اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

ایران مدعی دستگیری سه تن به اتهام جاسوسی برای موساد شد

تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه در گزارشی گفت مأموران امنیتی ایران سه نفر متعلق به گروه مرتبط با موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل را دستگیر کرده و ایشان را به مشارکت در افشای اطلاعات محرمانه متهم کرده است.

تلویزیون دولتی ایران در گزارش خود گفت این افراد در استان سیستان و بلوچستان، جنوب شرقی کشور، دستگیر شدند اما هویت ایشان یا چگونگی دستیابی این افراد به اسناد محرمانه را معلوم نکرد.

تهران، ایران – تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه در گزارشی گفت مأموران امنیتی ایران سه نفر متعلق به گروه مرتبط با موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژهٔ اسرائیل را دستگیر کرده و ایشان را به مشارکت در افشای اطلاعات محرمانه متهم کرده است.

در این گزارش گفته شد این افراد در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی کشور دستگیر شده اند، اما به نام این افراد و یا چگونگی دسترسی ایشان به اطلاعات محرمانه اشاره نکرد.

ایران و اسرائیل از سالها پیش یکدیگر را به جاسوسی متهم کرده و درگیر جنگ سایه بوده اند. اسرائیل تهران را بزرگترین خطر علیه خود می داند و بارها تهدید به اقدام نظامی علیه ایران به منظور ممانعت از دستیابی آن به تسلیحات هسته ای کرده است. ایران قصد دستیابی به این تسلیحات را تکذیب کرده و سوگند یاد کرده است که به هر گونه تخاصمی، پاسخی سنگین بدهد.

در ماه ژانویه، اسرائیل گفت یک حلقهٔ جاسوسی ایرانی که از طریق شبکهٔ اجتماعی زنان اسرائیل را بسیج کرده بود تا از اماکن حساس اسرائیل عکسبرداری، اطلاعات محرمانه جمع آوری، و پسران خود را به خدمت در ضداطلاعات ارتش اسرائیل تشویق کنند را در هم شکسته است.

در ماه ژوئیه ایران گفت اعضای یک گروه مسلح مرتبط با موساد را پس از ورود غیرقانونی ایشان از مرز غربی به خاک کشور، دستگیر کرده است.

ایران گاه بگاه از بازداشت افرادی به اتهام جاسوسی برای کشورهای بیگانه، از جمله ایالات متحده و اسرائيل خبر می دهد.

در سال ۲۰۲۰، ایران مردی را به اتهام درز اطلاعات محرمانهٔ یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایالات متحده و اسرائیل، که مدتی بعد توسط پهباد ایالات متحده در عراق کشته شد را اعدام نمود.

ایران کشور اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و در سراسر منطقه از گروه های مسلح ضد اسرائیلی، نظیر حزب الله و حماس حمایت می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد