اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۰

جستجو

بانک اسرائیل با توجه به تداوم تورم نرخ بهره را برای بار دهم بالا برد و به ۴.۷۵٪ رساند

روز دوشنبه بانک مرکزی اسرائیل در راستای تلاش برای مهار رشد تورم، نرخ پایهٔ بهره را برای دهمین بار متوالی بالا برد و هزینهٔ دریافت وام را ۲۵ امتیاز پایه افزایش داد و به ۴.۷۵٪ رساند.

تصویر: امیر یارون رئیس بانک مرکزی حین گفتگو در کنفرانس مطبوعاتی در محل بانک، اورشلیم، ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳.
(Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: امیر یارون رئیس بانک مرکزی حین گفتگو در کنفرانس مطبوعاتی در محل بانک، اورشلیم، ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)

بانک مرکزی با توجه به تورم بالای ۵٪، و رقابت تنگانگ بازار کار، هزینهٔ دریافت وام را ۲۵ امتیاز پایه را بالا برد؛ بانک مرکزی اسرائیل می-گوید نشانه-های اعتدال در فعالیت اقتصادی دیده می-شود.

روز دوشنبه بانک مرکزی اسرائیل در راستای تلاش برای مهار رشد تورم، نرخ پایهٔ بهره را برای دهمین بار متوالی بالا برد و هزینهٔ دریافت وام را ۲۵ امتیاز پایه افزایش داد و به ۴.۷۵٪ رساند.

اقدام بانک مرکزی همزمان است با افزایش شاخص قیمت مصرف-کننده ،(CPI)، که از معیارهای تعیین تورم است و میانگین هزینهٔ کالاهای مصرفی خانوار را دنبال می-کند در ماه آوریل دوبرابر شد و از رقم پیش-بینی شده فرا رفت. طبق ارقامی که ادارهٔ مرکزی آمار در ۱۵ مه منتشر کرد، شاخص قیمت مصرف-کنندهٔ ماه آوریل به ۰.۸٪ افزایش یافته و از ۰.۴٪ تخمینی تحلیل-گران بالاتر رفته و نرخ تورم سالانهٔ ۱۲ ماه گذشته را به ۵٪ رسانده است. شاخص ماهانهٔ ماه آوریل بالاترین رقم از ژوئیهٔ ۲۰۲۲ به اینسو است.

در طول سال گذشته، بانک مرکزی اسرائیل برای مهار تورم، نرخ پایهٔ بهره را پیوسته افزایش داده و در ماه آوریل، از پایین-ترین نرخ بیسابقه که ۰.۱٪ بود، به ۴.۵٪ رسانید. علیرغم این تدابیر، تورم سالانه بیش از شش ماه متوالی بالای ۵٪ که بسیار بالاتر از طیف هدف دولت، یعنی مابین ۱٪ تا ۳٪ بود، باقی ماند.

اقتصاددانان بانک لیومی در گزارش تحقیقی خود نوشتند «تورم در اسرائیل «چسبنده» و بالا است، و قابل توجه است که سطحی که تورم در محدودهٔ آن در اسرائیل مهار شده در مقایسه با آنچه در کشورهای توسعه-یافته رخ داد، نسبتا پایین است» و افزود احتمال دارد امسال افزایش نرخ اضافه-ای بالای این سطح صورت نگیرد.

اقتصاددانان بانک لیومی، بانک هپوآلیم، و مرکز سرمایه-گذاری پساگوت در پی ارقام بالای تورم در ماه آوریل، هزینهٔ دریافت وام از مراکز مالی خود را پیشاپیش تا ۴.۷۵٪ بالا بردند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/as-inflation-persists-bank-of-israel-hikes-interest-rates-for-10th-time-to-4-75/

اطلاعات بیشتر در مورد