شد که دست کم یک مرد مسلح وارد «ایلکا»، باری که معمولا شلوغ است و محوطهٔ بزرگی جلو بار برای نشستن مشتری دارد، وارد شد و آتش گشود.

«اِوِلین گرتز»، ۳۴ ساله، که در رستوران کناری مشغول صرف شام بود، گفت «ما به سرعت زیر میز قایم شدیم. صدای گریهٔ مردم بلند شد. وحشتناک بود.»

ده نفر را با جراحات ناشی از اصابت گلوله به بیمارستان «آیخیلوف» در همان نزدیکی بردند که طبق اظهار بیمارستان دو تن از ایشان در بیمارستان جان سپردند. طبق مدارک بیمارستان، چهار تن دیگر در وضعیت جدی بسر می برند و تحت عمل جراحی قرار گرفته اند. دو تن جراحات جدی دارند و دو تن دچار آسیب متوسط شده اند.

چهار تن دیگر نیز جراحات متوسط دارند که به بیمارستان های ولفسون، شبا، و تل هاشومر منتقل شده اند.

پلیس در ابتدا این واقعه را حملهٔ‌ تروریستی با انگیزهٔ ملی توصیف کرد، اما هویت مهاجم یا مهاجمان هنوز معلوم نیست.

اطلاعات بیشتر در مورد