اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۴

جستجو

«ایرادات متعدد واقعی»: اسرائيل گزارش مورد تأیید سازمان ملل در خصوص قحطی قریب الوقوع در غزه را زیر سؤال برد

تصویر: کودکان آوارهٔ فلسطینی در ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴ در مدرسه-ای در رفح، جنوب نوار غزه،  برای دریافت غذا جمع شده-اند. (MOHAMMED ABED / AFP)
تصویر: کودکان آوارهٔ فلسطینی در ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴ در مدرسه-ای در رفح، جنوب نوار غزه، برای دریافت غذا جمع شده-اند. (MOHAMMED ABED / AFP)

COGAT گفت گزارش مذکور بر پایهٔ اطلاعات حماس تنظیم شده، و مقدار آب موجود را شدیداً اندک محاسبه کرده است؛ مقام ایالات متحده گفت قحطی در برخی نقاط شمال ناحیهٔ محصور «بسیار محتمل» است.

روز جمعه اسرائیل گزارش مورد تأیید سازمان ملل در خصوص وضعیت بشری در غزه که می-گوید قحطی قریب الوقوع است و احتمال دارد در ماه مه شمال غزه، و در ماه ژوئیه دیگر بخش-های نوار دچار قحطی شود را زیر سؤال برد.

گزارش سازمان «طبقه‌بندی یکپارچهٔ فاز امنیت غذایی» (IPC)، به نگرانی جهانی از وضعیت بشری در نوار جنگ-زده دامن زد.

IPC در آمار خود مجموعه-ای معیار تکنیکی بغرنج بکار می-گیرد. شدیدترین هشدار آن در فاز ۵ اعلام می-شود که شامل دو سطح فاجعه و قحطی است. بنا به ارزیابی سازمان، قحطی به مرحله-ای گفته می-شود که دست کم ۲۰٪ از جمعیت دچار کمبود بسیار شدید غذایی باشد، و از هر سه کودک، یکی دچار سوء تغذیهٔ شدید باشد و از هر ۱۰ هزار نفر جمعیت روزانه دو تن بر اثر گرسنگی شدید یا سوء تغذیه و بیماریهای مرتبط بمیرند.

در گزارش IPC گفته شد گمان می-رود در شمال غزه «روند رو به افزایش مرگ-و-میر نامربوط به فاجعه نیز بالاتر رود، و در نتیجه، آستانه-های قحطی تماماً بسرعت پشت سر گذاشته شود.»

در این مطالعه گفته شد در سراسر ناحیهٔ محاصره-شدهٔ نوار غزه، شمار افرادی که از حالا تا نیمه-های ژوئیه در معرض تجربهٔ «گرسنگی فاجعه-بار» خواهند بود، از گزارش ‌آخر IPC در ماه دسامبر و تأیید گرسنگی که از همان زمان در ابعاد بی-سابقه رخ داده بود، اکنون تقریبا دو برابر شده و به بیش از ۱.۱ میلیون، و یا نیمی از جمعیت ناحیه رسیده است.

COGAT، نهاد وزارت دفاع اسرائيل که مسؤولیت امور مدنی اراضی فلسطینی را به عهده دارد، روز جمعه در پاسخ گفت «گزارش مذکور دارای ایرادات متعدد واقعی و روش-شناختی است که برخی بسیار جدی-اند.»


تصویر: کامیونهای کمکهای بشردوستانه در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۴ از گذرگاه کارم شالوم در رفح وارد نوار غزه می-شوند.
(AP Photo/Hatem Ali)

COGAT گفت گزارش مذکور مقدار آب روزانهٔ سرانهٔ موجود را بسیار کم احتساب کرده [در مقابل ارزیابی گزارش که مقدار مزبور را کمتر از یک لیتر ذکر کرده، مدعی است این مقدار بیش از ۲۰ لیتر است)، و همچنین اشاره کرد که در گیرودار نبرد فاقد اطلاعات کلیدی است -چنانکه IPC نیز اذعان کرده- و در نتیجه به آمار ناقص، از جمله اطلاعات حماس اتکا کرده است.

COGAT گفت «با توجه به دشواری همه-پرسی و نمونه-برداری، همه-پرسی-هایی که از راه دور انجام می-شود، و یا همه-پرسی-های شخص ثالث در داخل نوار غزه، اعتبار آمار را زیر سؤال می-برند.»

همچنین گفت گزارش رسانه-های فلسطینی از «بازارهای مواد غذایی مملو از انواع گوناگون غذا» در بخشهای مختلف غزه، از جمله ناحیهٔ شمال را «هر روز» دنبال کرده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-contests-un-backed-report-assessing-imminent-famine-in-gaza/

اطلاعات بیشتر در مورد