اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۰

جستجو

«بازگشت اسرائيل» – در کنفرانس پاریس از تجدید روابط با آفریقا استقبال شد

پاریس- «اسرائیل به آفریقا بازمیگردد» پیام صریح کنفرانس این هفته در خصوص روابط کشور یهود با قارهٔ آفریقا در سال های پیش رو بود.

«سیمون سروسی» سخنگوی سفارت اسرائیل در فرانسه، چپ؛ «مگات سیه» سفیر سنگال در فرانسه؛ «بن بورگل» سفیر اسرائیل در سنگال؛ و «آن-سوفی سبان-بکاش، رئیس کمیتهٔ یهودی آمریکایی پاریس حین گفتگو در نشست «بازگشت اسرائیل به آفریقا» در پاریس، ۳۱ مه ۲۰۲۲. (MFA)
«سیمون سروسی» سخنگوی سفارت اسرائیل در فرانسه، چپ؛ «مگات سیه» سفیر سنگال در فرانسه؛ «بن بورگل» سفیر اسرائیل در سنگال؛ و «آن-سوفی سبان-بکاش، رئیس کمیتهٔ یهودی آمریکایی پاریس حین گفتگو در نشست «بازگشت اسرائیل به آفریقا» در پاریس، ۳۱ مه ۲۰۲۲. (MFA)

مقامات کشورهایی که اسرائیل را به رسمیت نمی شناسند در میان چهره هایی که به پتانسیل یگانهٔ کشور یهود در قاره تأکید کردند؛ یکی از سفرا گفت «مسألهٔ فلسطینیان در اینجا موضوعیت ندارد».

پاریس- «اسرائیل به آفریقا بازمیگردد» پیام صریح کنفرانس این هفته در خصوص روابط کشور یهود با قارهٔ آفریقا در سال های پیش رو بود.

در مراسم یکروزهٔ کنفرانس که از سوی سفارت اسرائیل در پاریس (هزینهٔ سفر خبرنگار راقم این سطور نیز از همان منبع پرداخت شد) و دفتر کمیتهٔ یهودیان آمریکایی در پاریس برگزار شد، روزنامه نگارها، دیپلمات ها، کارآفرینان، و هنرمندان برای وارسی همکاریهای آتی اسرائيل با کشورها و کمپانی های افریقایی گرد آمدند.

«آن-سوفی سبان-بکاش» رئیس کمیتهٔ یهودیان آمریکایی پاریس در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت «پیام اصلی این است که اسرائیل امکانات بیشماری برای مشارکت با آفریقا دارد، و می تواند شرایط همکاری به سود هر دو طرف ایجاد کند. «ایده این است که بر جنبه های جدید روابط که دورنمای پربار دارد، و دعوت چهره های تازه برای سرمایه گذاری بیشتر در این نواحی تمرکز شود.»

به نظر می آید در میان حاضران کنفرانس پاریس در تالار ۱۵۰ سالهٔ شهرداری منطقهٔ شانزدهم پاریس، حتی در جاهایی که اسرائیل هیچگونه حضور علنی دیپلماتیک ندارد، این پیام ارج می یابد.

نخست وزیر مالی، کشوری که اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد، در کنفرانس سخنرانی کرد و وزیر دفاع ناحیهٔ سومالی لند کشور سومالی نیز که با اسرائیل روابط رسمی ندارد، در کنفرانس حاضر بود.

چندین کشور آفریقایی که با اسرائیل روابط رسمی دارند نیز در کنفرانس حاضر بودند. سفیر سنگال در فرانسه در مراسم سخنرانی کرد، و غنا و ماداگاسکار مقامات خود را به کنفرانس فرستادند.

کشورهای عربی در مراسم حاضر شدند. وابستهٔ سیاسی مراکش در پاریس و دیپلمات مصری مسؤول امور آفریقا در سفارت با دقت به سخنرانی ها گوش می داد و با حرارت تشویق می کرد اما از گفتگوی رسمی با مطبوعات خودداری کرد.

سبان-بکاش، که تز دکترای خود را در بارهٔ روابط آفریقا و اسرائیل نوشت، و نیز «سیمون سروسی» سخنگوی سفارت که پیش از این معاون سفیر اسرائیل در کامرون بود، ایدهٔ این کنفرانس را پرداخته بودند. این دو برای برگزاری مراسم پاریس را انتخاب کردند که برای کارشناسان امور آفریقا، و رسانه های متمرکز بر آفریقا و مطبوعات جریان اصلی فرانسه که امور قارهٔ آفریقا را پوشش می دهند، مرکزیت دارد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-is-back-revitalized-ties-in-africa-touted-at-paris-conference/

اطلاعات بیشتر در مورد