اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۲

جستجو

باستان شناسان می گویند تودهٔ سکهٔ ۲۲۰۰ ساله سندی محکم از کتاب مکابیان به دست می دهد

باستان شناسان جعبه ای چوبی حاوی سکه های نقرهٔ ۲۲۰۰ ساله در نزدیکی دریای مرده پیدا کرده اند که به گفتهٔ ایشان اولین سند ملموس فرار یهودیان به صحرای یهود طی شورش و تعقیب و آزار است که در دوران آنتونیوخوس چهارم، پادشاه شریر حنوکا براه افتاد.

تصویر: سکه های نقرهٔ ۲۲۰۰ ساله در  قوطی چوبی داخل غاری در وادی مرابعات، نزدکی دریای مرده کشف شد.
 (Shai Halevy, Israel Antiquities Authority)
تصویر: سکه های نقرهٔ ۲۲۰۰ ساله در قوطی چوبی داخل غاری در وادی مرابعات، نزدکی دریای مرده کشف شد. (Shai Halevy, Israel Antiquities Authority)

صندوقچهٔ‌ سکه های نقره – متوسط حقوق دوماهه – سند خونینی از وقایعی است که به شورش مشهو حنوکا منجر شد هنگامیکه یهودیان چنانکه در مکابی ۲:۲۹ نوشته شده، به صحرا گریختند.


قوطی چوبی ۲۲۰۰ ساله و محتویاتش. (Dafna Gazit, Israel Antiquities Authority)


دکتر نعامه سوکنیک، از آزمایشگاه مواد ارگانیک، لابراتواری IAA، پارچهٔ پشمی را از قوطی چوبی ۲۲۰۰ ساله که در وادی مرابعات نزدیک دریای مرده کشف شد، برمیدارد.
(Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority)


تیم باستان شناسان قوطی چوبی ۲۲۰۰ ساله که برای اولین در وادی مرابعات در نزدیکی دریای مرده کشف شد را بررسی می کند. از راست به چپ: دکتر امیر گانور، حگای هامر، و اوریاه آمیخای.
(Eitan Klein, Israel Antiquities Authority)


وادی مرابعات در نزدیکی دریای مرده.
(Emil Aladjam, Israel Antiquities Authority)

باستان شناسان جعبه ای چوبی حاوی سکه های نقرهٔ ۲۲۰۰ ساله در نزدیکی دریای مرده پیدا کرده اند که به گفتهٔ ایشان اولین سند ملموس فرار یهودیان به صحرای یهود طی شورش و تعقیب و آزار است که در دوران آنتونیوخوس چهارم، پادشاه شریر حنوکا براه افتاد.

چنانکه در مکابیان ۲:۲۹ آمده است، در دورهٔ پیش از شورش، مردان مؤمن بر آن شدند که همه چیز را بگذارند و به صحرا بگریزند. «در آن زمان، بسیاری از کسانی که راستی و عدالت را برگزیدند، در صحرا مقیم شدند.» و متعاقب آن، هنگامیکه مراسم شبت را بجا می آوردند، به دست نیروهای شاه قتل عام شدند.

در ماه مه، هنگام حفاری های نجات، یک قوطی بسیار کوچک حاوی ۱۵ سکهٔ تترادرخما، که به طرز شگفت آوری سالم مانده بود، در غاری در «پارک طبیعت رود دراژه» کشف شد.این سکه ها مهر بطلیمیوس ششم، پادشاه مصر را داشتند و قدمت آن به ۱۷۰ پیش از دوران مشترک می رسید که درست پیش از دورانی است که انتونیوخوس چهارم پادشاه سلوکی شروع به صدور احکام سخت علیه آزادی عبادت یهودیان کرد.

بنا به اظهار «ایتان کلین» از ادارهٔ باستان شناسی اسرائیل، که روز سه شنبه خبر کشف سکه ها را اعلام کرد، قوطی سکه ها از دست یهودیانی که در حال فرار بودند و متعاقب آن در حملهٔ خشونت آمیزی که به شورش مکابیان منجر شد کشته شدند به زمین افتاده است.

کلین، معاون رئیس «واحد جلوگیری از سرقت» ادارهٔ باستان شناسی اسرائیل گفت «حالا شاهدی داریم بر این که این مردم واقعا در حال فرار بوده اند» درست همانطور که دو هزار سال پیش در کتاب اسفار مشکوک آمده بود.

کلین گفت «در کل هنگامیکه یک مشت سکه کشف می کنیم، برای ما از جنگ روایت می کنند. در غیر این صورت، مردم سرمایهٔ زندگی خود را ول نمی کنند پا به فرار بگذارند.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/2200-year-old-coin-hoard-gives-hard-proof-of-book-of-maccabees-say-archaeologists/

اطلاعات بیشتر در مورد