بان، از اسرائیل و فلسطینیان دعوت نمود که امید صلح را زنده‌ کنند
جستجو

بان، از اسرائیل و فلسطینیان دعوت نمود که امید صلح را زنده‌ کنند

دبیرکل سازمان ملل متحد که در پایان دوره‌ی خود به احتمال از میان رفتن راه دو کشور برای دو ملت اشاره کرد؛ فلسطینیان را به خاطر «عدم اتحاد» و اسرائیل را به خاطر شهرک‌سازی سرزنش کرد.

بان کی مون
بان کی مون

دبیرکل سازمان ملل متحد که در پایان دوره‌ی خود به احتمال از میان رفتن راه دو کشور برای دو ملت اشاره کرد؛ فلسطینیان را به خاطر «عدم اتحاد» و اسرائیل را به خاطر شهرک‌سازی سرزنش کرد.

سازمان ملل متحد، ایالات متحده – بان کی‌-مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داد که محتمل است امید به قرارداد صلح دو کشور برای دو ملت میان اسرائيل و دولت آینده‌ی فلسطین به زودی از میان برداشته‌شود، و از دو جانب درخواست کرد که کاری کنند.

بان، به مناسبت «روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین»، هشدار داد که شهرک‌سازی و تخریب منازل نافی دموکراسی اسرائیل است.

۲۹ نوامبر، ۶۹مین سالگرد روزی است که ملل متحد طرح تقسیم را به رسمیت شناخت و به ایجاد کشور اسرائيل رأی داد.

بان همچنین از فلسطینیان به خاطر «کمبود فلج‌کننده‌ی اتحاد» انتقاد کرد و هشدار داد که نزاع‌های درونی ایشان به دموکراسی و حکومت قانون در میان ملت ایشان آسیب رسانده‌است.

جنبش فتاحِ‌ محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، بر بخش اعظم کرانه‌ی باختری کنترل دارد، و گروه اسلامی حماس که رقیب ایشان است، طی یک کودتای خونین در ۲۰۰۷ بر نوار غزه حکومت می‌کند. چندین تلاش برای اتحاد میان گروه‌ها، با شکست مواجه شده‌است.

رئیس ملل متحد، که دوره‌ی خدمت‌اش با پایان سال جاری به آخر می‌رسد، به هر دو جانب گفته‌است که چنانچه برای زنده‌کردن امیدهای صلح اقدامی نکنند «احتمال دارد اسیر واقعیت یک کشور برای دو ملت بشوند».

بان در ماه ژوئیه‌ از گزارش چاربخشی خاورمیانه – ملل متحد، اتحادیه اروپا، روسیه، و ایالات متحده – به عنوان رونوشتی برای از سر گیری مذاکرات، استقبال کرد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله