اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۰

جستجو

با توجه تحریکات دامنه-دار حزب الله در مرز اسرائیل، نتانیاهو با سران امنیتی ملاقات کرد

تصویر: حافظان صلح سازمان ملل در مرز میان اسرائیل و لبنان در روستای شمالی قاجار، ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳. 
(Ayal Margolin/Flash90)
تصویر: حافظان صلح سازمان ملل در مرز میان اسرائیل و لبنان در روستای شمالی قاجار، ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳. (Ayal Margolin/Flash90)

دفتر وی بدون توضیح بیشتر، گفت نخست وزیر توصیه-های مقامات امنیتی را پذیرفت؛ در تازه-ترین مورد از رشته-رویدادهای اخیر، شهروندان لبنانی با پرچم حزب الله به مرز نزدیک شدند.

طبق اظهار دفتر وی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر با توجه به افزایش تنش-ها با حزب الله در مرز لبنان، روز یکشنبه جلسه-ای با سران دفاعی کشور برای مذاکره پیرامون توصیه-های ارتش راجع به اقدامات ضروری برگزار کرد.

در این جلسه یوآو گالانت وزیر دفاع، و سران ارتش؛ موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائيل؛ شاباک، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، و شمار زیادی از دیگر مقامات عالیرتبهٔ امنیتی شرکت داشتند.

دفتر وی، بدون توضیحات بیشتر در خصوص موضوع مورد بحث در جلسه، گفت «نخست وزیر توصیه-ها و اقدامات پیشنهادی نیروهای دفاعی و نهاد دفاعی کشور را پذیرفت.»

در اخبار کانال ۱۲ گزارش شد که خروجی-های خبری رسانه-ها گفته-اند مقامات دفاعی یک ارزیابی اجمالی از وضعیت امنیتی به نتانیاهو ارائه کردند. این شبکه گفت ظاهراً حسن نصرالله رهبر حزب الله با تصور این اسرائیل به علت بحران دامنه-دار داخلی از رویکرد شدید احتراز خواهد کرد، به دنبال ایجاد تحریکاتی در مرز است.

بنا به گزارش، مقامات رسمی به نخست وزیر گفته-اند «یک خطای محاسباتی نصرالله ممکن است کل خط مقدم جبهه را به جنگ بکشاند.»

کانال ۱۲، همچنین بدون اشاره به منبع گفت حزب الله برای اقدام به عملیات فرسایشی علیه اسرائیل از ایران چراغ سبز گرفته است.

در واکنش به تنش-های موجود، از جمله برپایی چادرهای حزب الله در شمال حصار مرزی و در داخل خاک اسرائیل نیروهای دفاعی به جبههٔ شمالی نیروی تقویتی اعزام کرده است.

در فیلمی که روز یکشنبه از تازه-ترین رویداد جبههٔ شمالی پخش شد، شماری شهروند لبنان با پرچم-های حزب الله در مرز اسرائیل دیده می-شوند.

در ویدئوها و تصاویری که یک خبرنگار وابسته به حزب الله همرسان کرد، چندین مرد جوان لبنانی از موانعی که ظاهرا نیروهای محافظ صلح سازمان ملل در نزدیکی روستای قجر، ناحیهٔ مورد مناقشه در مرز اسرائیل و لبنان قرار داده-اند، عبور می-کنند.

افراد مظنون از حصار مرزی اسرائیل نگذشتند و وارد قلمرو اسرائیل نشدند.

بنا به اظهار علی شعیب، خبرنگار وابسته به حزب الله، حصاری که سازمان ملل از ۲۰۰۶، هنگامی که اسرائیل در پی جنگ یکماهه با حزب الله، کنترل سراسر روستا را در دست گرفت در ناحیه برپا کرد، از ورود شهروندان لبنانی به جادهٔ نزدیک روستای قجر ممانعت کرده است.

نتانیاهو در جلسهٔ هفتگی کابینه در روز یکشنبه، به تهدیدات نصرالله که روز شنبه در سخنرانی خود در مراسم عاشورا گفت گروه به هر «اقدام احمقانه»ی اسرائیل واکنش نشان خواهد داد، پاسخ داد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-meets-security-chiefs-during-ongoing-hezbollah-provocations-on-border/

اطلاعات بیشتر در مورد