بانک مرکزی اسرائیل از احتمال نیاز به افزایش مالیات برای کاهش قروض ناشی از کرونا خبر داد
جستجو

بانک مرکزی اسرائیل از احتمال نیاز به افزایش مالیات برای کاهش قروض ناشی از کرونا خبر داد

بانک مرکزی در خلاصهٔ گزارش اقتصادی سالانه ۲۰۲۰ که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت احتمال دارد اسرائیل ناچار شود برای مهار سطح بدهی که به علت پاندمی کرونا افزایش یافته، مالیات را بالا ببرد.

بانک مرکزی اسرائیل از احتمال نیاز به افزایش مالیات برای کاهش قروض ناشی از ویروس خبر دادبانک مرکزی اسرائیل گفت پاندمی به غیبت تور ایمنی اقتصادی با امکان گشایش سریع در وقت نیاز، و نبود زیرساخت اطلاعاتی متناسب برای کمک هدفمند اشاره کرد.

بانک مرکزی در خلاصهٔ گزارش اقتصادی سالانه ۲۰۲۰ که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت احتمال دارد اسرائیل ناچار شود برای مهار سطح بدهی که به علت پاندمی کرونا افزایش یافته، مالیات را بالا ببرد.

در این خلاصهٔ گزارش آمد که «بدهی های مالی، که دچار تورم شده… ممکن است بتدریج ضرورت افزایش مالیاتی را ایجاد کند،». قرار است بانک مرکزی در ۶ آوریل در کنفرانس مطبوعاتی گزارش کامل را ارائه دهد.

بانک اسرائیل گفت، برای حفظ اعتبار، سیاست مالی می بایست خود را با اقتصاد پسا-پاندمی تطبیق دهد و بر اساس اولویت های درازمدت «با روشی منظم به اجرا درآید».

تنظیم بودجه دولتی سال ۲۰۲۱ برای تقویت رشد اهمیت اساسی دارد و به ویژه می بایست در سرمایه انسانی، حمل و نقل عمومی، زیرساخت های ارتباطی، انرژی، و محیط زیست سرمایه گذاری شود.

اسرائیل از سال ۲۰۱۸ به علت عدم ثبات سیاسی فاقد بودجه بوده و اکنون در حال خروج از چهارمین دور انتخابات در طول دو سال است بی آنکه این انتخابات برندهٔ مشخصی داشته باشد.

People shop at the Givatayim Shopping mall on February 21, 2021, after it reopened following a few weeks of lockdown. Photo by Miriam Alster/Flash90 *** Local Caption

تصویر: مردم حین خرید در «بازارچه گیواتاویم»، ۲۱ فوریه ۲۰۲۱، پس از بازگشایی در پی چند هفته تعطیل سراسری.
(Miriam Alster/Flash90)

در این گزارش آمده که «غیبت بودجهٔ مصوب در چنین دورهٔ درازی، به ظرفیت تأمین بودجهٔ بسیاری از اقلام و تعیین اولویت های مشخص آسیب می زند». «این به نوبهٔ خود تأکیدی است به ضرورت تصویب بودجه ۲۰۲۱ و حفظ چارچوبهای بنیادینی که برای مدیریت سیاست مالی اهمیت اساسی دارد، و بازتأمین تدریجی اعتبار.»

در سال ۲۰۲۰، تولید ناخالص ملی اسرائیل به علت پاندمی، و فاصله گذاری اجتماعی که برای ممانعت از شیوع ویروس منجر به تعطیلی مشاغل و فعالیت های اقتصادی شد، کاهش ۲.۵٪ یافت. نرخ بیکاری به بالاترین سطح آن در ۵۰ سال گذشته سر زد و در مقایسه با پایین ترین سطح آن که در ۲۰۱۹ با ۳.۸٪ ثبت شد در ۲۰۲۰ به ۱۵٪ رسید. مصرف خصوصی به ۹.۵٪ و تولید ناخالص ملی سرانه به ۱۱٪ کاهش یافت. حجم کسری بودجه دولت از ۳.۷٪ در ۲۰۱۹ به ۱۱٪ و نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی از ۶۰٪ در ۲۰۱۹ به ۷۲٪ افزایش یافت.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله