ایران بر سر درخواست دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به سایت های مشکوک به هسته ای، حمله لفظی کرد، اسرائیل را مقصر دانست
جستجو

ایران بر سر درخواست دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به سایت های مشکوک به هسته ای، حمله لفظی کرد، اسرائیل را مقصر دانست

وین – روز سه شنبه، در جلسه دیدبان هسته ای سازمان ملل، ایران از طرح آژانس بین المللی اتمی که مُصّر است این کشور اجازه دسترسی به دو سایت مورد بحث را بدهد، انتقاد کرد.

Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), listens ahead a virtual meeting of the Board of Governors of the IAEA , due to coronavirus safety related measures, at the agency's headquarters in Vienna, Austria on June 15, 2020. - The UN nuclear watchdog's governing body began meeting on Monday as a row brews over Iran's refusal to allow access to two sites where nuclear activity may have occurred in the past. (Photo by JOE KLAMAR / AFP)
Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), listens ahead a virtual meeting of the Board of Governors of the IAEA , due to coronavirus safety related measures, at the agency's headquarters in Vienna, Austria on June 15, 2020. - The UN nuclear watchdog's governing body began meeting on Monday as a row brews over Iran's refusal to allow access to two sites where nuclear activity may have occurred in the past. (Photo by JOE KLAMAR / AFP)

در پی ممانعت از دسترسی بازرسان به تاسیسات مشکوکی که از سوی اورشلیم افشا شد، قرار است دیپلمات ها قطعنامه سازمان ملل که اولین انتقاد از تهران از ۲۰۱۲ به این سو است را پیش ببرند.

وین – روز سه شنبه، در جلسه دیدبان هسته ای سازمان ملل، ایران از طرح آژانس بین المللی اتمی که مُصّر است این کشور اجازه دسترسی به دو سایت مورد بحث را بدهد، انتقاد کرد.

انتظار می رود کشورهای اروپایی این قطعنامه را هفته آینده در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح کنند.

«کاظم غریب آبادی»، سفیر ایران در سازمان ملل، در اتریش گفت «عرضه این قطعنامه به قصد کشاندن ایران به همکاری با آژانس … تاسف آور است و مطلقا غیرسازنده است».

دیپلمات ها می گویند این قطعنامه ایران را مکلف خواهد کرد که به دو محل مشکوک به انجام فعالیت های هسته ای در گذشته دسترسی بدهد – سایت هایی که آژانس ماهها برای دستیابی به آن کوشیده است.

در آغاز جلسه این هفته در روز دوشنبه، رافائل گروسی دبیرکل آژانس درخواست خود از ایران مبنی بر «همکاری فوری و کامل» و امکان دسترسی [به سایت ها] را تکرار نمود.

گرچه گمان نمی رود دو سایت مورد بحث ارتباط مستقیم به برنامه هسته ای کنونی ایران داشته باشند، آژانس می گوید می بایست بداند آیا فعالیت هایی که در حدود دو دهه گذشته انجام شده و تمامی موادی که آنجا بکار رفته به طور مناسب اعلام و احتساب شده است.

اما در بیانیه روز سه شنبه، غریب آبادی هشدار داد که اگر این قطعنامه به تایید برسد، «ایران چاره ای نخواهد داشت به جز «برخورد مناسب» نخواهد داشت و مسؤلیت پیامدهای آن بدوش حامیان چنین برخوردهای سیاسی و مخربی خواهد بود».

او نگفت این برخورد مناسب بطور مشخص چه برخوردی خواهد بود. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از ۲۰۱۲ به اینسو قطعنامه انتقادی در رابطه با ایران به تصویب نرسانده است.

گرچه چنین قطعنامه ای بطور عمده نمادین خواهد بود، اما ممکن است مقدمه ای برای ارجاع مجادله به شورای امنیت سازمان ملل باشد که تنها بدنه سازمان ملل است که از قدرت وضع تحریم برخوردار است.

در بیانیه غریب آبادی آمده است که درخواست دسترسی آژانس بر اساس اتهامات اسرائیل است.

در ادامه آمده است که اطلاعات افزوده ای که آژانس بعنوان مدارک پشتیبان درخواست خود ارائه داده، «فقط مقداری تصاویر ماهواره های تجاری که عاری از دلایل مستتر قانع کننده» برای ارائه دسترسی نیست.

علیرغم مجادله بر سر سایت های مزبور، آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید طبق قرارداد تاریخی میان ایران و قدرت های جهان که در ۲۰۱۵ منعقد شد، همچنان از دسترسی مورد نیاز به تاسیسات هسته ای ایران برای نظارت بر فعالیت هایی کنونی برخوردار است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/iran-snipes-at-iaea-over-demand-to-access-suspected-nuclear-sites-blames-israel/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله