اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

با توجه به آسیب ناشی از شورش نیروی ذخیره، نتانیاهو به افسران عالیرتبه دستور داد آمادگی ارتش را حفظ کنند

تصویر: یک کنشگر ضد-اصلاحات در تظاهرات در تل آویو با لباس سربازی، ۱۲ اوت ۲۰۲۳. روی پوستری که در دست دارد شعاری دربارهٔ شجاعت در میدان جنگ نوشته شده است. (Miriam Alster/Flash90)
تصویر: یک کنشگر ضد-اصلاحات در تظاهرات در تل آویو با لباس سربازی، ۱۲ اوت ۲۰۲۳. روی پوستری که در دست دارد شعاری دربارهٔ شجاعت در میدان جنگ نوشته شده است. (Miriam Alster/Flash90)

گالانت، حالیوی، و دیگران آخرین اطلاعات از کفایت وضعیت نظامی با توجه به نگرانی فزاینده بر سر آسیب ناشی از امتناع ذخیره-ها از خدمت داوطلبانه را به سمع نخست وزیر رساندند.

روز یکشنبه، در حالی که اعتراضات نیروهای ذخیره کم کم آسیب خود بر توانایی کشور در دفاع از خود در هنگامهٔ جنگ را آشکار می-کند، افسران عالیرتبهٔ اسرائیل آخرین گزارش-ها از وضعیت آمادگی نیروهای ارتش را به سمع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رساندند.

صدراعظم، که بنا به گزارش قرار بود برای استراحت به بلندیهای جولان برود، در عوض به کیریات، مقر نیروهای دفاعی در تل آویو رفت تا با یوآو گالانت وزیر دفاع، خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی، و دیگر ژنرال-های ارتش در خصوص «آمادگی و انسجام» نیروی نظامی گفتگو کند.

دفتر سیاسی نتانیاهو در اطلاعیهٔ این جلسه گفت «نخست وزیر دستور داد برای مواجهه با هر گونه چالشی هم در مواقع عادی و هم در مواقع اضطراری، آمادگی و کفایت ارتش تأمین باشد.»

دفتر گالانت و یا نیروهای دفاعی اسرائیل متن مکتوبی از جلسه منتشر نکرده-اند.

یائیر لپید که رقیب اصلی سیاسی نتانیاهو است، در پی گزارش روز یکشنبه که مدعی شد نخست وزیر بخاطر آنکه ژنرال-ها چند روز پیش علناً در خصوص مسأله سخن گفته-اند سر ایشان فریاد کشیده، او را متهم کرد که «بزدلانه» از مسؤولیت خود در بوجود آمدن بحران شانه خالی می-کند.

ساعاتی پیش از آن، گالانت کوشید به سربازان جدید اطمینان دهد که شکاف اجتماعی موجود که بر سر روند قانونی اصلاحات قضایی ایجاد شده، در روند احضار به خدمت تأثیر نگذاشته است.

اما در حالیکه شورش ذخیره-ها تا برخی از نخبه-ترین یگان-ها و لشگرهای نیروهای مسلح گسترش یافته، رهبران ارتش کوشیده-اند در انظار عومی در این رابطه خوش-بین به نظر آیند. هفتهٔ گذشته سخنگوی نیروهای دفاعی اذعان کرد که «آسیب-های محدودی در برخی بخش-ها ایجاد شده است.»


تصویر: در عکسی که به دست رسیده، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآو گالانت وزیر دفاع (راست)، حین بازدید از پایگاه لشگر مرکزی نیروهای دفاعی در ۱ اوت ۲۰۲۳ دیده می-شوند. (Kobi Gideon/GPO)

علیرغم گزارش رسانه-های عبری که گفته-اند نتانیاهو سفر خود را به خاطر جلسهٔ روز یکشنبه عقب انداخت، بنظر می-آید بیانیهٔ دفتر او کوشیده است از اضطرار موقعیت بکاهد، و اشاره کرده است که در هفته-های اخیر نخست وزیر چندین جلسهٔ مشابه داشته است.

در این بیانیه با اشاره-ای آشکارا از نرم شدن لحن نتانیاهو در رابطه با ذخیره-هایی که از حضور در خدمت داوطلبانه امتناع کرده-اند و تهدید به امتناع نموده-اند، آمد که «نخست وزیر مقولهٔ خدمت ذخیرهٔ مشروط را کاملاً انکار کرد.» نتانیاهو و شماری از اعضای دولت وی پیش از این در اشاره به اقدامات ذخیره-ها عبارت «نافرمانی» را بکار برده بودند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-orders-brass-to-maintain-idf-fitness-as-reservist-revolt-bites/

اطلاعات بیشتر در مورد