اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۵

جستجو

«این کشور را محافظت کنید»؛ پیام بازماندهٔ هولوکاست به جوانان در مراسم یادبود کنست

پنجشنبه شب، در حالیکه که کشور از غروب چهارشنبه مراسم سالانهٔ یادبود هولوکاست را آغاز کرده، صحن کنست میزبان یکی از بازماندگان هولوکاست و دهها جوانی بود که زیر نور کم، با لحنی مغموم در گفتگوهایی پیرامون روایتی از هولوکاست شریک شدند.

تصویر: «یوسف هرشکویتز» بازماندهٔ هولوکاست روی صحنه، بهمراه «میکی لیوی» رئیس کنست در اولین مراسم «ذاکرین بسّالون» که در بزرگداشت روز یادبود هولوکاست، در ۲۶ آوریل ۲۰۲۲، روایت خود را بازگو می کند.
(Noam Moskowitz/Knesset Spokesperson)
تصویر: «یوسف هرشکویتز» بازماندهٔ هولوکاست روی صحنه، بهمراه «میکی لیوی» رئیس کنست در اولین مراسم «ذاکرین بسّالون» که در بزرگداشت روز یادبود هولوکاست، در ۲۶ آوریل ۲۰۲۲، روایت خود را بازگو می کند. (Noam Moskowitz/Knesset Spokesperson)

پارلمان پیشاپیش مراسم اصلی یادبود که روز پنجشنبه برگزار می شود، برای اولین بار میزبان مراسم «ذاکرین بسّالون» در صحن کنست بود که طی آن بازماندگان دعوت می شوند در گفتگویی صمیمانه روایت های خود را برای جوانان باز گویند.

پنجشنبه شب، در حالیکه که کشور از غروب چهارشنبه مراسم سالانهٔ یادبود هولوکاست را آغاز کرده، صحن کنست میزبان یکی از بازماندگان هولوکاست و دهها جوانی بود که زیر نور کم، با لحنی مغموم در گفتگوهایی پیرامون روایتی از هولوکاست شریک شدند.

این مراسم که کوشید فضای خانگی و صمیمانهٔ معمول مراسم ذاکرین بسّالون را ایجاد کند، شامل روایت یوسف هرشکویتز از بازماندگان هولوکاست بود که از جمعیت اکثرا جوان حاضر در مراسم تمنا کرد از آنچه مال آنها است محافظت کنند، و تجربه های خود از هولوکاست را روایت کرد.

هرشکویتز به حاضران که در اولین مراسم ذاکرین بسّالون کنست گرد آمده بودند، گفت «از این کشور محافظت کنید. نمی دانید داشتن چنین چیزی به چه معنا است!»

روز پنجشنبه «باربل باس» رئیس پارلمان فدرال آلمان در مراسم رسمی «هر کس نامی دارد» در یادبود هولوکاست کنست شرکت خواهد داشت.

باس اولین سیاستمدار ارشد آلمانی است که دو ماه پس از آنکه در روز بین المللی یادبود هولوکاست، «لیوی» اولین سخنرانی به زبان عبری را در پارلمان آلمان ایراد کرد و قدیش -دعای رفتگان- را تلاوت کرد، برای شرکت در مراسم رسمی یادبود هولوکاست اسرائیل به اورشلیم می آید.


تصویر: یوسف هرشکویتز، بازماندهٔ هولوکاست، راست، حین بازگویی روایت خود روی صحنه کنست، بهمراه میکی لیوی، رئیس کنست، در اولین مراسم ذاکرین بسّالون کنست که در بزرگداشت روز یادبود هولوکاست اسرائيل در ۲۶ آوریل ۲۰۲۲ برگزار شد. (Noam Moskowitz/Knesset Spokesperson)

مراسم ذاکرین بسّالون در سالهای اخیر در اسرائیل محبوبیت یافته است. در این مراسم از بازماندگان هولوکاست دعوت می شود روایات خود در جمع های کوچک بازگو کنند تا از فرصت اندکی که برای گوش دادن مستقیم به شهادت بازماندگانی که خود از نسل کشی یهودیان جان بدر برده اند، از دست نرود.

لیوی در این مراسم که در تالار شاگال کنست برگزار شد، گفت «پروژهٔ ذاکرین بسّالون نقش مهمی در حفظ شهادت بازماندگان دارد و این آخرین فرصت برای شنیدن روایت از زبان خود بازماندگان است تا سپس بتوان برای نسل های بعد و برای تمام بشریت بازگو کرد.»

لیوی از حاضران تمنا کرد که بیاد بسپارند، و به ایشان گفت «آیندهٔ اسرائیل شمائید.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/take-care-of-this-country-holocaust-survivor-tells-youths-at-knesset-memorial/

اطلاعات بیشتر در مورد