ایران می گوید احتمال جنگ با اسرائیل را از دستور خارج نمی داند
جستجو

ایران می گوید احتمال جنگ با اسرائیل را از دستور خارج نمی داند

وزیر خارجه ایران، اسرائیل را به دلیل کارزار حمله هوایی علیه هدف های ایرانی در سوریه به «ماجراجویی» متهم کرد، و گفت قادر به انکار احتمال بروز جنگی میان دو دشمن خونی در خاورمیانه که در پی [این ماجراجویی ها] بیاید، نیست.

تصویر: محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران حین سخنرانی در کنفرانس امنیت مونیخ، مونیخ، آلمان، ۱۷ فوریه ۲۰۱۹. (AP Photo/Kerstin Joensson)
تصویر: محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران حین سخنرانی در کنفرانس امنیت مونیخ، مونیخ، آلمان، ۱۷ فوریه ۲۰۱۹. (AP Photo/Kerstin Joensson)

ظریف، وزیر خارجه رژیم ایران، اورشلیم را به دلیل کارزار حمله هوایی علیه هدف های ایرانی در سوریه به «ماجراجویی» متهم کرد، و هشدار داد ممکن است موقعیت وخیم شود.

وزیر خارجه ایران، اسرائیل را به دلیل کارزار حمله هوایی علیه هدف های ایرانی در سوریه به «ماجراجویی» متهم کرد، و گفت قادر به انکار احتمال بروز جنگی میان دو دشمن خونی در خاورمیانه که در پی [این ماجراجویی ها] بیاید، نیست.

محمدجواد ظریف در گفتگو با روزنامه سودداچ زیتونگ آلمان گفت اسرائیل به طور دائم حاکمیت سوریه و لبنان را نقض کرده است، در حالیکه ایران به دعوت دولت اسد در سوریه حضور دارد.

برای ممانعت از استقرار ایران در سوریه و انتقال تسلیحات پیشرفته به گروه تروریستی حزب الله لبنان، اسرائیل به دهها حمله هوایی علیه هدف های ایرانی در این کشور دست زده است.

ظریف گفت حمله های هوایی اسرائیل ممکن است منجر به جنگ شود.

بنا به گزارش رویترز، ظریف در مصاحبه ای که روز پنجشنبه منتشر خواهد شد، به آن روزنامه گفته است «از جانب اسرائیل ماجراجویی صورت می گیرد و ماجراجویی همیشه خطرناک است».

هنگامی که از وی پرسیده شد آیا نشانه هایی از ظهور درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل می بیند، ظریف گفت «نه، نمی بینم، اما احتمال را نمی توانیم از رده خارج بدانیم».

روز یکشنبه، ظریف هشدار داد که اورشلیم «به دنبال جنگ است» و رفتار اسرائیل و ایالات متحده احتمال را درگیری را تشدید می کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ظریف به حاضران کنفرانس امنیت مونیخ گفت «مسلما برخی مردم به دنبال جنگ اند… اسرائیل،».

ظریف گفت اسرائیل با یورش بمباران در سوریه، قوانین بین المللی را نقض می کند، و قدرت های اروپایی و ایالات متحده را فراخواند تا اسرائیل را به مسؤولیت پذیری در مقابل عملکرد خود وادار کنند.

«خطر [جنگ] عظیم است. این خطر، در صورتی که شما به چشم-پوشی از نقض های جدی قوانین بین المللی ادامه دهید، عظیم تر خواهد بود».
وی گفت «رفتار اسرائیل، زیر پا نهادن قوانین بین المللی است، رفتار ایالات متحده زیر پا نهادن قوانین بین المللی است».

رژیم ایران، اسرائیل و ایالات متحده را دشمنان خونی سیاسی و معنوی خود می داند و رهبران این کشور به طور دایم عهد نابودی کشور یهود می بندند.

در سال های اخیر اسرائیل اقدام به صدها حمله هوایی علیه هدف های مرتبط با ایران، که در کنار گروه های دست نشانده خود و روسیه از جانب رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه می جنگند، کرده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/iran-says-it-cannot-rule-out-possibility-of-war-with-israel/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله