اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۰

جستجو

بازماندگان هولوکاست که آسیب ۷ اکتبر به ایشان رسید در آشویتس در نمایش استقامت رژه رفتند

تصویر: مردم با پرچم اسرائیل در آشویتس-بیرکناو در آشویچیم، لهستان، ۶ مه ۲۰۲۴، مراسم سالانهٔ یادبود هولوکاست، «رژهٔ زندگان» به یادبود شش میلیون قربانی یهودی هولوکاست در مقابل دوربین ایستادند.(AP Photo/Czarek Sokolowski)
تصویر: مردم با پرچم اسرائیل در آشویتس-بیرکناو در آشویچیم، لهستان، ۶ مه ۲۰۲۴، مراسم سالانهٔ یادبود هولوکاست، «رژهٔ زندگان» به یادبود شش میلیون قربانی یهودی هولوکاست در مقابل دوربین ایستادند.(AP Photo/Czarek Sokolowski)

بازماندگان و خویشان ایشان در رژهٔ زندگان گفتند علیرغم خطری که با تهاجم [حماس] موجودیت کشور را تهدید می-کند، اسرائیل همچنان پناهگاهی امن است.

آشویچیم، لهستان –فکر دیدار از آشویتس هرگز به خاطر بلّا حیّم خطور نکرده بود. بلّا که اسرائیلی و بازماندهٔ هولوکاست است در محلی نه چندان دور از اردوگاه مرگ پیشین نازیها در نزدیکی خارکف به دنیا آمده بود.

حیّم ۸۶ ساله که از بنیانگذار ان کیبوتص گاوولات در نزدیکی غزه است، در ۱۷ سالگی به اسرائیل آمد و مصمم بود این تکه از کویر که مال او بود را، چنانکه صیونیسم می-گوید، شکوفا کند، و در میانهٔ چندین جنگ و بحران که روایت اسرائیل را می-سازد، خانوادهٔ خود را از آب و گل در آورد.

حیّم که خاطرات دردناکی از دوران نامطمئن کودکی، و رنج گرسنگی و سرما پس ذهن خود دارد، روز دوشنبه، در روز یادبود هولوکاست، در محوطهٔ شماره یک آشویتس، در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت «از کسانی نبودم که زیاد به گذشته فکر می-کنند، و مسلما تمایلی برای آمدن به اینجا نداشتم.»

اما پس از آنکه بار دیگر در ۷ اکتبر به مصیبت نشست و تروریستهای حماس نوه-اش یوتام را از کیبوتص کفار آزا ربودند، و سپس او که بهمراه دو اسرائیلی دیگر از اسارت گریخته بود، به اشتباه به دست سربازان اسرائیلی کشته شد، عقیده-اش در رابطه با این سفر تغییر کرد. او می-گوید این فاجعهٔ تازه او را واداشت برای اولین بار از آشویتس دیدن کند.

روز دوشنبه او بهمراه دهها تن دیگر از بازماندگان هولوکاست، و چندین تن مثل خودش که تهاجم ۷ اکتبر داغی تازه بر زندگی ایشان گذاشت، در مراسم سالانهٔ «رژهٔ زندگان» در آشویتس شرکت کرد.

حیّم، پیش از شروع رژه که هزاران یهودی از سراسر جهان، از جمله بسیاری از اعضای جوان جنبش در آن شرکت می‌-کنند و مسافت ۲ کیلومتری (۱.۲ مایل) که مجتمع آشویتس را از اتاقهای گاز در بخش بیرکنای اردوگاه مرگ جدا می-کند را به آهستگی می-پیمایند، گفت «آمده-ام اینجا که نشان دهم ما زنده-ایم، از هولوکاست جان بدر بردیم، و از ۷ اکتبر نیز جان بدر خواهیم برد.


تصویر: بلّا حیّم حین بازدید از آشویتس-۱، اردوگاه پیشین نازیها در لهستان، ۶ مه ۲۰۲۴.
(Canaan Lidor/Times of Israel)

سایهٔ سنگین ۷ اکتبر، روزی که ۳۰۰۰ تروریست حماس حدود ۱۲۰۰ نفر از مردم اسرائیل را کشتند و ۲۵۲ نفر را ربودند، بر مراسم آشویتس و رژهٔ زندگان که آخر این هفته در بوداپشت، در یادبود هشتادمین سالگرد هولوکاست در مجارستان برگزار شد، افتاده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/at-auschwitz-holocaust-survivors-scarred-by-october-7-march-in-a-show-of-resilience/

اطلاعات بیشتر در مورد