اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۸

جستجو

اینفلوئنسرهای مسلمان از آشویتس دیدن کردند، می خواهند حقیقت هولوکاست را به میان جهان عرب ببرند

گروهی از رهبران جوان اجتماعی از لبنان، سوریه، کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس با سازمان «شراکه» دست به دست هم دادند تا به دنبال پیمان های ابراهمی، پیوند میان اسرائيل و جهان عرب را استحکام بخشند.

هیئت سازمان مردم نهاد «شراکه» رژهٔ زندگان در ۲۷ آوریل ۲۰۲۲ حین بازدید از آشویتس. (Yaakov Schwartz/ Times of Israel)
هیئت سازمان مردم نهاد «شراکه» رژهٔ زندگان در ۲۷ آوریل ۲۰۲۲ حین بازدید از آشویتس. (Yaakov Schwartz/ Times of Israel)

گروهی از رهبران جوان اجتماعی از لبنان، سوریه، کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس با سازمان «شراکه» دست به دست هم دادند تا به دنبال پیمان های ابراهمی، پیوند میان اسرائيل و جهان عرب را استحکام بخشند.


هیئت سازمان مردم نهاد «شراکه» در رژهٔ زندگان حین تماشای کورهٔ آدمسوزی آشویتس، ۲۷ آوریل ۲۰۲۲.

(Yaakov Schwartz/ Times of Israel)


محمد کعبیه، از اسرائيل، در هیئت سازمان مردم نهاد «شراکه» در رژهٔ زندگان حین بازدید از آشویتس، ۲۷ آوریل ۲۰۲۲.
(Yaakov Schwartz/ Times of Israel)


فاطمه الحربی، رئیس امور کشورهای حاشیهٔ خلیج سازمان مردم نهاد«شراکه»، در رژهٔ زندگان حین بازدید از آشویتس، ۲۷ آوریل ۲۰۲۲. (Yaakov Schwartz/ Times of Israel)

اوشویچیم، لهستان – روآن عثمان، در حالیکه روی مسیر خاکی میان دو ساختمان آجری کهنهٔ در اردوگاه کار اجباری پیشین آشویتس قدم برمیدارد، می گوید اولین باری که با یک یهودی روبرو شد، دچار حملهٔ عصبی شد. عثمان، ۳۸ ساله، که از پدری سوری و مادری لبنانی به دنیا آمده، در دشت بکا، جنوب لبنان، که محل استقرار گروه تروریستی حزب الله است، بزرگ شده است. او پیش از آنکه در ۲۰۱۱ برای تحصیل در دانشگاه به استراسبورگ فرانسه برود، در عربستان سعودی و قطر نیز زندگی کرده است.

عثمان می گوید، «تا پیش از آنکه به اروپا بروم هرگز با هیچ یهودی روبرو نشده بودم.» «در استراسبورگ خانه ام در محلهٔ یهودیان، پهلوی کنیسای «دلا پیکس» بود. جامعهٔ یهودیان این شهر بزرگ است، اما من نمی دانستم محلهٔ یهودیان، یعنی این محله واقعا محل سکونت یهودیها است چون محلهٔ یهودیان لبنان و محلهٔ یهودیان سوریه متروکه است.»

عثمان با هیئت سازمان مردم نهاد «شراکة»، که یک سازمان مردم نهاد است و می کوشد در راستای پیمان های ابراهیمی، پیوند میان اسرائيل و جهان عرب را استحکام بخشد، به لهستان آمده است. «شراکة» در رژهٔ بین المللی زندگان، که یکی از بزرگترین راهپیمایی زندگان بین المللی است و در یوم هشوآ، روز ملی هولوکاست اسرائیل که امسال به ۲۸ آوریل افتاد برگزار می شود، شرکت کرده است.

امسال به علت پاندمی و جنگ در کشور همسایه، اوکراین، رژهٔ زندگان با جمعیت کمتری براه افتاد، و حدود ۲۵۰۰ نفر مسیر ۳.۲ کیلومتری (دو مایل) از آشویتس ۱ تا بیرکنیا را پیمودند. شمار شرکت کنندگان رژهٔ زندگان سال گذشته بالغ بر دهها هزار نفر بود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/muslim-influencers-visit-auschwitz-seek-to-bring-truth-of-holocaust-to-arab-world/

اطلاعات بیشتر در مورد