اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۱

جستجو

بالاترین سطح تورم در اسرائيل از ۲۰۰۸ به اینسو ۵.۳٪ در ۲۰۲۲ است

در سال ۲۰۲۲ قیمت سالانهٔ مصرف-کننده براثر سیر صعودی هزینه-های مسکن، حمل و نقل، مخابرات، و غذا از افزایش بیسابقهٔ ۲.۸٪ سال پیش فرا رفته و ۵.۴٪ رسید.

تصویر: در عکسی از ۱ اوت ۲۰۲۲، مردم پای دروازهٔ ورودی اورشلیم منتظر اتوبوس ایستاده-اند.
(Olivier Fitoussi/Flash90)
تصویر: در عکسی از ۱ اوت ۲۰۲۲، مردم پای دروازهٔ ورودی اورشلیم منتظر اتوبوس ایستاده-اند. (Olivier Fitoussi/Flash90)

بنا به ارقام ادارهٔ مرکزی آمار، در ماه دسامبر فهرست قیمت مصرف-کننده به ۰.۳٪ رسید، و در رأس آن سودی است که در هزینهٔ مسکن، مواد غذایی، ترابری، و مخابرات مشاهده می-شود.

در سال ۲۰۲۲ قیمت سالانهٔ مصرف-کننده بر اثر سیر صعودی هزینه-های مسکن، حمل و نقل، مخابرات، و غذا از افزایش بیسابقهٔ ۲.۸٪ سال پیش فرا رفته و ۵.۴٪ رسید.

در ماه دسامبر، نرخ تورم سالانه روی ۵.۳٪ ماند، و در دومین ماه متوالی روی بالاترین نرخ ۱۴ ساله باقی ماند و فشار بیشتری به بانک مرکزی اسرائيل وارد آورد و باعث شد در ماه بعد برای مهار قیمت-ها نرخ بهره را دوباره بالا ببرد.

بنا به ارقام ادارهٔ مرکزی آمار، در مقایسه با تخمین کارشناسان که انتظار رقمی مابین ۰.۳٪ تا ۰.۴٪ داشتند، فهرست قیمت‌-های مصرف-کننده، (CPI)، که معیار تورم است و متوسط هزینهٔ مایحتاج هر خانوار را پیگیری می-کند، در ماه دسامبر در مقایسه با نوامبر نشان از افزایش ٪ ۰.۳ داشت. از سال ۲۰۰۸ که نرخ تورم تا ۵.۵٪ بالا رفت، CPI سالانهٔ ۵.۳٪ بالاترین نرخ تورم تا کنون است.

بنا به ارقام ادارهٔ آمار، در ماه دسامبر افزایش چشمگیری در هزینهٔ حمل و نقل، که ۱و۱٪ بالا رفت، مشاهده شد؛ هزینهٔ مسکن و خدمات درمانی هر یک ۰.۶٪ بالا رفت؛‌ هزینهٔ حفظ و تعمیرات آپارتمانی ۰.۲٪ بالا رفت. این ارقام با نزول قیمت میوه و سبزیجات تازه که ۲.۸٪ کاهش داشت جبران شد؛ هزینهٔ مشغولیات فرهنگی و تفریحی ۱.۴٪ پایین رفت؛ پوشاک و پاافزار ۱٪ پایین رفت.

طبق ارقام ادارهٔ آمار هزینه-های حمل و نقل و مخابرات در سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش ۹.۲٪ بود، هزینهٔ مسکن ۶.۳٪ افزایش یافت، حفظ و تعمیرات آپارتمانی ۵.۷٪ بالا رفت، و هزینهٔ غذا و مواد غذایی ۴.۹٪ بالا رفت، و هزینهٔ مصرف-کننده جهش ۹٪ داشت.

با این وجود، تورم در اسرائیل همچنان از برخی کشورهای توسعه-یافته پایین-تر است. در ایالات متحده با نزول قیمت نفت، قیمت مصرف-کننده در بیش از ۲ و نیم سال گذشته در فاصلهٔ نوامبر تا دسامبر نزول ۰.۱٪ داشته است. در مقایسه با سال پیش از آن، شتاب تورم سالانه [در ۲۰۲۲] به کُندی گرایید و از ۷.۱٪ در ماه نوامبر به ۶.۵٪ در ماه دسامبر رسید، بیش از پیش نشانه-ای از آن بود که سیستم بانک مرکزی ایالات متحده از شتاب سیر صعودی نرخ بهره در ماه-های بعد خواهد کاست.


تصویر: ساخت-و-ساز مسکن در شهر بئرشبا، جنوب اسرائیل، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۲. (Gershon Elinson/ Flash90)

در اروپا نیز تورم، البته در مقیاس-های پایین-تر، در حال کاهش است. در ماه دسامبر، پس از ماه-ها افزایش قیمت-ها، نرخ تورم سالانه در ۱۹ کشور که یورو پول رایج ایشان است کاهش یافت اما همچنان روی ۹.۲٪ ثابت ماند. با کاهش قیمت انرژی که ازٔ اوج خود در طول تابستان پایین افتاد، این رقم از ۱۰.۱٪ ماه نوامبرکاهش داشته است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israels-inflation-at-5-3-in-2022-its-highest-level-since-2008/

اطلاعات بیشتر در مورد