اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۸

جستجو

با اوج گرفتن راهپیمایی-ها، معترضان با هشدار گفتند رهبران «خواهند فهمید اگر ما به خشم بیاییم چه خواهد شد»

تظاهرات مردم اسرائیل علیه طرح دولت بنیامین نتانیاهو برای اصلاح نظام قضایی کشور، تل آویو، ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳. 
(Courtesy/GIlad Furst)
تظاهرات مردم اسرائیل علیه طرح دولت بنیامین نتانیاهو برای اصلاح نظام قضایی کشور، تل آویو، ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳. (Courtesy/GIlad Furst)

۱۴۰ هزار نفر در تل آویو؛ تمام طول شب، تظاهرات مقابل خانهٔ گالانت؛ یووال نوآ حراری: «حتی اگر یک لایحه را تصویب کنید، با تک تک ابزار ناخشونت-آمیز که در اختیار داریم به مخالفت با شما برمی-خیزیم؛ پزشکان تهدید به اعتصاب کردند.

تصویر:


در تظاهرات علیه طرح دولت اسرائیل برای اصلاح نظام قضایی در تل آویو، ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، یکی از تظاهرکنندگان از گروه «جبههٔ صورتی» حین روشن کردن فلر دیده می-شود، دیگران در گروه موزیک طبل می-زنند.
(JACK GUEZ / AFP)


مردم اسرائیل حین تظاهرات علیه طرح دولت بنیامین نتانیاهو برای اصلاح نظام قضایی کشور، تل آویو، ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۳. عبارت عبری روی پلاکارد به این معناست: «باید مقاومت کرد». (AP Photo/Tsafrir Abayov)

شنبه شب، در بیست-و-هفتمین هفتهٔ پیاپی، علیه طرح دولت برای دگرگونی بنیادین نظام قضایی، و نیز با بالا گرفتن آتش مناقشات بر سر تلاش [دولت] به مهار اختیارات نظام قضایی، در سراسر اسرائیل تظاهرات برپا شد.

کمپانی تخمین جمعیت Crowd Solutions به کانال ۱۳ گفت بنا به آنچه از فیلمهای هوایی برمی-آید، شمار جمعیت حاضر در تظاهرات تل آویو ۱۴۰ هزار نفر بوده و در دهها هزار تن نیز در دیگر نواحی راهپیمایی کرده-اند. برگزارکنندگان مدعی شدند شمار جمعیت حاضر در تظاهرات تل آویو به ۱۸۰ هزار نزدیکتر بوده است.

رهبران اعتراضات عهد کردند اعتراضات علیه تلاش مجدد دولت را تشدید کنند، و امیدوار بودند اکنون که دولت ائتلاف تصمیم دارد اولین قرائت لایحهٔ حذف اختیارات دیوان عالی در صدور حکم «معقولیت» تصمیمات دولت را در جلسهٔ دوشنبهٔ کنست به تصویب برساند، با انتقال صدای خشم روزافزون معترضان، قدرت مستتر را به نمایش بگذارند.

یوآل نوآ حراری، تاریخدان اسرائیل که شهرت جهانی دارد، طی سخنرانی در تظاهرات اصلی تل آویو گفت «وقت متوقف ساختن دولت نتانیاهو همین حالا است.»

حراری گفت «حق ماست و باید از کاری که دولت نتانیاهو با رویای اسرائیل می-کند، خشمگین باشیم، و اگر دولت توقف نکند، «خواهد فهمید که اگر ما به خشم بیاییم چه خواهد شد.»

«اگر حتی یکی از لایحه-های رژیم کودتای خود را یکجانبه به تصویب برسانید، با تک تک ابزار ناخشونت-آمیزی که داریم با شما به مخالفت برخواهیم خاست.»

حراری همچنین تلاش دولت به اصلاح نظام قضایی را به کنترل نظامی اسرائیل بر فلسطینیان کرانهٔ باختری مرتبط نمود، و گفت با این هر دو باید با قدرت یکسان جنگید.

پروفسور هگائی لیوین، به نمایندگی از پزشکان مخالف اصلاحات، هشدار داد اگر لایحه به تصویب برسد، سیستم درمانی شاهد اعتصابات عظیم خواهد بود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/as-rallies-surge-protesters-warn-leaders-will-learn-what-happens-when-were-angry/

اطلاعات بیشتر در مورد