اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۴

جستجو

با بازگشت کنست به کار، دولت ائتلاف در مقابله با چالش آرای عدم اعتماد رویارو است

روز دوشنبه با آغاز بکار کنست برای دورهٔ تابستانی، دولت ائتلافی نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل فلج، اما هنوز زنده، از چالش بزرگ اپوزیسیون جان بدر برد و نشان داد هنوز رمقی در جانش باقی است و در ردّ پیش بینی سرنگونی قریب الوقوع خود می کوشد.

تصویر: نفتالی بنت نخست وزیر، وسط، به همراه یائیر لپید وزیر خارجه، چپ، کنست، ۹ مه ۲۰۲۲. 
(Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: نفتالی بنت نخست وزیر، وسط، به همراه یائیر لپید وزیر خارجه، چپ، کنست، ۹ مه ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/Flash90)

«لیست مشترک» بنت را از شکست نمادین شرم آوری در برابر اپوزیسیون نجات داد اما فشار بر دولت متزلزل همچنان باقی است.

روز دوشنبه با آغاز بکار کنست برای دورهٔ تابستانی، دولت ائتلافی نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل فلج، اما هنوز زنده، از چالش بزرگ اپوزیسیون جان بدر برد و نشان داد هنوز رمقی در جانش باقی است و در ردّ پیش بینی سرنگونی قریب الوقوع خود می کوشد.

دورهٔ تابستانی کنست با دو رأی عدم اعتماد اپوزیسیون آغاز شد، که هر دو به علت عدم حمایت کافی که شرط لازم برکناری دولت ائتلاف است، زمین خورد.

طرح عدم اعتماد پیشنهادی حزب «لیکود»، در مقابل ۶۱ رأی مخالف، تنها ۵۲ رأی موافق جلب کرد، و طرح عدم اعتماد جداگانه ای که با حمایت «شاز» مطرح شد، با ۵۲ رأی موافق در مقابل ۵۶ رأی مخالف، به همان ترتیب ناموفق ماند.

از آنجایی که اپوزیسیون از ۶۱ رأی لازم برای برکناری دولت برخوردار نیست، دو طرح عدم اعتماد می توانست مایهٔ سرشکستی دولت باشد اما در عین حال تأثیر اندکی می داشت.

گرچه اپوزیسیون می تواند عدم اعتماد خود به دولت را با رأی اکثریت نمایندگان حاضر ابراز کند، اما تنها قادر خواهد بود با تصویب مانعی اضافه که رأی عدم اعتماد سازنده نام دارد، جابجایی هایی درون دولت ایجاد کند.

به لطف افتراق های درون ائتلاف، که از کناره گیری نمایندگان جناح راست کنست، و تعلیق همکاری حزب رعم بر سر تنش های اورشلیم آسیب دیده، پیش از رأی گیری به نظر می آمد درصد موفقیت طرح های مزبور در کسب اکثریت سادهٔ نمادین زیاد باشد.


تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رهبر اپوزیسیون حین سخنرانی در طرح عدم اعتماد به دولت در تاریخ ۹ مه ۲۰۲۲ در کنست. (Yonatan Sindel/Flash90)

«ادیت سیلمن» نمایندهٔ کنست از حزب «یمینا»، که ماه گذشته با کناره گیری خود دولت را به ورطهٔ زوال انداخت، در این رأی گیری شرکت نداشت. «آمیخای خیکلی»، نمایندهٔ یاغی کنست نیز که دو هفتهٔ گذشته از «یمینا» اخراج شد، در جلسه حاضر نبود. خیکلی پیش از این گفته بود تصمیم دارد در رابطه با اخراج خود از حزب «یمینا»، که عواقب سنگینی برای حیات سیاسی او دارد، درخواست تجدید نظر کند و شاید در رأی گیری شرکت نکند تا از رأی علیه ائتلاف احتراز کرده باشد.

اما سیلمن، برخلاف خیکلی، مایل بوده روابط خود با حزب «یمینا» را قطع نکند و حتی در جلسهٔ دوشنبهٔ حزب شرکت کرده بود.

به همین ترتیب، حزب اسلامی «رعم»، که هنوز در سه هفتهٔ تعلیق رأی دهی با دولت بسر می برد، در جلسه شرکت نکرد و ۴ رأی خود را از دولت ائتلاف دریغ کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/coalition-fends-off-no-confidence-challenges-as-knesset-gets-back-to-work/

اطلاعات بیشتر در مورد