اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۶

جستجو

با آنکه اسرائیل بستهٔ شهرک-سازی را پیش می-برد، تشکیلات خودگردان موافقت کرد اقدام از طریق سازمان ملل را رها کند

طبق آنچه روز یکشنبه چهار منبع به تایمز اسرائیل گفتند، دولت بایدن پس از متقاعد نمودن اسرائیل به توقف موقت مشتی مقررات معطوف به تشدید گسترش حضور اسرائيل در کرانهٔ باختری، موفق شد تشکیلات خودگردان فلسطینیان را راضی کند حمایت خود از قطعنامهٔ شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر توقف کامل امور شهرک-سازی را پس بگیرد.

تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، چپ، آنتونی بلینکن وزیر خارجهٔ ایالات متحده، وسط، و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان. (Collage/AP)
تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، چپ، آنتونی بلینکن وزیر خارجهٔ ایالات متحده، وسط، و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان. (Collage/AP)

رام الله زیر فشار ایالات متحده به بیانیهٔ نمادین شورای امنیت در محکومیت شهرک-سازی قانع شد و اسرائیل موافقت خواهد کرد که نه تمام طرح، بلکه بخشی از فعالیت ورای خط سبز را متوقف کند.

طبق آنچه روز یکشنبه چهار منبع به تایمز اسرائیل گفتند، دولت بایدن پس از متقاعد نمودن اسرائیل به توقف موقت مشتی مقررات معطوف به تشدید گسترش حضور اسرائيل در کرانهٔ باختری، موفق شد تشکیلات خودگردان فلسطینیان را راضی کند حمایت خود از قطعنامهٔ شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر توقف کامل امور شهرک-سازی را پس بگیرد.

با این وجود، بنا به گفتهٔ یک مقام رسمی اسرائیل، مقررات مذکور شامل تعویق پیشبرد طرح ایجاد حدود ۱۰ هزار مسکن جدید مهاجرنشین در کرانهٔ باختری که روز چهارشنبه و پنجشنبهٔ این هفته به رؤیت ادارهٔ مسؤول این دسته ساختمان-سازی در وزارت دفاع خواهد رسید، نمی-شود.

مقام رسمی مذکور در توضیح گفت، در مقابل، اسرائیل موافقت کرده است که تا چند ماه آینده مجوزی برای ساختمان-سازی بیشتر صادر نکند – چیزی که در حال قرار نداشت بکند زیرا ادارهٔ امور کشوری وزارت دفاع، بنا به سنت خود، فقط هر سه ماه یکبار تشکیل می-شود.

دو مقام رسمی ایالات متحده و فلسطینی، در تصدیق گزارشی که در وال استریت منتشر شد، گفتند اسرائيل همچنین موافقت کرده است تخریب و تخلیهٔ خانه-های فلسطینیان اورشلیم و کرانهٔ باختری را تا چندین ماه متوقف کند و رضایت داده است که در طول این مدت از یورش نظامی به ناحیهٔ آ در کرانهٔ باختری بکاهد.

رام الله نیز در مقابل موافقت کرده است حمایت خود را از قطعنامهٔ شورای امنیت در توقف فوری فعالیت شهرک-سازی اسرائيل که قرار بود روز دوشنبه به رأی گذاشته شود، پس بگیرد. دو دیپلمات ارشد ایالات متحده گفتند دولت ایشان نیز به نوبهٔ خود موافقت کرد از بیانیهٔ نمادین و فاقد لزوم اجرایی اعضای شورای امنیت در راستای مفاد قطعنامه، که همچنین شامل محکومیت حمله-های تروریستی و خشونتی که هر دو جانب اِعمال می-کنند، حمایت کند. در ۹ سال گذشته، این اولین بیانیه از نوع خود در رابطه با مناقشهٔ اسرائیل و فلسطینیان خواهد بود.

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان نیز موافقت کرد طرح ایالات متحده برای تقویت حضور امنیتی تشکیلات خودگردان در شمال کرانهٔ باختری، که در ماههای اخیر شاهد فعالیت روزافزون نیروهای دفاعی اسرائيل بوده و بطور منظم منجر به درگیری-های خونین با فلسطینیان شده است را پذیرفته و اجرا کند.

یک مقام رسمی فلسطینی گفت، آنتونی بلینکن وزیر خارجهٔ ایالات متحده در راستای تلاش به اقناع عباس به او گفته است ایالات متحده تا پایان امسال از وی دعوت خواهد کرد با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در کاخ سفید ملاقات کند.

اطلاعات بیشتر در مورد