اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

با آتشبازی «بیصدا» و فراخوان به همپیوندی، اسرائیل هفتادوچهارمین روز استقلال را آغاز می کند

غروب چهارشنبه، در حالیکه کشور وارد هفتادوچهارمین روز استقلال می شد، همراه با فراخوان های اتحاد که کوشید به تلخی مناقشات سیاسی که مراسم روز یادبود را آلود فائق آید، اسرائیل از سوگ به شادی عبور کرد.

تصویر: یکی از مراسمی که به مناسبت روز استقلال در ۴ مه ۲۰۲۲،  در تپهٔ هرتصل، اورشلیم برگزار شد. 
(Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: یکی از مراسمی که به مناسبت روز استقلال در ۴ مه ۲۰۲۲، در تپهٔ هرتصل، اورشلیم برگزار شد. (Yonatan Sindel/Flash90)

در حالیکهٔ روز یادبود دستخوش مناقشات سیاسی شد، رئیس کنست، نخست وزیر، و دیگران از مردم اسرائیل خواستند به اختلاف نظرها وقع ننهند.

غروب چهارشنبه، در حالیکه کشور وارد هفتادوچهارمین روز استقلال می شد، همراه با فراخوان های اتحاد که کوشید به تلخی مناقشات سیاسی که مراسم روز یادبود را آلود فائق آید، اسرائیل از سوگ به شادی عبور کرد.

«میکی لیوی» رئیس کنست در سخنان مهم که در مراسم اصلی آغاز روز استقلال در تپهٔ هرتصل ایراد کرد، گفت «اکنون، در فاصلهٔ میان این دو روز، در انتقالی که بسیار دشوار می نماید و از ویژگی های اسرائیلی است، ما توانستیم در یک آنِ واحد همه حقیقتا یک تن واحد باشیم».

«ما توانستیم در یک آنِ واحد اجازه ندهیم هیچ افتراقی بین ما فاصله افکند. اگر دیروز توانستیم چنین کنیم، و فردا هم خواهیم توانست چنین کنیم، می دانم که هر روز قادر به این کار خواهیم بود؛ که تصمیم بگیریم خوبی های یکدیگر را ببینیم، تصمیم بگیریم لبخند به لب‌های هم بنشانیم، تصمیم بگیریم به جای مخالفت، مشارکت کنیم، و در این سرزمین که خانهٔ همهٔ ما است، همراه یکدیگر باشیم.»

این سخنان مشابه سخنانی بود که در طول روزهای عید، از جمله در سخنرانی ایتسخاک هرتزوگ رئیس جمهوری و نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل ادا شد.

بنت که در مراسم اصلی روز یادبود قربانیان تروریسم مورد اعتراض مخالفان دولت قرار گرفت، گفت گرچه اسرائیل برای مقابله با تهدیدات خارجی آمادگی کامل دارد، اما همچنان در خطر قطبی شدن درون-کشوری است.

او در بیانیه ای که دفتر وی منتشر کرد، گفت «نمی بایست اجازه دهیم نفرت ما را به تله بیندازد، بر ما مسلط شود. می بایست یکدیگر را به دیدهٔ مهر بنگریم، باور کنیم که دیگران هم حتی اگر ایدئولوژی کاملا متفاوتی داشته باشند، خیر این کشور را می خواهند.»


تصویر: میهمانان مراسم هفتادوچهارمین روز استقلال در تپهٔ هرتصل، اورشلیم، ۴ مه ۲۰۲۲.
(Yonatan Sindel/ Flash90)

بنت و هزاران تن دیگر، از جمله کسانی که همین چندی پیش از اوکراین و روسیه به کشور وارد شدند، و نیز رهبران دولتی و دیگر مقامات برای اولین بار پس از دو سال بدون ماسک و با رعایت شمار اندکی از محدودیت های کرونایی در محل مراسم در تپهٔ هرتصل جمع شدند.


تصویر: «میکی لیوی» رئیس کنست در مراسم هفتادوچهارمین سالگرد استقلال کشور در تپهٔ هرتصل، اورشلیم، ۴ مه ۲۰۲۲. Yonatan Sindel/Flash90)

مانند سالهای پیش از این، پرشورترین لحظهٔ مراسم، افروختن مشعل به افتخار شهروندان شایسته و دیگرانی بود که به کشور و جوامع یهودی خدمت کرده بودند.

در میان مشعل های فروزان، «الیزاوستا شرستوک»، رئیس مرکز فرهنگی یهودیان در سامی اوکراین دیده می شد که به صدها نفر کمک کرد از اشغال روسیه جان بدر برند، و همچنان در شهر فاجعه دیدهٔ مرزی به حمایت بیدریغ از مردم مشغول است.

شرستوک، پیش از مراسم در گفتگویی با تایمز اسرائیل گفت «این به معنای تشخیص اهمیت کاری است که ما می کنیم.»

اطلاعات بیشتر در مورد