بانک اسرائیل احتمال میدهد تنها ضربه خفیفی به اقتصاد وارد آید، بحران ویروس تا ماه ژوئیه پایان پذیرد
جستجو

بانک اسرائیل احتمال میدهد تنها ضربه خفیفی به اقتصاد وارد آید، بحران ویروس تا ماه ژوئیه پایان پذیرد

روز دوشنبه بانک مرکزی اسرائیل در پی تخفیف ترس از تاثیرات شدید اقتصادی ویروس کرونا برآمد و گفت احتمال می دهد که شیوع بیماری در روند رشد اسرائیل منجر به زیان ۰.۷درصدی بشود. این بدان معنا است که درآمد خالص ملی در ۲۰۲۰ حدود ۲٪ رشد خواهد داشت.

«امیر یارون»، رئیس بانک، پیش بینی می کند ویروس کرونا منجر به کاهش ۰.۷٪ درآمد خالص ملی بشود، برای نظارت و مقابله با آسیب اقتصادی جلسه ویژه تشکیل داد.

روز دوشنبه بانک مرکزی اسرائیل در پی تخفیف ترس از تاثیرات شدید اقتصادی ویروس کرونا برآمد و گفت احتمال می دهد که شیوع بیماری در روند رشد اسرائیل منجر به زیان ۰.۷درصدی بشود. این بدان معنا است که درآمد خالص ملی در ۲۰۲۰ حدود ۲٪ رشد خواهد داشت.

امیر یارون، رئیس بانک، گفت بانک مرکزی احتمال می دهد بحران تا اواخر ربع دوم که پایان ماه ژوئن است، کاهش یابد. بانک مرکزی احتمال می دهد درآمد خالص ملی، در صورت توقف شیوع ویروس، به سرعت به جای اول برگردد.

بنا به این ارزیابی، شیوع بیماری در اسرائیل عظیم نخواهد بود اما حدود ۱۵۰هزار اسرائیلی به قرنطینه خواهند رفت و بخش عمده تحرکات گردشگری، هواپیمایی، و برخی فعالیتهای دیگر تعطیل خواهد شد.

روز دوشنبه، یارون برای مذاکره پیرامون بحران، با مدیران هفت بانک معتبر اسرائیل، جلسه ویژه برگزار کرد. موضوع مذاکرات، بررسی چگونگی کمک سیستم بانکی به اقتصاد و کمپانی ها برای مقابله با پیامدهای شیوع بیماری بود.

یارون گفت سیستم بانکی اسرائیل در رابطه با بحران آسیب سختی ندیده و آمادگی رکودهای بیشتر را دارد و از رویکرد بانکها تا به امروز تقدیر کرد.

یارون گفت «سیستم بانکی قوی است و مهم است که بانکها بدانند میان سیاست اعتباری مسؤولانه و نیازهای مالی اقتصاد، بخصوص در رابطه با بخش تجاری، با تمرکز بر کمپانیهای کوچک و متوسط، چگونه توازن ایجاد کنند.

بانک مرکزی تیمی را به ریاست «آندرو آبیر»، معاون رئیس بانک برای رسیدگی به بحران مأمور کرد که در هماهنگی با دیگر مسؤولان دولتی عمل خواهد کرد.

بانک مرکزی اسرائیل گفت همچنین تیمی شامل نمایندگان از تمام بانکهای کشور تشکیل خواهد داد تا در صورت وخامت اوضاع به مشترکان خود یاری رسانند.

اداره نظارتهای بانکی بانک مرکزی اسرائیل، نظارت و کنترل خود بر تک تک بانکها، و کل سیستم بانکی را افزایش داده است.

یارون تأکید کرد که این برای رسیدگی به آسیبهای اقتصادی، بخش مالی، و سیستم بانکی ابزار لازم را در اختیار دارد.

بانک مرکزی به «تردیدهای عظیم» پیرامون شیوع بیماری، که علت آن عدم اطلاع از طول دورهٔ بحران، شدت گیری آن در آینده، و مقررات آتی پیشگیرانه در اسرائیل و برونمرز است، اشاره کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/bank-of-israel-says-it-expects-only-minor-hit-to-economy-end-of-crisis-by-july/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله