اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۶

جستجو

با امضای قرارداد تاریخی در قاهره، اسرائیل از طریق مصر به اروپا گاز طبیعی صادر خواهد کرد

روز چهارشنبه اسرائیل، مصر، و اتحادیهٔ اروپا در قاهره تفاهمنامه ای امضا کردند که طبق آن اسرائیل گاز طبیعی خود را برای اولین بار به بلوک اروپا صادر می کند.

تصویر:‌ «اورزولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اتحادیهٔ اروپا، پشت، بهمراه «کادری سیمسون» کمیسر انرژی اتحادیهٔ اروپا، چپ، «تارک المولا» وزیر نفت مصر، وسط، و «کارین الحرار» وزیر انرژی اسرائیل، راست، حین امضای قرارداد چندجانبهٔ گاز طبیعی در جلسه وزرای انجمن گاز مدیترانهٔ شرقی EMGF در قاهره، ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲. این قرارداد برای صدور گاز طبیعی اسرائيل از طریق مصر به اروپا تنظیم شد. (Khaled DESOUKI / AFP)
تصویر:‌ «اورزولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اتحادیهٔ اروپا، پشت، بهمراه «کادری سیمسون» کمیسر انرژی اتحادیهٔ اروپا، چپ، «تارک المولا» وزیر نفت مصر، وسط، و «کارین الحرار» وزیر انرژی اسرائیل، راست، حین امضای قرارداد چندجانبهٔ گاز طبیعی در جلسه وزرای انجمن گاز مدیترانهٔ شرقی EMGF در قاهره، ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲. این قرارداد برای صدور گاز طبیعی اسرائيل از طریق مصر به اروپا تنظیم شد. (Khaled DESOUKI / AFP)

اسرائیل سوخت را به مصر می فرستد، آنجا برای حمله به مقصد تبدیل به مایع می شود؛ توافق مزبور به بلوک اروپا امکان می دهد وابستگی خود به انرژی روسیه را کاهش دهد؛ تفاهمنامه با نیت به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه تنظیم شد.

روز چهارشنبه اسرائیل، مصر، و اتحادیهٔ اروپا در قاهره تفاهمنامه ای امضا کردند که طبق آن اسرائیل گاز طبیعی خود را برای اولین بار به بلوک اروپا صادر می کند.

این توافق تاریخی فروش گاز طبیعی مایع شده به کشورهای اتحادیهٔ اروپا که در پی تجاوز نظامی این کشور به اوکراین قصد دارند وابستگی به گاز روسیه را کاهش دهند، افزایش می دهد.

سال گذشته اتحادیهٔ اروپا ۴۰ درصد از گاز خود مورد نیاز خود را از روسیه خریداری کرد. اتحادیهٔ اروپا از هنگام وضع تحریم های گسترده بر مسکو با مشکل انرژی مواجه شده است.

طبق این توافق اسرائیل گاز خود را به مصر که دارای تأسیسات تبدیل گاز به مایع است می فرستد تا از آنجا از مسیر دریا صادر شود.

کارین الحرار وزیر انرژی اسرائیل گفت امضای تفاهمنامه نقش اسرائیل در عرصهٔ انرژی جهانی را استحکام بخشید.

الحرار گفت «این لحظه ای فوق العاده باارزش برای کشور کوچک اسرائیل است که در بازار انرژی جهانی جایگاهی بزرگ برای خود مهیا کند.»

او قرارداد یاد شده، از جمله شروطی که شامل همکاری اسرائيل و مصر است را «تاریخی» خواند.


تصویر: کارین الحرار، وزیر انرژی حین امضای قرارداد ارتقای صدور گاز مدیترانهٔ شرقی به اروپا، به همراه اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، و تارک المولا وزیر نفت مصر در قاهره، مصر، ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲.
(AP Photo/Amr Nabil)

کارین الحرار در کنفرانس مطبوعاتی مشترک بهمراه اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیهٔ اروپا و تارک المولا وزیر نفت مصر، گفت این قرارداد به دنبال تجاوز نظامی روسیه به اوکراین حاصل شد.

الحرار گفت «این تفاهمنامه به اسرائیل امکان می دهد برای اولین بار گاز طبیعی اسرائیل را به اروپا صادر کند، و اگر به رشته توافق های ارزشمندی که در سال گذشته امضا کرده ایم توجه شود، می بینیم که اسرائيل و اقتصاد انرژی و آب اسرائیل را در جایگاه نقش آفرین کلیدی در جهان قرار داده است.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-eu-egypt-agree-deal-to-export-natural-gas-to-europe/

اطلاعات بیشتر در مورد