ایران با سه پله سقوط، صد و بیستمین کشور در خصوص کسب و کار شد
جستجو

ایران با سه پله سقوط، صد و بیستمین کشور در خصوص کسب و کار شد

بانک جهانی اعلام کرده است که رتبه كسب و كارِ ايران با سقوط سه پله‌‍ ‌ای در جايگاه صد و بیستمین كشور جهان قرار گرفت.

نمایی از بورس در بحران اقتصادی - عکس از بهرامی
نمایی از بورس در بحران اقتصادی - عکس از بهرامی

بانک جهانی اعلام کرده است که رتبه كسب و كارِ ايران با سقوط سه پله‌‍ ‌ای در جايگاه صد و بیستمین كشور جهان قرار گرفت.

براساس آخرين گزارش بانک جهانی، رتبه كسب و كار ايران با سقوط سه پله‌‍‌ ای در جايگاه صد و بیستمین كشور جهان قرار گرفته و ارزيابی شاخصهای ده گانه فضای كسب و كار نشان می دهد كه ايران در سال 1394 در هشت شاخص كسب و كار، 15 پله سقوط كرده است و تنها در دو شاخص يک پله صعود داشته که بالاترين سقوط ايران در این شاخص مربوط به شروع كسب و كار با پنج پله سقوط و شاخص دسترسی به انرژی الكتريكی با چهار پله سقوط بوده است.

بنابر گزارش نسیم، در این گزارش آمده است: «در اكثر زيرشاخص‌ های اين رتبه ‌بندی نيز وضعيت ايران بدتر شده است، به اين ترتيب كه رتبه شروع كسب و كار از 97 به 102، رتبه دريافت برق از 90 به 94، رتبه ثبت دارايی‌ها از 85 به 86، رتبه دريافت اعتبار از 97 به 101، رتبه پرداخت ماليات از 99 به 100، رتبه اعمال قراردادها از 69 به 70 و رتبه حل ‌و فصل ورشكستگی از 155 به 156 رسيده است که در حمايت از سرمايه‌ گذاران اقليت و تجارت فرامرزی، رتبه ايران 1 پله بهبود يافته و به ترتيب از 166 و 171 به 165 و 170 كاهش يافته است».

شایان ذکر است که رسانه‌ های حامی دولت طی واکنش به گزارش مذکور بانک جهانی كه اعلام داشته است “ایران با چالش سقوط رتبه كسب و كار روبرو شده”، در صدد سرپوش گذاشتن بر این مهم برآمده و با محاسبه متوسط نرخ رشدِ جايگاه ايران طی سالهای گذشته سعی بر آن داشته اند تا نشان دهند كه رتبه ايران در حوزه كسب و كار و مرتبط با سال 1394 صعودی بوده است.

گفتنی ست که واکنش مقامات نظام در حالیست كه بر پايه قوانين موجود در ایران، امكان گسترش تشكيلات اداری و استخدام كارشناسان برای بررسی عملکردهای دستگاههای اداریِ كشور ممنوع بوده اما وزارت اقتصاد توانسته است اجازه تاسيس یک اداره كل مستقل برای بهبود شاخص های كسب و كار را درون معاونت اقتصادی خود اخذ كند و به جذب و استخدام كارشناسان اين اداره اقدام نماید که در این حال نیز وزارت مذکور تاکنون موفق به اصلاح شرایط اقتصادی کشور و نحوه عملکرد وزارتخانه نگردیده است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله