اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۶

جستجو

با توجه به سیر صعودی حملهٔ هکرها، اسرائیل به شرکت های مخابراتی دستور داد «گنبد آهنین سایبری» بزنند

روز دوشنبه، به دنبال طرح دولت برای محافظت از کشور در مقابله حمله های سایبری که اخیرا سیر صعودی داشته اند، به کمپانی های مخابراتی اسرائيل دستور داده شد امنیت سایبری را تشدید کنند.

تصویر: «یوآز هندل» وزیر ارتباطات، و سرتیپ بازنشسته «گبی پورتنوی»، رئیس کل ادارهٔ ملی سایبری اسرائیل در کنفرانس مطبوعاتی تل آویو، ۲ ماه مه ۲۰۲۲. (Avshalom Sassoni/Flash90)
تصویر: «یوآز هندل» وزیر ارتباطات، و سرتیپ بازنشسته «گبی پورتنوی»، رئیس کل ادارهٔ ملی سایبری اسرائیل در کنفرانس مطبوعاتی تل آویو، ۲ ماه مه ۲۰۲۲. (Avshalom Sassoni/Flash90)

این رفرم شرکت های مخابرات و ارتباطات، که دروازهٔ ورود به دیگر زیرساختهای حیاتی به شمار می آیند را ملزم می کند طرح های دقیقی تنظیم کنند تا با تشخیص حمله های سایبری مانع هک شود.

روز دوشنبه، به دنبال طرح دولت برای محافظت از کشور در مقابله حمله های سایبری که اخیرا سیر صعودی داشته اند، به کمپانی های مخابراتی اسرائيل دستور داده شد امنیت سایبری را تشدید کنند.

مقاماتی که مسؤولیت اجرای طرح را به عهده دارند، روز دوشنبه گفتند امیدوارند یک چتر دفاعی سایبری علیه حملهٔ هکرها بسازند که مانند سامانهٔ گنبد آهنین در مقابل حملات موشکی عمل می کند.

گبی پورتنوی، رئیس ادارهٔ ملی سایبری بهمراه یوآز هندل وزیر ارتباطات، در کنفرانس مطبوعاتی گفت «پروژهٔ مشترک توانایی های امنیتی کشور را به سطح بالاتری ارتقا می دهد و مانند سامانهٔ گنبد آهنین، لایهٔ محافظتی افزونی بر فراز تمامی کشور خواهد کشید.»

تحت این رفرم، کمپانی های بزرگ مخابرات و ارتباطات اسرائیل ملزم خواهند بود برای تشخیص و ممانعت از حملات سایبری آینده به شبکه های مخابراتی و ارتباطی طرح های دقیقی به اجرا بگذارند. بنا به بیانیه ای که برنامهٔ فوق را اعلام کرد، این کمپانی ها می بایست به استانداردهای واحدی تن بدهند.

کمپانی های مخابراتی و ارتباطی ملزم خواهند بود نوعی مکانیسم های نظارتی تولید کرده و بکار گیرند که از فعالیت سیستم امنیت سایبری تصاویر همزمان تهیه می کند، و در عین حال با رعایت صداقت در امانت حریم خصوصی، محرمانگی اطلاعات جمع آوری شده را حفظ می کند. این کمپانی ها ملزم خواهند بود ‌آخرین مدل فناوری های تشخیص، مهار، و بازیابی در مقابله با حمله های سایبری احتمالی را تهیه کرده و بکار گیرند.

هندل با اشاره به اینکه هکرها هم به زیرساخت های حیاتی حمله می برند و هم به اطلاعات محرمانه دستبرد می زنند، گفت «مدیریت درست تدابیر دفاعی برای محافظت از منافع عمومی ضرورت اساسی دارد.»

گرچه کمپانی های مخابرات و ارتباطات گاه هدف حمله سایبری قرار می گیرند، همچنین به عنوان دروازه ای برای ورود هکرهایی که به دنبال نفوذ برای دستکاری و دستبرد به دیگر دارایی های استراتژیک نیز هستند.

هندل گفت «هیچ زیرساخت حیاتی نیست که به سروری متصل نباشد که خود به میادین ارتباطی وصل است. آخرین حمله های سایبری نشان می دهد نقش آفرینان سیاسی و دیگران، برای حمله های سایبری، زیرساخت های مخابراتی که به دیگر هدف های استراتژیک راه دارند را ترجیح می دهند.»


تصویر: در عکسی که نیروهای دفاعی اسرائیل در ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱ منتشر کرد، افسر فرماندهی سایبری ایالات متحده و افسر اداره مشترک دفاع سایبری اسرائیل در تأسیسات ادارهٔ فرماندهی سایبری ایالات متحده در ایالات متحده مشاهده می شوند. (Israel Defense Forces)

اطلاعات بیشتر در مورد