اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۱

جستجو

ایالات متحده مقررات تنبیهی همکاری با بایکوت اسرائیل از سوی اتحادیهٔ عرب را افزایش داد

در هنگامی که شماری از مشارکان درازمدت تحریم ها اکنون از حلقه خارج شده اند و دیگران با شدت مضاعف به رعایت آن می پردازند، دولت بایدن مقررات تنبیهی ادامهٔ بایکوت دهها سالهٔ اتحادیهٔ عرب علیه اسرائيل را افزایش داد.

تصویر: وزرای کشورهای عضو اتحادیهٔ عرب حین ملاقات در نشست سالانه در قاهره، مصر، ۶ سپتامبر ۲۰۲۲. 
(AP Photo/Amr Nabil)
تصویر: وزرای کشورهای عضو اتحادیهٔ عرب حین ملاقات در نشست سالانه در قاهره، مصر، ۶ سپتامبر ۲۰۲۲. (AP Photo/Amr Nabil)

کمپانی هایی که در حال حاضر تحریم را رعایت می کنند می بایست هنگام تسویه حساب به دولت ایالات متحده اطلاع دهند زیرا کشورهای عضو پیمان های ابراهیمی پروتکل دهها ساله را کنار گذاشتند اما عراق و سوریه با شدت مضاعف اجرا می کنند.

واشنگتن (تلگرام یهود) – در هنگامی که شماری از مشارکان درازمدت تحریم ها اکنون از حلقه خارج شده اند و دیگران با شدت مضاعف به رعایت آن می پردازند، دولت بایدن مقررات تنبیهی ادامهٔ بایکوت دهها سالهٔ اتحادیهٔ عرب علیه اسرائيل را افزایش داد.

«ماتیو آکسلراد»، دستیار وزیر بازرگانی در امور اجرایی صادرات روز پنجشنبه در گفتگو با کمیتهٔ یهودیان آمریکا گفت اکنون کسانی که با بایکوت همکاری می کنند می بایست پیش از تسویه حساب خطای خود را به دولت ایالات متحده اذعان کنند، و در صورتی که کمپانی های خارجی که با ایشان معامله می کنند در تحریم ها مشارکت داشته باشند، شامل مقررات تنبیهی خواهند شد.

تا کنون کمپانی ها هنگام تسویه حساب اجباری به اعلام همکاری با تحریم ها نداشتند.

بایکوت ها از پیش از تأسیس کشور اسرائیل موجود بوده و کنگرهٔ ایالات متحده در دههٔ ۱۹۷۰ همکاری با آن غیرقانونی اعلام کرد.

اکسلراد، در ملاقات با کمیتهٔ یهودیان آمریکا در دفتر ایشان در شهر واشنگتن گفت بایکوت دارد ضعیف می شود. همچنین گفت چهار کشور عرب که در ۲۰۲۰ تحت پیمان های ابراهیمی روابط خود را با اسرائيل عادی سازی کردند همه از اعضای اتحادیهٔ عرب هستند و همه مقررات بایکوت را کنار گذاشته اند.

او گفت با این حال کشورهای دیگری هستند که به تحریم اسرائیل تجدید تعهد کرده اند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/us-expands-penalties-for-complying-with-arab-league-boycott-of-israel/

اطلاعات بیشتر در مورد