اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۴

جستجو

بانک مرکزی اسرائیل برای اولین بار از ۲۰۱۸ بهره را برای کنترل تورم بالا برد

کمیتهٔ سیاست پولی بانک مرکزی اسرائیل روز دوشنبه گفت چنانکه پیش از این گفته بود، برای جلوگیری از افزایش تورم و قیمت مسکن در اسرائیل، نرخ بهرهٔ پایه که اکنون ۰.۱٪ است را به ۰.۳۵٪ می رساند.

‌تصویر: «امیر یارون» رئیس بانک مرکزی اسرائیل در جلسهٔ کمیتهٔ مالی در کنست، اورشلیم، ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱. 
(Yonatan Sindel/Flash90)
‌تصویر: «امیر یارون» رئیس بانک مرکزی اسرائیل در جلسهٔ کمیتهٔ مالی در کنست، اورشلیم، ۲۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۱. (Yonatan Sindel/Flash90)

در حالیکه نرخ تورم به ۳.۵٪ رسیده و اقتصاد نشان از تحرک مالی دارد، بانک مرکزی اسرائیل گفت نرخ بهرهٔ پایه را از ۰.۱٪ ۳۵۰.٪ می رساند.

کمیتهٔ سیاست پولی بانک مرکزی اسرائیل روز دوشنبه گفت چنانکه پیش از این گفته بود، برای جلوگیری از افزایش تورم و قیمت مسکن در اسرائیل، نرخ بهرهٔ پایه که اکنون ۰.۱٪ است را به ۰.۳۵٪ می رساند.

از نوامبر ۲۰۱۸ تا کنون این اولین بار است که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می دهد.

بانک مرکزی اشاره کرده است که با توجه به استحکام فعالیت اقتصادی در کنار پاندمی کوئید ۱۹ و علائمی که نشان از «تداوم فعالیت مستحکم» دارد، به تدریج از ماه فوریه شروع به افزایش نرخ بهره خواهد کرد.

بانک همچنین به نرخ تورم اشاره کرد که از آخرین جلسهٔ سیاست گذاری در اوایل ژانویه، از طیف نرخ مورد نظر بالا رفته، و همچنین به قیمت های فزایندهٔ بازار مصرف و مسکن اشاره کرد.

طبق گفتهٔ بانک، نرخ بهره در اسرائیل در ماه فوریه به ۳.۵٪ رسید که اندکی از طیف بالاتر ۳ درصدی بانک افزون شد، و گمان می رود در ۲۰۲۲ به ۳.۶٪ برسد و در ۲۰۲۳ به ۲٪ نزول کند، و تخمین زده می شود که نرخ بهره تا یک سال بعد از آن به ۱.۵٪ کاهش یابد.

بانک در بیانیه ای گفت با این وجود، علیرغم آنکه «نرخ تورم اسرائيل در چند ماههٔ اخیر افزایش داشته، هنوز از نرخ تورم اکثر کشورهای جهان پایین تر است.»

در این بیانیه اشاره شد که «جنگ اوکراین و افزایش مرگ و میر در چین، اختلال زنجیرهٔ جهانی کالا را عمیق تر کرده، تورم را افزایش داده، و از شتاب رشد سیستم مالی جهانی کاسته است.»

با اینحال، اقتصاد اسرائیل در پی تصمیم بانک به افزایش تدریجی نرخ بهره، «نشان از تحرک مستحکم اقتصادی داشته است.»

روزنامهٔ اقتصادی عبری زبان «مارکر» روز دوشنبه به نقل از «امیر یارون»، رئیس بانک مرکزی نوشت که «اقتصاد اسرائیل قوی است و تقریبا بطور کامل بر تأثیرات پاندمی فائق آمده است. گسل تولید خالص داخلی از میان برداشته شده و بازار کار نیز ترمیم یافته، و در کنار تقاضای بالا به نیروی کار، نرخ استخدام نیز بالا است. روند رشد مداوم نشان از اقتصاد پویا و توانایی تحمل نوسانات است.»

طبق اظهار بانک، «برای تداوم تلاش در حصول اهداف معین»، افزایش تدریجی نرخ بهره از روی آمار زنده و نرخ متغیر تورم، و با تمرکز بر کاهش نرخ تورم تعیین خواهد شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/bank-of-israel-raises-interest-rate-for-first-time-since-2018-to-limit-inflation/

اطلاعات بیشتر در مورد