بازداشت بدون محاکمۀ یک یهودی افراطی تمدید شد
جستجو

بازداشت بدون محاکمۀ یک یهودی افراطی تمدید شد

دادگاه اسرائیل بازداشت بدون دادگاه یک متهم یهودی افراطی را به خواست سرویس امنیت داخلی شین بت، تمدید کرد.

میر اتینگر، رهبر یک گروه تروریستی یهودی افراطی، در دادگاهی در ناصری ایلیت - خبرگزاری فرانسه
میر اتینگر، رهبر یک گروه تروریستی یهودی افراطی، در دادگاهی در ناصری ایلیت - خبرگزاری فرانسه

در پی هجوم شین بت به فعالان راست افراطی، دادگاه بازداشت اداری میر اتینگر را ۴ ماه دیگر تمدید کرد.

وکیل وی اظهار داشت، دادگاه اسرائیلی روز سه شنبه بازداشت بدون دادگاه یک متهم یهودی افراطی را به خواست سرویس امنیت داخلی شین بت، تمدید کرد.

میر اتینگر، ۲۳ ساله، متهم است که چهره کلیدی یک گروه پراکنده از جوانان مظنون به ارتکاب جنایات ملی گرایانه بر پایه نفرت، علیه فلسطینیان، مسیحیان، و نیز سربازان یهودی است؛ وی تا کنون حدود هفت ماه در بازداشت بوده است.

اتینگر در ماه اوت، چند روز پس از آتش سوزی در خانه یک خانواده فلسطینی در کرانه باختری که به مرگ زن و شوهر و فرزند نوزادشان انجامید، بازداشت شده و در چنین شرایط جدلی نگهداری می شود.

در رابطه با این جنایت، اسرائيل یک مرد و یک نوجوان را دستگیر کرده است اما اتینگر به طور مستقیم به شرکت در این حادثه، که منجر به شبیخون به یهودیان راست افراطی شد، متهم نشده است.

طبق اظهارات یک تیم حقوقی، پس از حمله مزبور، شماری از یهودیان دستگیر شدند، اما از سه شنبه به این سو، با آزادی شدن برخی و محکوم شدن برخی دیگر، تنها اتینگر همچنان در بازداشت اداری به سر می برد.

بیانیه ای که از سو هونینو، دفتر حقوقی که وکالت راست های افراطی را به عهده می گیرد، حاکی از این است که قاضی دادگاه درخواست شین بت – همچنین درخواست موشه یعلون وزیر دفاع – برای تمدید بازداشت اتینگر به مدت چهار ماه دیگر، پذیرفت.

وکیل اتینگر، یووال زیمر، در بیانیه ای که از سوی هونینو خوانده شد، گفته است روزی که «تنها به دلیل عقاید» فرد را بازداشت می کنند، مایه تاسف دموکراسی است».

پدربزرگ اتینگر، خاخام میر کاهانه، کاخ، یک جنبش راستی که مایل به بیرون راندن اعراب از اسرائیل است را بنیاد گذاشت. کاهانه در ۱۹۹۰ در نیویورک به قتل رسید.

بازداشت اداری به مقامات اجازه می دهد که متهم را در طول تکمیل اسناد و شواهد در زندان نگاه دارند. همچنین مانع از افشای مدارک حساس محرمانه در جریان دادگاه می شود.

گروه حقوق بشری اسرائیل، بأتسلیم در اوایل امسال گفته است که اسرائیل نزدیک به ۵۸۴ فلسطینی، از جمله محمد القیق که از سه ماه پیش در اعتراض به دستگیری خود، در اعتصاب غذا به سر می برد را در شرایط جدلی نگه داری می کند. شین بت می گوید این روزنامه گار از اعضای حماس است، اما وی انکار می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله