اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۵

جستجو

با تداوم حمله-های حزب الله، فرمانده نیروهای دفاعی هشدار داد اسرائيل «برای تهاجم به شمال آماده می-شود»

تصویر: سپهبد خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی در ۱ مه ۲۰۲۴ در نزدیکی مرز لبنان با افسران و سربازان دیدار کرد. (Israel Defense Forces)
تصویر: سپهبد خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی در ۱ مه ۲۰۲۴ در نزدیکی مرز لبنان با افسران و سربازان دیدار کرد. (Israel Defense Forces)

در گیرودار ناآرامیهای موجود با گروه تروریستی، حالیوی در مرز لبنان با سربازان دیدار کرد؛‌ موشکهای ضد-تانک به چند خانه در متولا آسیب رساندند.

سپهبد خرزی حالیوی رئیس ستاد نیروهای دفاعی اسرائيل در دیدار از مرز لبنان گفت ارتش برای تهاجم به گروه تروریستی حزب الله که روز چهارشنبه نیز به حمله-های خود به اسراسيل ادامه داد، آماده می-شود.

حالیوی ضمن سخنانی که از سوی ارتش منتشر شد، در نقطه-ای نامعلوم در مرز لبنان، نیروهای ذخیرهٔ تیپ اتزیونی گفت «عملیات دفاعی شما در شمال بسیار عالی است، و ما برای تهاجم در شمال آماده می-شویم.»

طبق اظهار نیروهای دفاعی، این سخنان در پی ارزیابی وضعیت که حالیوی با سرلشگر اوری گوردین فرمانده لشگر شمال، و سرتیپ یسرائل شومر فرمانده لشکر ۱۴۶ و دیگر افسران انجام داد، ایراد شد.

حالیوی ضمن گفتگو با نیروهای ذخیره گفت کارزار نیروهای دفاعی در نوار «با قدرت» ادامه خواهد یافت.

او گفت «هدف هم بازگرداندن امنیت به همزیگاههای نزدیک نوار غزه است و هم بازگرداندن ایمن گروگانها به خانه.»

دیدار از مرز لبنان در بحبوحهٔ حمله-های مکرر حزب الله به شمال اسرائیل که روز چهارشنبه نیز ادامه یافت، در میانهٔ جنگ غزه است.


تصویر: راکتهای سنگین حزب الله از لبنان روز ۲۱ آوریل ۲۰۲۴ به کیبوتص هانیتا در شمال اسرائیل شلیک شدند.
(Michael Giladi/Flash90)

اسرائيل تهدید کرده است که اگر حزب الله عقب-نشینی نکند و به تهدید همزیگاههای شمال که حدود ۷۰ هزار جمعیت آن برای احتراز از نبرد محل را تخلیه کرده-اند ادامه دهد، به قصد واداشتن گروه تروریستی به عقب-نشینی از مرز به جنگ خواهد رفت.

حزب الله مسؤولیت چهار حملهٔ جداگانهٔ روز چهارشنبه، از جمله شلیک موشک ضد-تانک به همزیگاه مرزی متولا که عمدهٔ ساکنان آن تخلیه شده-اند را به عهده گرفت.

نیروهای دفاعی گفت در این حمله آسیب جانی وارد نشد، و سربازان با آتش توپخانه سایتهای جنوب لبنان را به توپ بستند.

ارتش گفت غروب چهارشنبه جتهای جنگندهٔ اسرائیل دو ساختمان در آیت الشب و مرواحین در جنوب لبنان که در اختیار حزب الله بود را بمباران کردند.

نیروهای دفاعی افزود ساعاتی پیش از آن، یک سایت دیگر متعلق به گروه تروریستی در ناحیهٔ طیر حرفا بمباران شد.

صبح چهارشنبه ارتش گفت در حمله-های جداگانهٔ شبانه، جتهای جنگنده مواضع حزب الله در پنج ناحیهٔ گوناگون جنوب لبنان را بمباران کردند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/idf-chief-warns-israel-preparing-offensive-in-north-as-hezbollah-attacks-persist/

اطلاعات بیشتر در مورد