اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۴

جستجو

بازرس کشوری اسرائیل، آمادگی، و کُندی رویکرد دولت به جنگ را ارزیابی می-کند

متانیاهو انگلمن بازرس دولت در کنفرانس فدراسیون مقامات محلی در تل آویو، ۷ دسامبر ۲۰۲۲. 
(Tomer Neuberg/Flash90)
متانیاهو انگلمن بازرس دولت در کنفرانس فدراسیون مقامات محلی در تل آویو، ۷ دسامبر ۲۰۲۲. (Tomer Neuberg/Flash90)

متانیاهو انگلمن، در نامه به نخست وزیر گفت «کوتاهی-ها و حفره-های بسیار» در مدیریت جبههٔ داخلی موجود است، و «تأخیر مقامات دولتی در بیداری و ارائهٔ امداد هیچ توجیهی ندارد».

متانیاهو انگلمن بازرس کشوری، از عدم آمادگی دولت برای مواجهه با بروز جنگ در تهاجم خانمانسوز ماه گذشتهٔ حماس، و نیز آنچه به زعم او «واکنش کُند دولت برای امداد به جمعیت غیرنظامی که در درگیری آسیب دیدند»، انتقاد کرد.

انگلمن در نامهٔ روز دوشنبه به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر نوشت، «تأخیر چشمگیر بیداری دولت اسرائیل هیچ توجیهی ندارد.»

در ۷ اکتبر، بیش از ۳۰۰۰ تروریست به هدایت حماس از مرزهای کشور با نوار غزه به خاک اسرائیل سرازیر شدند و آشوبی مرگبار در نواحی جنوبی براه انداختند. در طول ساعاتی که نیروهای دفاعی موفق شد پاسخی به وضعیت بدهد، حدود ۱۲۰۰ نفر کشته شدند و دست کم ۲۴۰ نفر ربوده و به غزه منتقل شدند.

این حمله زیر پوشش رگبار هزاران راکتی که به اسرائیل شلیک شد، صورت گرفت. در پی آن، اسرائیل کارزاری نظامی به قصد نابودی حماس و حذف آن از عرصهٔ قدرت در غزه آغاز کرد. حماس و دیگر گروههای تروریستی، از جمله آنها که در لبنان مستقر هستند، تا کنون به شلیک راکت به اسرائیل ادامه داده-اند، و بیش از ۲۰۰ هزار نفر که در نزدیکی مرز مقیم بودند، بیخانمان شده-اند.

انگلمن پنج هفتهٔ گذشته را به بازدید از نواحی زدوخورد گذرانده و با ساکنان نواحی که مجبور به تخلیهٔ خانه و شهر خود شده-اند، ملاقات کرده است. بسیاری از ایشان در هتل-ها و مهمانخانه-هایی جا داده شده-اند و هزینهٔ اقامت آنها را دولت می-پردازد. دیگران ترجیح داده-اند در خانهٔ خویشان خود بمانند و یا آپارتمانی در نواحی ایمن-تر اجاره کنند، و فرزندانشان در مدارس محلی جذب شده-اند.

انگلمن نوشت «به جز فعالیت جنگی که از سوی کابینهٔ جنگ و کابینهٔ امنیتی مدیریت می-شود، دولت در مدیریت جبههٔ داخلی کوتاهی-های بسیاری دارد و نکات بسیاری را از نظر انداخته است.

او گفت «نخست وزیر، که در رأس نهاد دولت است، می-بایست تمامی نارسایی-هایی که پدید آمده را بدون فوت وقت جبران کند.»


تصویر: ساکنان کیبوتص بئری که تخلیه شده، در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳ در هتلی در دریای مرده حضور دارند.
(Arik Zamir / Flash90)

انگلمن خواهخان برنامه-ای برای امداد به ساکنان نقاط تخلیه-شده، و بودجهٔ اضطراری دولت برای وزارتخانه-های مربوط به امور عمرانی شد و خواست فعالیت-های دولت علنی شود. همچنین خواهان حمایت-های لازم در امر آموزش، رواندرمانی، و درمان شد.

انگلمن نوشت «آمادگی اضطراری دولت می-بایست جامع، دقیق، تمرین-شده، و آمادهٔ اقدام می-بود.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/state-comptroller-pans-government-preparedness-slow-response-to-outbreak-of-war/

اطلاعات بیشتر در مورد