اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۲

جستجو

با افزایش نگرانی ایالات متحده، بلینکن با حلقهٔ رهبری جنگی اسرائیل دیدار کرد

تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، راست، در ملاقات با آنتونی بلینکن وزیر خارجهٔ ایالات متحده در مقر نظامی کیریات، تل آویو، ۹ ژانویه ۲۰۲۴. (Kobi Gideon/GPO)
تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، راست، در ملاقات با آنتونی بلینکن وزیر خارجهٔ ایالات متحده در مقر نظامی کیریات، تل آویو، ۹ ژانویه ۲۰۲۴. (Kobi Gideon/GPO)

بایدن وزیرخارجه را برای راستی-آزمایی کاهش شدت نبرد در غزه، و جلوگیری از جنگ اسرائيل و حزب الله اعزام کرد.

بدنبال نگرانی فزایندهٔ ایالات متحده از جنگی که در نوار غزه و مرز شمالی اسرائیل در گرفته، روز سه-شنبه رهبران عالیرتبهٔ اسرائیل با آنتونی بلینکن وزیر خارجهٔ ایالات متحده در اسرائیل دیدن کردند.

بلینکن که برای پنجمین بار از تهاجم ۷ اکتبر به اسرائیل آمده، با ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری، اسرائل کاتز وزیر خارجه، و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دیدن کرد.

او همچنین قرار بود با یوآو گالانت وزیر دفاع، و بنی گانتز وزیر کابینهٔ جنگ، سران نهادهای اطلاعاتی اسرائيل، کل کابینهٔ جنگ، و خانوادهٔ کسانی که حماس گروگان گرفته نیز در جلسه-ای به گفتگو بنشیند.

صبح چهارشنبه بلینکن با یائیر لپید رهبر اپوزیسیون دیدن خواهد کرد.

بلینکن، در معیت هرتزوگ، از «تلاش خستگی-ناپذیر» وانشگتن برای بازگرداندن گروگانهایی که در اسارت حماس-اند، سخن گفت. او افزود آنچه از متحدان منطقه شنیده است را با هرتزوگ و نتانیاهو در میان خواهد گذاشت.

هرتزوگ تأکید کرد که اسرائیل «در این موقعیت بسیار بغرنج موجود، بیشترین تلاش خود را می-کند تا هیچ پیامد ناخواسته رخ ندهد و تلفات غیرنظامی ببار نیاید.»


تصویر: ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری، راست، در ملاقات با آنتونی بلینکن وزیر خارجهٔ ایالات متحده در تل آویو، ۹ ژانویه ۲۰۲۴. (Miriam Alster/Flash90)

هرتزوگ گفت «هشدار می-دهیم، ارتباط می-گیریم، نشان می-دهیم، بروشور پخش می-کنیم، از همهٔ امکاناتی که طبق قوانین بین المللی در اختیار ما است استفاده می-کنیم تا مردم را از ناحیه خارج کنیم، و بتوانیم معمای شهر تروریستی عظیم زیرزمینی که زیر خانه-های مردم، زیر اتاقهای نشیمن و اتاقهای خواب مردم، زیر مساجد و فروشگاهها و مدارس است را حل کنیم.»

برخی از خانواده-های گروگانهای غزه در مقابل محل جلسه تجمع کردند، و از دولت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده خواستند برای آزادی ربوده-شدگان بیشتر تلاش کند.

یک مقام اسرائیل به تایمز اسرائیل گفت تمرکز گفتگوی محرمانهٔ هرتزوگ با بلینکن بر موضوعات منطقه، از جمله گزارش بلینکن در خصوص گفتگوی چند روز اخیر وی با رهبران ترکیه و کشورهای عربی بود.

ایندو همچنین دربارهٔ جلسهٔ آتی دیوان بین المللی دادگستری در لاهه پیرامون اتهامات آفریقای جنوبی علیه اسرائيل در جنگ با حماس گفتگو کردند.


تصویر: مردم اسرائیل در مقابل محل جلسهٔ ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری و آنتونی بلینکن وزیر خارجهٔ ایالات متحده در تل آویو، ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، برای آزادی گروگانهایی که در غزه در اسارت حماس-اند تظاهرات کردند. (Miriam Alster/Flash90)

اطلاعات بیشتر در مورد