بازداشت و ضرب و شتم فعالین حقوق حیوانات توسط ماموران پلیس امنیت تهران
جستجو

بازداشت و ضرب و شتم فعالین حقوق حیوانات توسط ماموران پلیس امنیت تهران

ماموران پلیس امنیت تهران طی برخورد با فعالین حقوق حیوانات که درپی نقض حقوق آنها تجمعی اعتراضی برگزار کرده بودند، آنان را مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار دادند.

فعالین حقوق حیوانات
فعالین حقوق حیوانات

ماموران پلیس امنیت تهران طی برخورد با فعالین حقوق حیوانات که درپی نقض حقوق آنها تجمعی اعتراضی برگزار کرده بودند، آنان را مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار دادند.

در پی تداوم خفقان، نقض حقوق حیوانات و عدم آزادی بیان جهت اعتراض به این معضل در ایران، ماموران پلیس امنیت تهران و عده ای لباس شخصی طی برخورد با فعالین حقوق حیوانات که در راستای اعتراض به نقض حقوق آنها در پارک پردیسانِ تهران تجمعی اعتراضی اما مسالمت آمیز برگزار کرده بودند، هشت تن را بازداشت کرده و تعدادی را نیز مورد ضرب و شتم قرار داده اند.

این تجمع مسالمت آمیز که در روز دوشنبه بیست و چهارم آبان ماه در پارک پردیسان و مقابل دفتر سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شده بود، در اعتراض به نقض حقوق حیوانات در ایران و به طور اخص کشتار سگهای بی صاحب توسط شهرداری در سطوح شهر صورت گرفت که با برخورد ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مواجه گردید.

در این خصوص گزارش شده است که ماموران امنیتی و لباس شخصی رژیم با باتوم و گاز اشک آور به تجمع کنندگان حمله کرده و عده ای را مورد ضرب و شتم قرار داده و هشت تن از فعالین را نیز بازداشت نموده اند.

شایان ذکر است که این برخورد ماموران نظام با فعالین مذکور بدین جا ختم نشده و به جهت آزار هرچه بیشتر آنها برای ساکت نمودنشان، یک روز پس از این تجمع، ارگانهای شهرداری، پلیس امنیت و ماموران لباس شخصی با جمع آوری سگهای بدون صاحب ساکن در پارک مادران (پارک بانوانِ تهران)، اقدام به جمع آوری و کشتار آنان نمودند که در این خصوص گزارش شده است که وانت متعلق به شهرداری تهران، سگهای مذکور را جمع آوری کرده و جهت معدوم سازی به سوله ها و مراکز کشتار خود انتقال داده اند.

گفتنی ست که این اقدام شهرداری به جهت مقابله و اِعمالِ سکوت بر حامیان حیوانات در ایران صورت گرفته است تا به غیر از ضرب و شتم و بازداشت، شکنجه ای دیگر بر آنان روا دارند که مانع اعتراض و برگزاری چنین تجمعاتی در مناطق و استان های دیگر در راستای اعتراض به نقض حقوق حیوانات در ایران شوند که در این باره زمانی که با اعتراض فعالین به این عملکرد وحشیانه رژیم مواجه شده اند، طی تهدید آنها، در پاسخ گفته اند که “هرچه بیشتر اعتراض کنید، کشتار را بیشتر خواهیم کرد و این پاسختان خواهد بود”.

همچنین در این خصوص گفته شده است که در پی فشار فعالین حقوق حیوانات به مراجع مربوطه، “معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران”، طی تنظیم و تقدیم لایحه ای به “حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت”، خواستار رسیدگی به اعتراضات مذکور شده که البته پیشتر نیز بارها دست به چنین اقداماتی زده است تا بدین وسیله تنها قائله را ختم کرده و موضوع را اتمام بخشد اما نهایتا به وعده های خود عمل نکرده و این مرتبه نیز همین رویه را در پیش گرفته است.

لازم به ذکر یادآوری ست که بدنبال کشتار حیوانات در ایران و در پی اعتراض فعالین حقوق حیوانات، سالانه تجمعات بسیاری در شهرهای مختلف ایران برگزار می شود که دولت به جای رسیدگی به این معضل و حل آن، بیش از پیش دست به نقض حقوق این موجودات و سرکوب فعالین مربوطه میزند که یکی از اقداماتِ تقابلی آن در پاسخ، جمع آوری و کشتارِ حیوانات در سطوح شهرها می باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله