اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

با افزایش خطر روسیه، رئیس اتحادیهٔ اروپا در سفر به اسرائیل به دنبال چاره می گردد

بخش هایی از مصاحبهٔ تایمز اسرائیل با اورزولا فن در لاین را در زیر می خوانیم. مصاحبه با سؤالی دربارهٔ روسیه و دفاع اروپا آغاز شد، به مناقشهٔ اسرائیل و فلسطینیان، به قرارداد هسته ای ایران، همکاریهای اسرائیل و اتحادیهٔ اروپا و سپس به ترس ابراز شدهٔ جوامع یهودی اروپا از خیزش یهودی ستیزی در قاره رسید.

اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا حین ایراد بیانیه مطبوعاتی در مقر اتحادیهٔ اروپا در بروکسل، ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۲. (Stephanie Lecocq/Pool Photo via AP)
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا حین ایراد بیانیه مطبوعاتی در مقر اتحادیهٔ اروپا در بروکسل، ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۲. (Stephanie Lecocq/Pool Photo via AP)

«اورزولا فن در لاین» در گفتگو با تایمز اسرائيل گفت اروپا اورشلیم را در جایگاه متحد باارزش دفاعی، انرژی، و امنیت غذایی خواند؛ او گفت «قرارداد ایران آماده است، اما «به اتخاذ تصمیم های سیاسی نیاز دارد».

بخش هایی از مصاحبهٔ تایمز اسرائیل با اورزولا فن در لاین را در زیر می خوانیم. مصاحبه با سؤالی دربارهٔ روسیه و دفاع اروپا آغاز شد، به مناقشهٔ اسرائیل و فلسطینیان، به قرارداد هسته ای ایران، همکاریهای اسرائیل و اتحادیهٔ اروپا و سپس به ترس ابراز شدهٔ جوامع یهودی اروپا از خیزش یهودی ستیزی در قاره رسید.

تایمز اسرائیل: تحریم‌ها در نهایت به کجا خواهند رسید؟ مطالبهٔ مشخص اروپا از مسکو چیست؟

اورزولا فن در لاین: یک مطالبهٔ مشخص هست، نه فقط از جانب اروپا، بلکه جانب جامعهٔ گسترده تر جهانی هم: روسیه می بایست به منشور سازمان ملل احترام بگذارد. این یعنی نقض قوانین بین المللی را متوقف کند، جنگ بی بهانه علیه مردم اوکراین را پایان دهد، و نیروی اشغالگر روسیه را از قلمرو اوکراین بیرون بکشد.

تایمز اسرائیل: دو روز پس از تجاوز نظامی روسیه، جهان با حیرت شاهد بود که صدراعظم شولتز ناگهان اعلام کرد ۱۰۰ بیلیون یورو به بودجهٔ نظامی افزوده می شود، و متعاقب آن تعهدات دفاعی در سراسر اروپا بود. به نظر شما که از منظر یگانه ای که به عنوان وزیر دفاع پیشین آلمان و رئیس کنونی کمیسیون اروپا هستید، این یک جابجایی مقطعی است یا چرخشی درازمدت؟

اورزولا فن در لاین: اساس دفاع جمعی ما همچنان ناتو است، و همین خواهد ماند.

تایمز اسرائیل: آیا گمان می کنید احتمال احیای شکلی از قرارداد ایران هست، و اگر نیست، سیاست اروپا در قبال ایران به چه سمتی می رود؟

اورزولا فن در لاین: قرارداد هسته ای ایران همچنان یک دستاورد مهم امنیتی چندسویه است. به طور گسترده از سوی شورای امنیت سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و تأیید شده است. بدون این قرارداد، ایران تاکنون تسلیحات هسته ای تولید کرده بود، و به منبعی دیگر به بی ثباتی منطقه افزوده بود.

از این جهت، اکنون بیش از همیشه مهم است که برجام را دوباره به مسیر بازگردانیم. به همین خاطر است که «نمایندهٔ اعلا» ی اتحادیهٔ اروپا، [وزیر خارجهٔ اتحادیهٔ اروپا، سمتی که در حال حاضر در دست جوزف بورل است] به عنوان هماهنگ کنندهٔ قرارداد به مشارکت در مذاکرات پرتنش مزبور با جوانب قرارداد و ایالات متحده ادامه می دهد.

ما معتقدیم با احیای برجام می توانیم به سازوکار مثبت تری بازگردیم. حصول توافق زیاد بعید نیست و اساس متن مذاکرات آماده است. با اینحال، اکنون به اتخاذ تصمیم مهم سیاسی نیاز هست.

اطلاعات بیشتر در مورد